NATUR-PACK už 15 rokov financuje triedený zber na Slovensku | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

NATUR-PACK už 15 rokov financuje triedený zber na Slovensku

NATUR-PACK sa postupne stal OZV, ktorej dôveruje najviac výrobcov.

NATUR-PACK už 15 rokov financuje triedený zber na Slovensku

Foto: Depositphotos

Vo februári 2021 uplynulo presne 15 rokov od vzniku spoločnosti NATUR-PACK. História NATUR-PACKu je aj históriou rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku. To, že tento koncept je úspešný, dokazujú aj nadpriemerné výsledky Slovenska v recyklácii niektorých odpadov z obalov v rámci krajín EÚ.

V čase založenia spoločnosti platil na Slovensku prvý zákon o obaloch, ktorý zaviedol pre tzv. povinné osoby povinnosť plniť limity zberu a zhodnotenia alebo recyklácie odpadov z obalov. NATUR-PACK vznikol ako oprávnená organizácia, ktorú si povinné osoby za týmto účelom založili.

„V tomto období boli mnohé povinnosti zdvojené. Niektoré povinné osoby platili poplatky do Recyklačného fondu aj do oprávnených organizácií. Rovnako mestá a obce dostávali príspevok na triedený zber z obidvoch zdrojov,“ približuje riaditeľ NATUR-PACK Michal Sebíň.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Významným míľnikom sa stal rok 2010, keď sa vďaka zmenám v zákone o obaloch registrovalo v systéme stále viac povinných osôb a NATUR-PACK rozšíril svoju činnosť aj o elektrozariadenia a prenosné batérie a akumulátory. Ale už v roku 2016 bol zákon o obaloch zrušený a na Slovensku sa zaviedla rozšírená zodpovednosť výrobcov.

M. Sebíň hovorí: „Oprávnené organizácie zanikli a nahradili ich organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Najvýznamnejšou zmenou bola však zmena financovania triedeného zberu.“ 

Namiesto dovtedajších príspevkov na triedený zber sa Slovensko stalo jednou z mála krajín v EÚ, kde výrobcovia hradia všetky náklady na triedený zber. „Považujem to za dobrý príbeh. Výrobcovia prebrali doslova cez noc financovanie triedeného zberu, ktorý dovtedy platili mestá a obce v objeme takmer 40 miliónov eur ročne. A táto suma každý rok rastie,“ dodáva M. Sebíň.

NATUR-PACK sa postupne stal OZV, ktorej dôveruje najviac výrobcov. Aktuálne zastupuje viac ako 7 800 výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení a prenosných batérií.

Foto: NATUR-PACK

Od svojho vzniku NATUR-PACK každý rok riadne ohlasuje plnenie povinností za svojich klientov na MŽP a plní všetky ciele a limity dané legislatívou. Niekoľkokrát overila správnosť reportovaných dát aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

„Som hrdý na to, že v roku 2017 sme boli jedinou OZV, pri ktorej nebolo zistené žiadne porušenie zákona. To všetko by však nebolo možné bez skvelých bývalých aj súčasných zamestnancov, pre ktorých sa stal triedený zber prácou aj koníčkom,“ hovorí M. Sebíň.

Vzdelávanie je dôležité

OZV zodpovedajú aj za zvyšovanie environmentálneho povedomia. „Sme organizátormi, tvorcami, spolutvorcami a partnermi mnohých unikátnych vzdelávacích programov a projektov. Na našej ceste prepájame poslanie OZV s poslaním ďalších organizácií a spoločností, výsledkom čoho sú desiatky partnerstiev, z ktorých vzišli mnohé úspešné edukatívne projekty. Na vymenovanie všetkých by nestačil tento priestor,“ dopĺňa Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou.

Zmena legislatívy bude kľúčová

„História NATUR-PACKu je aj históriou rozšírenej zodpovednosti výrobcov na Slovensku,“ hovorí M. Sebíň. O tom, že koncept zodpovednosti výrobcov za odpad zo svojich výrobkov plní svoje ciele, svedčí aj to, že podľa posledných zverejnených údajov EUROSTATu patrí Slovensko medzi krajiny s najvyššou mierou recyklácie odpadov z obalových plastov.

„Svet sa však točí ďalej a už dnes vieme, že nás v najbližších rokoch čakajú nové ambiciózne ciele. Veríme, že sa z legislatívy podarí odstrániť všetky nespravodlivé prvky pre výrobcov, obce aj zberové spoločnosti a namiesto testovania vlastných riešení sa inšpirujeme krajinami, ktoré sa k novým cieľom už približujú,“ dodáva M. Sebíň.


OZV NATUR-PACK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Finančné škody znáša správca aj výrobcovia zapojení do systému.

Vyvážal odpad na cudzí pozemok, tvrdí polícia. Muž teraz čelí obvineniu

Vyvážal odpad na cudzí pozemok, tvrdí polícia. Muž teraz čelí obvineniu

Vyšetrovateľ v prípade vidí neoprávnené nakladanie s odpadom.