Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Aký je recyklačný potenciál v Európe?

Podľa Európskej environmentálnej agentúry je v prípade niektorých prúdov odpadov aj dvojnásobne vyšší ako v súčasnosti.

Aký je recyklačný potenciál v Európe?

Foto: Depositphotos

V článku sa dozviete:

  • aký je podľa EEA recyklačný potenciál pre rôzne druhy odpadu,
  • v čom vidí najväčšie prekážky pre vyššiu mieru recyklácie,
  • aké postupy môžu zefektívniť recykláciu v Európe.

Podľa najnovšej správy Európskej environmentálnej agentúry (odkaz na celú správu nájdete na konci článku) v celej Európe existuje značný nevyužitý potenciál zvýšenia recyklácie komunálneho, stavebného a elektronického odpadu, pričom v niektorých prípadoch môže tento potenciál recykláciu odpadov aj zdvojnásobiť.

Miera recyklácie narastá

Recyklované množstvá komunálneho, stavebného a elektronického odpadu sa za posledné roky zvýšili. Dôležité smernice EÚ, ako je napríklad rámcová smernica o odpade a smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení, urýchlili tento trend.

Nový politický rámec obehového hospodárstva okrem toho vyžaduje, aby sa v hospodárstve udržiavali materiály čo najdlhšie a ich hodnota bola čo najvyššia.

Nariadenia, ktoré vyžadujú častejší a kvalitnejší separovaný zber, rozšírené systémy zodpovednosti výrobcov a selektívne demolačné postupy, môžu efektívne využiť potenciál pre ďalšie zvyšovanie recyklácie, tvrdí EEA.

Aké sú prekážky?

Technické, ekonomické a sociálne problémy často bránia dosiahnutiu ambicióznejších úrovní recyklácie nad stanovené ciele.

Príklady podľa EEA zahŕňajú prítomnosť technicky nerecyklovateľných materiálov a výrobkov v tokoch odpadu, zvyšujúce sa náklady na separovaný zber v prípade, keď sa zhromažďuje viac materiálov, ale aj ťažkosti spotrebiteľov pri rozlišovaní a správnom separovaní materiálov v komplexných výrobkoch.

Pokiaľ ide o spoločné prekážky, podľa EEA sú trhy s recyklovateľnými výrobkami často nedostatočne výkonné. Cenový rozdiel medzi recyklovanými materiálmi a alternatívami pôvodného materiálu je obvykle nepriaznivý.

V dôsledku toho relatívne nízke príjmy z recyklovateľných surovín zaťažujú ekonomiku, ktorá je oporou systémov separovaného zberu.

Problémom je slabý dopyt

Ďalším problémom je fakt, že kvalita materiálov zozbieraných na recykláciu sa môže líšiť, čo znamená, že recyklačné zariadenia nemôžu počítať s racionálnymi vstupmi materiálov so špecifickou kvalitou.

Recyklačné ciele / Foto: EEA

Kombinácia týchto faktorov vysvetľuje slabý dopyt po niektorých recyklovateľných látkach zo spracovateľských a recyklačných zariadení.

Medzi prekážky technického charakteru patrí nedostatok recyklačnej infraštruktúry v Európe, najmä v prípade objavujúcich sa recyklovateľných materiálov, ako sú plasty.

To znamená, že zvyšujúce sa množstvá materiálov zozbieraných na recykláciu sa nemôžu umiestniť do európskych závodov a často sa vyvážajú na ďalšie spracovanie.

Ďalšou technickou prekážkou je samotná povaha odpadových materiálov a výrobkov. Je to z toho dôvodu, že niektoré materiály sú technicky nerecyklovateľné alebo pozostávajú zo zmiešaných materiálov, ktoré sa ťažko separujú.

Ako sú na tom jednotlivé prúdy odpadu?

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

V Bratislave sa rozbieha najväčší „door to door“ systém triedenia odpadov na Slovensku

V Bratislave sa rozbieha najväčší „door to door“ systém triedenia odpadov na Slovensku

V partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK sa cez vrecový zber, tzv. door to door systém, zbiera 53 % plastov a viac ako 60 % všetkých nápojových kartónov a kovových obalov.

Odpadovú legislatívu čakajú v roku 2021 viaceré zmeny. Pozrite si prehľad

Odpadovú legislatívu čakajú v roku 2021 viaceré zmeny. Pozrite si prehľad

Ministerstvo plánuje novelizovať viaceré právne predpisy aj navrhnúť jeden úplne nový zákon.

Bioplynka pri Veľkom Krtíši chce zhodnocovať kuchynský bioodpad

Bioplynka pri Veľkom Krtíši chce zhodnocovať kuchynský bioodpad

Z odpadu chce aj naďalej vyrábať elektrinu a teplo. Zvýši aj produkciu digestátu.