Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

ZEVO zariadenia sú ekologickejšie než skládky odpadov. V budúcnosti sa to môže otočiť

Analýza porovnala produkciu skleníkových plynov v zariadeniach premieňajúcich odpad na energiu so skládkami. Za akých podmienok môžu byť skládky “zelenšie” riešenie?

ZEVO zariadenia sú ekologickejšie než skládky odpadov. V budúcnosti sa to môže otočiť

Foto: Odpady-portal.sk

Je ekologickejšia skládka odpadov alebo zariadenie premieňajúce odpad na energiu? Zmení sa nejako v súčasnosti jasné poradie, ak zmesový odpad nebude obsahovať niektoré plasty a biodpad? Konzultačná spoločnosť Eunomia pripravila pre ekologické združenie ClientEarth hodnotenie vplyvu rôznych spôsobov nakladania s komunálnym odpadom na kvalitu ovzdušia a produkciu skleníkových plynov.

Analýza porovnávala dva základné spôsoby nakladania s odpadom: uloženie na skládke alebo energetické zhodnotenie v ZEVO zariadení. Uvažovala so štyrmi možnosťami: skládka, skládka s úpravou a stabilizáciou bioodpadu, energetické zhodnotenie a energetické zhodnotenie s úpravou. Tieto alternatívy porovnávala vzhľadom k produkcii emisií skleníkových plynov (CO2, metán, oxid dusíka) a vplyvu na ľudské zdravie (monetárne vyjadrený dopad znečistenia ovzdušia na tonu odpadu).

Správa hodnotila technológie na základe podmienok vo Veľkej Británii, no zmieňuje sa aj o aplikovaní záverov na krajiny s menej rozvinutou infraštruktúrou pre spracovanie odpadu. Zhruba polovica zmesového odpadu vo Veľkej Británii sa spracováva v ZEVO zariadeniach. Tento pomer má ešte vzrásť s pribúdaním nových kapacít a ďalším odkláňaním odpadu zo skládok.

Väčšina zariadení v krajine funguje iba v režime premeny odpadu na elektrickú energiu, prípadne iba pri nevýznamnej produkcii tepla. Vo väčšine Európy sa však ZEVO zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla vyskytujú častejšie, čo sa prejavuje na vyššej energetickej účinnosti týchto zdrojov.

Úprava odpadu lacnejšia než zachytávanie uhlíka

Správa ukázala, že ZEVO je z hľadiska produkcie uhlíka v súčasnosti prijateľnejšia alternatíva než skládka, ktorá sa nachádza na poslednom mieste v odpadovej hierarchii. Dôvody sú dva. V zmesovom odpade ešte stále prevláda biologická zložka, najmä potraviny, papier, lepenka, pričom tieto emisie sa zvyčajne nezapočítavajú do uhlíkovej bilancie. Elektrina vyrobená z takéhoto odpadu nahrádza inú elektrinu, ktorá sa nemusí vyrobiť a ktorá by pochádzala najmä z fosílnych zdrojov ako je plyn.

Ak sa zo zvyškového odpadu odstránia plasty a bioodpad, či už triedením pri zdroji alebo následnou mechanickou-biologickou úpravou odpadu, ZEVO zariadenie prestáva prispievať ku zvyšovaniu emisií. “Prevádzkovatelia by preto mali zvážiť zavedenie úpravy, aby sa odstránili plasty zo zmesového odpadu a bolo ich možné recyklovať,” uvádza správa.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Domácnosti budú môcť využiť podporu na odstránenie eternitu zo striech, hlási MŽP

Domácnosti budú môcť využiť podporu na odstránenie eternitu zo striech, hlási MŽP

O jednom druhu podpory je už rozhodnuté. Envirorezort však pracuje aj na ďalšom mechanizme.

Reforma EIA viazne. MŽP odkladá nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Reforma EIA viazne. MŽP odkladá nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Novela patrila k najdôležitejším legislatívnym zámerom envirorezortu v roku 2021.

Eurokomisia si chce posvietiť na mikroplasty, navrhla niekoľko opatrení

Eurokomisia si chce posvietiť na mikroplasty, navrhla niekoľko opatrení

Únii chýba komplexný prístup k riešeniu znečistenia mikroplastmi, ktoré sú neúmyselne uvoľňované do životného prostredia. Komisia si posvieti na odery pneumatík, plastové pelety aj textílie.