NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : SIŽP

Najväčšie prehrešky v odpadoch 2018

10.07.2019

Najväčšie prehrešky v odpadoch 2018

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 202-tisíc eur, v porušeniach IPKZ až 332-tisíc eur.

Až tretina kontrol povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov zistila porušenia

28.03.2019

Až tretina kontrol povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov zistila porušenia

Zodpovední výrobcovia platia za odpady výrobkov iných výrobcov a sú de facto diskriminovaní. Častým problémom sú však aj neplnenia povinností zo strany obcí, nedostačujúca evidencia či nesprávne vyplnenie tlačív.

Na „Smetný kopec“ v Petržalke si posvietili inšpektori. Zisťovali koncentrácie škodlivín

09.01.2019

Na „Smetný kopec“ v Petržalke si posvietili inšpektori. Zisťovali koncentrácie škodlivín

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) si posvietila na „Smetný kopec.“ Vznikol ako nelegálna skládka odpadu.

SIŽP pokutovala prevádzkovateľa skládky TKO - Cunín

14.10.2018

SIŽP pokutovala prevádzkovateľa skládky TKO - Cunín

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala kontrolu na skládke tuhého komunálneho odpadu (TKO) Cunín. Zistila porušenie zákona.

SIŽP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV

19.09.2018

SIŽP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV

Podľa inšpektorov kontrolovali výrobcov, ktorí si plnili povinnosti prostredníctvom OZV pre obaly, ktorým nebola zrušená autorizácia. Najrizikovejšie prípady nepreverili.

Najväčší hriešnici v odpadoch 2017

03.05.2018

Najväčší hriešnici v odpadoch 2017

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 155 tisíc eur, v porušeniach IPKZ až 646 tisíc eur.

SIŽP v roku 2017: Inšpektori kontrolujú čoraz menej, pokuty rastú

03.05.2018

SIŽP v roku 2017: Inšpektori kontrolujú čoraz menej, pokuty rastú

Minulý rok inšpektori vykonali 2659 kontrol a uložili pokuty za 1,4 milióna eur.

SIŽP zverejnila výsledky kontrol za 2016 a 2017 až minulý týždeň

02.05.2018

SIŽP zverejnila výsledky kontrol za 2016 a 2017 až minulý týždeň

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) už dva roky nevydáva výročné správy. Dôvodom má byť ich zhoda s dokumentom vyhodnotenia plánov. Tie však zverejnila až koncom apríla.

SIŽP v roku 2015: Inšpektori udelili pokuty za necelých 800 tisíc eur

20.05.2016

SIŽP v roku 2015: Inšpektori udelili pokuty za necelých 800 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala minulý rok 3 526 kontrol a uložila 612 pokút, ktorých celková suma dosiahla 789 378 eur. Vyplýva to z výročnej správy spoločnosti za rok 2015, ktorú zverejnila tento týždeň.

SIŽP v roku 2014: Inšpektori uložili pokuty za takmer 727 tisíc eur

20.02.2015

SIŽP v roku 2014: Inšpektori uložili pokuty za takmer 727 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 475 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila približne pri každej piatej z nich. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 609 pokút v celkovej výške takmer 727 000 eur a 173 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty smerujú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

← staršie články