Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 2.- 3. 3. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 2..- 3. 3. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 24.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Analytici hodnotili programy strán pre odpady. Dve strany vynikli, dve úplne prepadli | Odpady-portal.sk | Väčšina strán sa podľa analýzy INEKO venuje otázkam odpadového hospodárstva iba okrajovo. Z hodnotenia vyšla najlepšie SaS.

Zvolenčania majú od februára k dispozícii kontajnery na elektroodpad | TASR | Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria do zmesového, ale do triedeného zberu. 

Neekologický riad na festivaloch nahradia opakovane použiteľné poháre z bioplastu z dielne Slovákov | Startitup.sk | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, INCIEN a Nadácia Tesco sa spojili pre ekologickejšie Slovensko. Vďaka tejto spolupráci budú kompostovateľné poháre z dielne profesora Alexyho používané na niektorých slovenských festivaloch. Nahradia tak jednorazové riady, ktoré si organizátori festivalov objednávali doposiaľ.

Odpad z dreva spraví recyklovaný betón ešte pevnejším | ta3.com | Výroba cementu, ktorý sa používa v betóne, je veľkým zdrojom emisií CO2, takže čím viac môžeme recyklovať existujúci betón, tým lepšie. Nová štúdia pritom poukazuje na to, že vyradený betón sa v rámci recyklácie môže stať oveľa pevnejším, keď sa do neho pridá drevný odpad.

Ohlásené investície

Správa o hodnotení | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce | Žakovce - Skládka odpadov Úsvit - VI. etapa NNO | Výstavba VI. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný na mieste pôvodne stavebne povolenej, ale do toho času nevybudovanej IV. etapy skládky odpadov na inertný odpad, v rámci jestvujúceho vybudovaného areálu skládky odpadov Žakovce - Skládka odpadov Úsvit.

Oznámenie o zmene | DETOX s.r.o., Banská Bystrica | Administratívno – skladovací areál firmy DETOX - navýšenie kapacity zariadenia na zneškodňovanie odpadov - NEUTRALIZAČNÁ STANICA | Úprava nebezpečných a ostatných odpadov na NEUTRALIZAČNEJ STANICI voľbou vhodných činidiel, pracovných postupov a technologických operácií, ktorých výsledkom je vznik nových látok, ktoré je možné napriek pretrvávajúcim nebezpečným vlastnostiam jednoduchými technologickými operáciami (sedimentácia, filtrácia) získať vo forme vhodnej ku konečnému bezproblémovému zneškodneniu. Úpravou dochádza k zníženiu alebo úplnej eliminácii toxických vlastností nebezpečných odpadov a k zníženiu objemu nebezpečných a ostatných odpadov.

Zámer | PRIMA Revúca, s.r.o., Revúca | Bioplynová stanica Jelšava III | Vybudovanie a prevádzka bioplynovej stanice Jelšava III so vstupnými surovinami – biologicky rozložiteľné odpady (BRO) z komunálneho odpadu – 20 01 a potravinársky a iný odpad (mimo komunálneho odpadu 20 01), ktoré budú mať charakter nie nebezpečných odpadov. Medziproduktom bude vyrobený bioplyn použitý na pohon kogeneračnej jednotky. Výstupom bude elektrická energia a teplo.


MONITORING ODPADY | 25.02.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Ministerstvo vnútra vyhlásilo tender na firmu, ktorá má zlikvidovať nebezpečnú skládku pri Hlohovci | Webnoviny.sk | Ministerstvo vnútra SR (MV SR) vyhlásilo verejné obstarávanie na analýzu a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu zo skládky Vlčie hory pri Hlohovci. Celkovú hodnotu zákaziek rezort vnútra odhaduje na päť miliónov eur bez DPH.

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Združenie obcí hornej Torysy | ZOHT - zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením | Účelom navrhovanej činnosti je práve zhodnotenie biologických odpadov v mieste vzniku. Jednotlivé druhy odpadov sa budú zhodnocovať priamo u pôvodcov týchto odpadov, čím sa zvýši efektivita zhodnotenia odpadov a zároveň sa zabráni ukladaniu odpadov na skládkach odpadov a taktiež sa znížia nároky na prepravu odpadov vo väčšom objeme, čím dôjde k prekrývaniu viacerých pozitívnych efektov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.


MONITORING ODPADY | 26.02.2020

Verejná správa

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. februára 2020 č. 33/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Médiá

Nemecký Lidl ponúka potraviny s blížiacim sa dátum spotreby s 50 % zľavou | Odpady-portal.sk | Boxy so zľavneným tovarom budú na najviditeľnejšom mieste v predajni. Obchodné reťazce prichádzajú s rôznymi stratégiami znižovania potravinového odpadu.

Začali riešiť nezákonný odpad pri Hlohovci | SITA | Vo veci nezákonne uloženého odpadu na skládke pri Hlohovci koná aj polícia.

Ohlásené investície

Správa o hodnotení | GP - TRANS, spol. s r.o., Plavnica | Stredisko zhodnocovania stavebných odpadov | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie strediska zhodnocovania stavebných odpadov, ktoré bude zamerané najmä na zber, triedenie, zhodnocovanie a následné spracovanie stavebných odpadov tak, aby bol prínos výhod tejto recyklácie maximálny pri minimálnom zaťažení životného prostredia a s úspešným plnením cieľov Plánu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre stavebné a demolačné odpady.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | BIOPALIVO, a.s., Dubnica nad Váhom | Zhodnocovanie dreveného odpadu mobilným zariadením | Prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie drevených nie nebezpečných odpadov - mechanickým mobilným drvičom na spracovanie biomasy s celkovou kapacitou do 50 000 t/rok.

Záverečné stanovisko | Zberné suroviny Žilina, a.s., Žilina | Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica | Rozšíriť existujúce možnosti zberu, nakladania a zhodnocovania odpadov o činnosti: - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - spracovanie starých vozidiel.

Oznámenie o zmene | D.S.TRADE s.r.o. Košice | Rozšírenie zariadenia na zber odpadov - prevádzka Jarmočná, Košice | Účelom predloženého oznámenia o zmene je rozšírenie jestvujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov na Jarmočnej ul. o nové parcely č. 3267/2,3,4,5,6 a 3267/14,15 a navýšenie okamžitej kapacity skladovaných ostatných odpadov o cca 1000 t.


MONITORING ODPADY | 27.02.2020

Verejná správa

MŽP SR
Úrady budú povinné obstarávať nazeleno automobily aj kancelárske potreby

Platforma Obehové Slovensko bude spolupracovať s holandskou platformou Holland Circular Hotspot

Médiá

Kompostovateľné plasty sa rozložia rýchlejšie ako šupky z ovocia | Odpady-portal.sk | Holandskí vedci sledovali proces rozkladu niekoľkých kompostovateľných a biologicky rozložiteľných výrobkov v priemyselnom kompostovacom zariadení. Vyvrátili pochybnosti o tom, či sa tieto alternatívy konvenčných plastov dokážu rozložiť dostatočne rýchlo.

Z Farmy na stôl: Nová potravinová stratégia EÚ zabúda na nadmernú spotrebu mäsa | Euractiv.sk | Pripravovaná potravinová stratégia EÚ má obmedziť používanie pesticídov, hnojív a antibiotík v poľnohospodárstve. Podľa európskych mimovládok by však mala vytvárať aj podmienky na to, aby ľudia prešli na zdravšiu vegetariánsku stravu.

Ohlásené investície

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Svetový deň životného prostredia oslávi ministerstvo s občanmi bezplatným vstupom do ZOO a múzeí

Vstup pre verejnosť bude bezplatný od piatku 5. júna do nedele 7. júna 2020.

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Verejná konzultácia k Nariadeniu o preprave odpadu je otvorená

Pripomienky a podnety k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu je možné posielať do 30. júla 2020.

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

MŽP SR predĺžilo všetky autorizácie pre OZV NATUR-PACK

Envirorezort predĺžil platnosť všetkých autorizácií, ktoré boli udelené OZV NATUR-PACK, do 31. decembra 2024.