Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Štát chce zefektívniť boj proti envirokriminalite. Pripravil akčný plán

Opatrenia obsahujú posilnenie medzirezortnej spolupráce na ústrednej a regionálnej úrovni, medzinárodnej spolupráce, ako aj zlepšenie environmentálneho povedomia verejnosti.

Štát chce zefektívniť boj proti envirokriminalite. Pripravil akčný plán

Foto: Depositphotos

Podľa odhadov Interpolu a Programu OSN pre životné prostredie predstavuje ročný objem environmentálnej protiprávnej činnosti 91 až 258 miliárd dolárov.

Environmentálna kriminalita je štvrtou najzávažnejšou trestnou činnosťou, a to hneď za drogovou trestnou činnosťou, trestnou činnosťou spojenou s porušovaním autorských práv a obchodovaním s ľuďmi.

Vláda chce naplniť priority programového vyhlásenia

Aj z tohto dôvodu predložilo ministerstvo vnútra do medzirezortného pripomienkového konania Akčný plán boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti na roky 2021 – 2025 (odkaz na celý dokument nájdete na konci článku).

Rezort ho predložil ako materiál, ktorého prijatie na národnej úrovni vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024.

V ňom sa nová vláda zaviazala zabezpečiť efektívnu spoluprácu všetkých orgánov presadzujúcich právo v oblasti životného prostredia. Rezort vnútra je presvedčený, že ide o krok k zdravšiemu životnému prostrediu a eliminácii finančných škôd.

„Pre ilustráciu, len rozsah protiprávnej činnosti pri neoprávnenom nakladaní s odpadmi dosiahol v roku 2018 sumu 936-tisíc eur,“ konštatuje sa v predkladacej správe.

V prípade, že by takáto trestná činnosť bola eliminovaná, finančné prostriedky v tejto sume by tvorili tržby podnikateľských subjektov, ktoré by z nich odvádzali dane, ako aj poplatky do Environmentálneho fondu či hradili mzdy zamestnancov.

Posilniť medzirezortnú spoluprácu a zvýšiť verejné povedomie

Cieľom predloženého akčného plánu je tak zefektívniť boj proti environmentálnej protiprávnej činnosti.

Hlavným prvkom má byť posilnenie medzirezortnej spolupráce na ústrednej a regionálnej úrovni, ako aj medzinárodnej spolupráce, a to identifikovaním problematických oblastí a nedostatkov pri presadzovaní práva a hľadaním ich riešení.

Ďalším cieľom má byť zvyšovanie verejného povedomia o negatívnych vplyvoch environmentálnej protiprávnej činnosti na životné prostredie, zdravie obyvateľov a národné hospodárstvo.

Prostriedky bude možné čerpať aj z eurofondov

V rámci plánu nie sú štátnym orgánom uložené žiadne nové úlohy nad rámec právnej úpravy a medzinárodných záväzkov.

„Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú teda zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov jednotlivých subjektov v príslušnom rozpočtovom roku,“ uvádza sa v dokumente.

Podľa predkladacej správy však nie je možné kvantifikovať ich presnú výšku, keďže závisia od mnohých premenných, ktoré v súčasnosti nie sú známe.

Prípadné náklady spojené so zabezpečením materiálno-technického vybavenia budú hradené z fondov Európskej únie. Ide napríklad o Fond pre vnútornú bezpečnosť.

Zároveň je však v dokumente uvedené, že tieto projekty predstavujú len návrhy a nie je známe, či a v akej výške budú prostriedky alokované.

Vytvorenie strategických koordinačných skupín

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Schválili právo na opravu. Europoslanci prijali novú smernicu

Schválili právo na opravu. Europoslanci prijali novú smernicu

Výrobcovia majú poskytovať náhradné diely a zabezpečiť opravárenské služby. Čo na to hovoria slovenskí europoslanci?

Prešetria, ako funguje konkurencia v odpadoch. Štátny úrad analyzuje celý trh

Prešetria, ako funguje konkurencia v odpadoch. Štátny úrad analyzuje celý trh

Český protimonopolný úrad spúšťa sektorové vyšetrovanie.

Župa chce vlastné recyklačné centrum, ročne má spracovať 100 000 ton odpadov

Župa chce vlastné recyklačné centrum, ročne má spracovať 100 000 ton odpadov

Krajskí poslanci schválili zámer, ktorý počíta aj s využitím eurofondov.