Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nový poradca ministra pre ISOH má predstavu ako tento projekt urobiť úspešným

V podobe, v ktorej je systém zatiaľ pripravený, by ISOH život skôr komplikoval, hovorí Martin Basila.

Martin Basila

Martin Basila / Foto: Sensoneo

Spoločnosti Inisoft Sensoneo vytvorili pre tohtoročnú konferenciu DOH 2021 video, v ktorom názorne vysvetlili zložitosť prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov a poukázali na možnosti ich zjednodušenia.

Naznačili v ňom riziká a príležitosti, ktoré sú spojené so zavedením elektronického odosielania dát evidencie odpadov do Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH). Ten mal byť pôvodne spustený už od 1.januára 2021. 

Ako sme na Odpady-portal.sk informovali už v septembri, ministerstvo túto povinnosť nakoniec novelou zákona o rok odložilo.

Inisoft a Sensoneo majú komplexné riešenie 

Riaditeľ spoločnosti Sensoneo Martin Basila v rámci svojho vystúpenia uviedol, že informačné technologie by mali život uľahčovať. Zároveň ale dodal, že ISOH tak, ako je zatiaľ pripravený, by mohol život skôrkomplikovať.

Aj z tohto dôvodu mal spoločný príspevok spoločností Inisoft a Sensoneo podtitul "Pár dobre mienených poznámok k navrhovanému informačnému systému ISOH".

Nasledujúce video názorne vysvetľuje proces toku odpadov a s ním spojených evidencií. Okrem hlavných rizík a príležitostí pripravovaného ISOH-u je v ňom poukázané aj oblasti, ktoré ich softvéry pomáhajú zdokonaľovať. Kombinácia softvérových riešení týchto dvoch spoločností ponúka komplexné riešenie pre firmy, mestá a obce na Slovensku.

Kedy bude ISOH úspešný?

M. Basila následne zmienil štyri základné predpoklady pre to, aby sa ISOH stal úspešným projektom:

  • "Vyčistiť" a zdokonaliť registre (číselníky) ISOH a tieto ihneď následne modernými prostriedkami poskytnúť informačným systémom firiem a obcí, aby sa na nich adaptovali a na ich základe zahájili vytváranie dát priebežnej evidencie odpadov. Tieto registre by pritom mali byť precizované na úroveň prevádzky pôvodcu odpadu a na úroveň zariadenia, oprávneného na jeho prevzatie.
  • Zabezpečiť, aby odovzdávanie dát nebolo realizované nejakou ťažkopádnou metódou, práve naopak, aby prebiehalo na pozadí systémov.
  • Firmám a obciam umožniť odovzdávanie dát do ISOH s väčším odstupom. Napríklad v marci za január a najlepšie s minimálnou periodicitou raz za štvrťrok.
  • Z ISOH vytvoriť jednotný informačný nástroj prevšetky zainteresované úrady a obce, vrátaneštatistickéhoúradu a OZV. Cieľom je eliminovanie zbytočného odosielania totožných alebo veľmi podobných dát od ohlasovateľov na rôzne úrady.

M. Basila na záver vystúpenia prezradil, že sa stal poradcom ministra pro ISOH, čo si veľmi váži a plánuje využiť know-how od obcí, firiem, OZV, ale i spoločností ako je Inisoft, ktorá ISOH vytvorila, zaviedla a do dnešného dňa prevádzkuje v Českej republike.

"Mojím zámerom je prepojiť aktérov pôsobiacich na trhu odpadového hospodárstva a reflektovať ich poznatky a námietky tak, aby ISOH vo výslednej podobe odrážal skutočné potreby a nepriniesol negatívne prekvapenia," povedal M. Basila.

O skúsenosti zo zavádzania ISOH-u v Česku sa s nami podelil riaditeľ Inisoft-u Miroslav Jakuš v októbrovom rozhovore.

MIM / ESONA

O spoločnostiach

Spoločnosť Sensoneo sa zameriava predovšetkým na operatívnu časť riadenia odpadov, ku ktorej patria činnosti podporujúce množstvový zber, teda čipovanie nádob a vriec, výpočet zvozových trás, výpočet možných úspor, monitorovanie naplnenia nádob, sledovanie zvozových áut a podobne. 

Spoločnosť Inisoft sa venuje skladovej a obchodnej evidencii, prevádzkovej evidencii odovzdaných a prevzatých odpadov, evidencii spracovania odpadov, vrátane predruhovania, evidencie neodpadov, výrobkov z odpadov, až po tvorbu legislatívnej evidencie a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a iných výstupov, potrebných pre obce, okresné úrady, štatistiku alebo organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).


Spoločnosť Inisoft je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Veľké mestá takto môžu zinkasovať stovky tisíc eur. O príspevok však musia sami požiadať.