Editoriál: Spomaľte, pán minister | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Editoriál: Spomaľte, pán minister

Úvodník vyšiel v júnovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/06.

Editoriál: Spomaľte, pán minister

Radovan Potočár | Foto: Odpady-portal.sk

Nový minister životného prostredia Ján Budaj v prvých mesiacoch svojho mandátu prekypuje aktivitou. V apríli parlamentom pretlačí odklad zálohovania nápojových obalov, v máji presviedča, že zálohovanie odklad neznesie. Osobne sa zúčastňuje kontroly dovozu odpadu na hraniciach, neskôr je osobne pri kontrole v cementárni, ktorá dovážaný odpad spaľuje. Potom navrhuje dovoz akéhokoľvek odpadu na Slovensko úplne zakázať.

Nech nepríde k nedorozumeniu, problémom nie je ani tak samotná kadencia aktivít, návrhov a vyhlásení. Problémom je to, čo sa pri vysokej rýchlosti občas stáva: niekedy prirýchlo vojdete na križovatku a potom musíte cúvať, niekedy si pomýlite smer, niekedy prehliadnete dopravnú značku. V prípade navrhovaného zákazu dovozu odpadov sa nový minister dopúšťa hneď niekoľkých chýb za volantom.

Dopravné značky, v tomto prípade právne predpisy EÚ, hovoria jasne. Štáty EÚ síce môžu zakázať dovoz odpadu určeného na zneškodňovanie, teda odpadu, ktorý by u nich skončil na skládkach, nemôžu však zakázať dovoz odpadu určeného na zhodnocovanie. Bernhard Hager v právnej analýze opisuje genézu a význam týchto „dopravných značiek“ podrobnejšie.

Súdny dvor EÚ už raz jasne stanovil, že aj odpad je „tovar“. Práve voľný pohyb tovaru je pritom elementárnym predpokladom jednotného vnútorného trhu EÚ a spolu s voľným pohybom osôb jednou z najväčších vymožeností európskej integrácie ostatných dekád. Vytváranie nových bariér je nevynútenou jazdou v protismere.

Slovenské odpadové hospodárstvo sa v súčasnosti nachádza na dôležitej križovatke. Prudké zvyšovanie poplatkov za skládkovanie má v najbližších rokoch odkloniť odpad zo skládok, pričom na význame má ďalej naberať nielen materiálové, ale aj energetické zhodnocovanie odpadov.

V čase čoraz zrejmejšej potreby zväčšovania kapacít pre energetické využívanie odpadu sa tak minister volaním po absolútnom zákaze dovozu odpadov zaraďuje do nesprávneho odbočovacieho pruhu.

Zariadení, ktoré budú spaľovať odpad a premieňať ho na energiu, prípadne využívať odpad ako alternatívne palivo pri výrobe, bude Slovensko v dohľadnej dobe potrebovať viac. Sťažovaním situácie už fungujúcim zariadeniam vláda tomuto sektoru rozhodne nepomôže.

Keďže skládkovanie je na Slovensku stále pomerne lacné, pre niektoré jestvujúce zariadenia, napríklad cementárne, nie je ľahké získať na slovenskom trhu dostatok alternatívnych palív s dobrou cenou. Logickým riešením pre tieto zariadenia je obzerať sa po odpadoch inde, napríklad v Rakúsku či Taliansku. Z krajín, kde je skládkovanie odpadu drahšie alebo dokonca zakázané, môžu odpad získať za výhodnejších cenových podmienok.

Avšak po tom, ako sa skládkovanie na Slovensku stane relatívne drahším spôsobom nakladania s odpadom, dôvody na dovoz odpadu spoza hraníc ochabnú.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Názor. Druhotné palivá sú environmentálne výhodné riešenie, zakazovať ich je nezmysel

Názor. Druhotné palivá sú environmentálne výhodné riešenie, zakazovať ich je nezmysel

Zákaz druhotných palív povedie k opätovnému zvýšeniu skládkovania, píše riaditeľ Únie spracovateľov zmesového plastového odpadu Vladimír Daniška.

Niet inej cesty, než riadenie triediť materiály pri demoláciách, tvrdí predstaviteľka MPO ČR

Niet inej cesty, než riadenie triediť materiály pri demoláciách, tvrdí predstaviteľka MPO ČR

Riadené triedenie odpadu pri demoláciách a dekonštrukciách zvyšuje náklady stavebníkov, ceny primárnych surovín však rastú a ich dostupnosť sa zhoršuje, hovorí Pavlína Kulhánková.

Modernizovaná spaľovňa v Bratislave prinesie viaceré benefity. OLO chce nulové skládkovanie

Modernizovaná spaľovňa v Bratislave prinesie viaceré benefity. OLO chce nulové skládkovanie

Podnik chce modernizáciou dosiahnuť aj maximálnu možnú energetickú účinnosť.