NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Anketa. Ako hodnotíte návrh na využitie Plánu obnovy v odpadovom hospodárstve?

Ministerstvo financií navrhuje využiť Plán obnovy aj na riešenie environmentálnych záťaží a podporu cirkulárnej ekonomiky. Odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva sme sa pýtali, ako hodnotia navrhované reformy a investície.

kontajnery

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Chýbajúca reforma odpadovej legislatívy, absencia zámerov pre energetické zhodnocovanie odpadov či nedostatočná definícia cieľov v niektorých oblastiach. Tieto a ďalšie výhrady vyjadrili respondenti v najnovšej ankete Odpady-portal.sk o Pláne obnovy a jeho využití v slovenskom odpadovom hospodárstve.

Na druhej strane opýtaní ocenili, že reformný program z dielne ministerstva financií počíta s prechodom na obehovú ekonomiku, zvyšovaním poplatkov za skládkovanie či odstraňovaním čiernych skládok.

O čo ide?

Rezort financií minulý týždeň predstavil Národný integrovaný reformný plán, z ktorého má vychádzať reformný program, ktorý Slovensko zašle Európskej komisii v súvislosti s čerpaním prostriedkov z tzv. Plánu obnovy EÚ.

Opatreniam v odpadovom sektore sa vládny reformný plán podrobnejšie venuje v kapitole „Zelená ekonomika“. Navrhované investície a reformy v tejto oblasti okrem odpadového sektora zasahujú aj do energetiky (viac na Energie-portal.sk), vodárenstva (viac na Voda-portal.sk), ochrany krajiny či dopravy.

Do zelenej politiky majú podľa dokumentu ministerstva financií poputovať miliardy eur. Časť financií pritom má smerovať aj do podpory rozvoja obehovej ekonomiky a odstraňovania najrizikovejších environmentálnych záťaží. Podrobnosti sa na Odpady-portal.sk dozviete v tomto článku.

Zisťovali sme, ako tieto investičné a reformné zámery hodnotia odborníci v oblasti odpadového hospodárstva.

Anketa

Expertov na odpadové hospodárstvo sme oslovili s otázkou:

„Súhlasíte s prioritami a vytýčenými cieľmi Národného integrovaného reformného plánu v oblasti odpadového hospodárstva?“

Respondenti mohli na otázku odpovedať stručne jednou z možností:

  • "ÁNO" (prikláňam sa viac alebo prevažne ku kladnej odpovedi),
  • "NIE" (prikláňam sa viac alebo prevažne k negatívne odpovedi),
  • "???" (nerozhodná odpoveď / nesprávne položená otázka).

K otázke mohli oslovení odborníci okrem toho pridať podrobnejšiu odpoveď a stručne tak objasniť svoje stanovisko. Prečítajte si ich odpovede. 

Soňa Antalová, ECO-AS

ÁNO

Vzhľadom na druh strategického dokumentu a v porovnaní so závažnosťou problémov v iných oblastiach, ktoré tento plán rieši, oblasť odpadového hospodárstva dostatočne pokrýva riešenie súčasných najzávažnejších problémov v odpadovom hospodárstve a správne kladie dôraz na prvé stupne princípu hierarchie nakladania s odpadmi – predchádzanie vzniku odpadov, opätovné využívanie odpadov a recykláciu / materiálové zhodnocovanie odpadov.

Predpokladám, že v iných, sektorovo cielených dokumentoch sa budú riešiť aj mnohé ďalšie problémy odpadového hospodárstva. Za pozitívum považujem širšie uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ , t.j. aj do iných oblastí reformného plánu.

Zuzana Balková, konzultantka, EKO-IN

ÁNO

Súhlasím iba preto, že sa odpadové hospodárstvo spomenulo, ale vzhľadom na stav odpadového hospodárstva ide o vágne cielektoré skresľujú pohľad. 

Prioritne chýba stratifikácia akýchkoľvek zariadení na nakladanie s odpadmi a plán ich rozmiestnenia v rámci Slovenska. Odpadové hospodárstvo nie je len recyklácia a nie je len komunálny odpad. Predsa akákoľvek činnosť zhodnocovania alebo niektoré činnosti aj v rámci zneškodňovania, sú lepšie ako iba skládkovanie, hoci aj skládky budeme potrebovať, lebo nie všetko je možné spracovať.

Rovnako aj v zneškodňovaní sú činnosti nakladania v rámci odpadového hospodárstva, ktoré sa nedajú inak robiť, napríklad spracovanie technologických vôd.

Takže nepodľahnime panike a nesnažme sa prostredníctvom mediálnej bubliny bez znalosti súvislostí „znásilniť“ všetky činnosti s odpadom do R2-R11 – recyklácie ako ideálneho stavu; nič nie je iba biele a iba čierne. Sú aj iné činnosti, ktoré sú v rámci hierarchie odpadového hospodárstva nevyhnutné pre funkčné obehové hospodárstvo, „nevymažme“ ich z mapy odpadového hospodárstva bezdôvodne.

No a samozrejme – vzdelávanie. Najlacnejším opatrením sú opatrenia zamerané na triedenie odpadu pri zdroji, predchádzaním vzniku odpadu z prehnanej spotreby až plytvania.

Miloš Ďurajka, riaditeľ, T+T

ÁNO

Formuláciu „v roku 2025 by mali byť v každom okresnom meste zriadené centrá opätovného použitia na prevenciu vzniku odpadu“ je potrebné doplniť.

V každom kraji treba vybudovať Centrum cirkulárnej ekonomiky, nie v zmysle ewia, ale s materiálovým triedením a zhodnocovaním, teda linky MBÚ, separačné linky, kompostárne COMPO alebo HANTSCH na biozložku, a to s celkovou kapacitou každého centra 200 000 ton ročne, s výstupom materiálového zhodnotenia a R1 - TAP s prepojením na cementárne, teplárne a dve existujúce spaľovne.

Dušan Magula, prezident, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

ÁNO

Je to komplexný strategický dokument, ktorý má jasný cieľ zmeniť Slovensko z polomafiánskej na modernú krajinu!


Ako hodnotíte reformný plán rezortu financií v oblasti odpadov vy? Vyjadrite sa v ankete Odpady-portal.sk na Facebooku.


Ľubica Nagyová, ekológ v odpadovom hospodárstve

NIE

Oceňujem myšlienku prechodu na obehovú ekonomiku. V pláne však absentuje reforma zákona o odpadoch, nielen zákona o obaloch, ako aj ciele a opatrenia obehového hospodárstva nielen komunálnych odpadov.

Hana Nováková, generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK 

???

Vítame zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, odstraňovanie čiernych skládok, budovanie centier opätovného použitia, ako aj posilnenie kapacít a kompetencií SIŽP s cieľom efektívnejšie vymáhať plnenie povinností.

Zavedením RZV sa významne zvýšila recyklácia odpadov – zo 14,9 % na 39 %, významné rezervy však vidíme v recyklácii bioodpadu a do tejto sféry by mala smerovať podpora.

INISOFT

Ocenili by sme podrobné rozpracovanie jednotlivých cieľov. V materiáli tiež chýbajú ciele pre prevenciu vzniku odpadu a opätovné použitie produktov (stanovenie komplexných kritérií pre udržateľný dizajn), stimulácia k investíciám do obehových aktivít, ktoré sú vysoko v hierarchii odpadov, či ciele zníženia potravinového odpadu.

Michal Sebíň, riaditeľ, Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK

???

Za pozitívum považujem to, že sa v reformnom pláne už vlastne ani nepoužíva pojem „odpadové hospodárstvo“, ale nahrádza ho „obehová ekonomika“. Snáď aj konkrétne projekty, ktoré budú z týchto peňazí financované, naplnia toto smerovanie.

Tomáš Schabjuk, riaditeľ, Odpadový hospodár

Nie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 10-12/2023

Čo obsahuje štvrté tohtoročné vydanie magazínu o odpadovom hospodárstve, energetike a vodách?

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov trpí nedostatkami, myslí si starosta obce

Podľa zástupcu samosprávy je nemožné, aby akákoľvek obec priamo alebo nepriamo nedoplácala na odpady z obalov.

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.