NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

NKÚ SR: Úrady neposkytujú dostatočnú kontrolu prevozu odpadu cez hranice

Jednotlivé úrady navzájom nespolupracujú a výsledkom je časté nedodržiavanie pravidiel cezhraničného pohybu odpadov.

NKÚ SR: Úrady neposkytujú dostatočnú kontrolu prevozu odpadu cez hranice

Foto: Pixabay

Pravidlá cezhraničného pohybu odpadov na Slovensku sú nedostatočné a nenapĺňajú ciele, ku ktorým sa krajina zaviazala v medzinárodných dokumentoch, ukázali výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (odkaz na celú správu nájdete na konci článku).

Problémom je, že chýbajú presné, úplné a spoľahlivé údaje o prevoze odpadu cez krajinu. Podľa správy Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Finančné riaditeľstvo SR, ktoré za tranzit odpadu na Slovensku zodpovedajú, nezabezpečili dostatočnú kontrolu nad jeho pohybom cez Slovensko na Ukrajinu.

NKÚ SR je presvedčený, že je nevyhnutné zmeniť tento systém a zamedziť riziku nekontrolovaného prevážania veľkého množstva odpadu cez naše územie.

Tisícky ton odpadu

Bazilejský dohovor, najrozsiahlejšia globálna environmentálna dohoda o nebezpečných a iných odpadoch, zaväzuje zmluvné strany zabezpečiť, aby sa s takýmto odpadom nakladalo environmentálne vhodným spôsobom.

Európska únia začlenila Bazilejský dohovor do nariadenia o preprave odpadu, ktoré je automaticky záväzné pre všetky členské štáty.

NKÚ SR si vo svojej kontrolnej akcii posvietil práve na cezhraničný pohyb odpadov. Kontrola pokrývala obdobie rokov 2015 až do prvej polovice roku 2019 a bola pritom vykonaná ako medzinárodná, a to so zapojením Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

V tomto období prešlo cez územie Slovenska takmer 91-tisíc ton odpadu, z toho viac ako 77-tisíc ton smerovalo na Ukrajinu.

„Pohyb odpadov bol v rámci kontrolnej akcie posudzovaný ako celok – systém, ktorý je upravený postupmi pre pohyb tak nebezpečných odpadov, ako aj odpadov, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné,“ vysvetľuje NKÚ SR.

Ministerstvu chýbali jasné informácie

NKÚ SR zistil nedostatočný dohľad nad pohybom odpadov, ktoré smerovali z Ukrajiny a na Ukrajinu. Keďže je slovensko-ukrajinská hranica hranicou Schengenského priestoru, štáty v ňom spoločne zodpovedajú za vonkajšiu hranicu Európskej únie.

Ďalej pripomína, že ministerstvo vo viacerých prípadoch nedisponovalo presnými, úplnými a spoľahlivými informáciami o plánovanej a realizovanej preprave na Ukrajinu.

„Subjekty, ktoré realizovali prepravu odpadov, ministerstvu neposkytli informácie o všetkých zamýšľaných prepravách. Prijímatelia odpadov neinformovali ministerstvo o všetkých realizovaných prepravách, ktorých výsledkom bolo prijatie a zhodnotenie odpadov. Ministerstvo dokumentáciu o pohyboch odpadov nevyhodnocovalo, vykonávalo len jej archiváciu,“ konštatuje správa.

Realita často nezodpovedala dokumentáciám

Kontrola taktiež zistila, že informácie o reálne uskutočnených prepravách odpadov vo viacerých prípadoch nezodpovedali údajom, ktoré boli uvedené v dokumentácii predkladanej envirorezortu ako príslušnému orgánu tranzitu.

Jedným z príkladov je uskutočnenie prepravy s vyššou alebo výrazne nižšou hmotnosťou, ako bolo vopred ohlásené.

Foto: Fotolia

„Nebolo možné určiť, či všetky odpady skutočne opustili Európsku úniu alebo či v nej ostali a boli odstránené, alebo spracované v rozpore s udelenými súhlasmi a nariadením o preprave odpadu,” dodáva NKÚ SR.

Zároveň upozorňuje, že nastavenie kontrolných postupov umožňovalo prepraviť odpady bez povinnej sprievodnej dokumentácie.

Cesta nebola dopravcom „priznaná“ ako preprava odpadu a zásielka bola posudzovaná ako obyčajný tovar. V tomto prípade išlo o odpady, ktoré sa neklasifikovali ako nebezpečné.

Odpad ako bežný tovar?

Poslednú kontrolu pred opustením Únie uskutočňuje colný úrad. Kontrolóri zistili, že ani v tomto prípade mu dopravca nepredkladal povinnú sprievodnú dokumentáciu.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

Chýbajú kapacity pre nerecyklovateľný odpad, priemysel bije na poplach

S príchodom Volva bude tlak ešte väčší. Podľa priemyselnej asociácie treba viac kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov.

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Bol to podvod, hovorí Taraba po audite spornej dotácie pre Vlčanovu firmu

Výsledky vládneho auditu envirorezortu posúva polícii. Jeho kompletné znenie však nezverejnili.

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Ohlasujú koniec doby mikroplastovej. Vedci vyvinuli plne rozložiteľný plast na báze rias

Problémom nebudú ani drobné častice, ktoré sa z plastových výrobkov štiepia opotrebovávaním. Aj tie sa v životnom prostredí prirodzene odbúrajú.