NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 2. - 8. 4. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 2. - 8. 4. 2020

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 02.04.2020

Verejná správa

MŽP SR
Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025

Médiá

Na odpadové hospodárstvo idú z Únie milióny, problém so skládkami však musia vyriešiť prevádzkovatelia | Euractiv.sk | Slovensko môže za porušovanie právnych predpisov v oblasti skládkovania skončiť na európskom súde, podľa envirorezortu je však za plán úpravy aj uzavretie skládok zodpovedný prevádzkovateľ. Nehovorí pritom, ako od neho štát môže túto povinnosť vynútiť.

Termín zavedenia zálohového systému by sa mal posunúť | TASR | Termín zavedenia zálohového systému jednorazových obalov by sa mal posunúť. Zmenu navrhlo Ministerstvo životného prostredia SR s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné. 

Zberný dvor na Starej Ivanskej ceste je opäť otvorený | SITA | Z dôvodu hygienických opatrení spoločnosť upozorňuje na dlhšie čakacie lehoty.


MONITORING ODPADY | 03.04. - 05.04.2020

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Ako funguje rozšírená zodpovednosť výrobcov a triedený zber odpadu na Slovensku? | Odpady-portal.sk | Obce, zberové spoločnosti a organizácie zodpovednosti výrobcov majú v systéme prirodzene protichodné záujmy.

Názor. Ako na triedený zber v čase koronavírusu? | Odpady-portal.sk | V odpadovej legislatíve by sa počas mimoriadnej situácie mali udiať dôležité, no odstatné zmeny, píše v komentári na sociálnej sieti LinkedIn Michal Sebíň, riaditeľ organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

Konkurencia medzi OZV bráni prirodzenej diferenciácii poplatkov, tvrdia ministerskí analytici | Odpady-portal.sk | Za plasty a nápojové kartóny by podľa analytikov mali výrobcovia platiť výrazne viac. Sú totiž oveľa ťažšie recyklovateľné.

Zavedenie zálohovania PET fliaš sa presúva na rok 2023 | Odpady-portal.sk | Vláda posunula termín spustenia zálohovania plastových obalov o rok neskôr v rámci mimoriadnych opatrení.

Slovák splavil Dunaj na kajaku z PET fliaš. Chcel tak upozorniť na odpady v prírode | Odpady-portal.sk | Premiéra dokumentárneho filmu PET kajak Projekt bude v nedeľu 5. apríla online.

Marius Pedersen postupne otvára vybrané zberné dvory | Odpady-portal.sk | Skládky odpadov spoločnosť sprístupní aj nezazmluvneným zákazníkom.

KOSIT obnovuje zvoz objemného odpadu | Odpady-portal.sk | Spoločnosť KOSIT po dohode s Magistrátom mesta Košice znovu rozmiestni po celom meste veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad.

Novela odpadového zákona dáva podnikateľom na veľké investície rok, nové vedenie rezortu za ňou stojí | Euractiv.sk | Aj keď sa odborná verejnosť nezhoduje, ako najlepšie riešiť nové povinnosti, ktoré priniesla novela zákona o odpade, všetci súhlasia, že podnikom dáva príliš málo času na prípravu. Envirorezort im však odkazuje, že mohli začať už dávno.

Karanténa znamená aj viac odpadu, kontajnery sú preplnené | ta3.com | Domáca karanténa v čase šíriaceho sa vírusu znamená aj viac odpadu. Ľudia často využívajú tento čas na triedenie nepotrebných vecí. Výsledkom sú preplnené kontajnery či odpad uložený mimo smetných nádob. Ten patrí do zberných dvorov, ktoré sú ale vo väčšine prípadov zatvorené. Odborníci preto odporúčajú s veľkým upratovaním počkať.

V Dubnici nad Váhom otvoria zberný dvor, kompostovisko zostáva zatvorené | SITA | Vstup do areálu bude umožnený jednotlivo a s použitím ochranného rúška a rukavíc.

Od pondelka môžete vyviezť aj bioodpad | Mynovezamky.sme.sk | Aj na prekládkovú stanicu odpadu na Považskej sa dostanete len v rúšku a rukaviciach.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Trnava | Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, II. etapa | Celková odhadovaná hodnota: 415 138,24 EUR bez DPH 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Hlohovec | Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách prostredníctvom polopodzemných kontajnerov v meste Hlohovec | Celková odhadovaná hodnota: 47 947,20 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Obec Stakčín | Zberný dvor v obci Stakčín | Účelom predloženého zámeru je vybudovanie zberného dvora odpadov v obci Stakčín v okrese Snina. Zberný dvor bude slúžiť predovšetkým pre potreby občanov Stakčína. Cieľom navrhovanej činnosti je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora - jeho technicko-materiálového zabezpečenia na zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona o odpadoch.

Záverečné stanovisko | AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., Bratislava | Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov | Získanie dodatočného objemu skládky odpadov navýšením hrádze jej severozápadného cípu.

Záverečné stanovisko | Zberné suroviny Žilina, a.s. | Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica | Rozšíriť existujúce možnosti zberu, nakladania a zhodnocovania odpadov o činnosti: - zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi, - spracovanie starých vozidiel.

Záverečné stanovisko | Prima Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš | Mobilný drvič na recyklované kamenivo – Liptovský Mikuláš | Predĺženie činnosti novej modernej technológie mobilného čeľusťového drviča, ktorej výrobná kapacita bude 160 t drvenej zmesi za hodinu.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Platforma Obehové Slovensko sa rozrástla o ďalších dvadsať členov

Platforma Obehové Slovensko sa rozrástla o ďalších dvadsať členov

Účastníci dnes na virtuálnom stretnutí deklarovali spoluprácu v obehovom hospodárstve.

Nakladanie s odpadom v Skalici naďalej v réžii Vepos-Skalica

Nakladanie s odpadom v Skalici naďalej v réžii Vepos-Skalica

Domáca zberová spoločnosť bola jediným účastníkom tendra na zabezpečovanie zberu a spracovania odpadu do roku 2021.

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 6. - 1. 7. 2020

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 6. - 1. 7. 2020

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.