NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Komentár. Odpadové hospodárstvo a energetika vykročili opačnými smermi

Poctivým riešením by bolo dať účastníkom trhu aspoň tušenie, odkiaľ sa regulované ceny vzali, kto ich navrhol, kto o nich rozhodol a aké opravné prostriedky sú k dispozícii.

Radovan Potočár

Radovan Potočár| Foto: Odpady-portal.sk

Slovenské odpadové hospodárstvo, ktorého vývoj mapujeme na Odpady-portal.sk, a energetika, ktorú pokrývame na Energie-portal.sk, sú v mnohých ohľadoch úplne rozdielne odvetvia. Tvoria ich odlišní aktéri fungujúci v odlišných podmienkach, sledujúci odlišné ciele, čeliaci odlišným problémom.

Dôležité okolnosti – na jednej strane odklon odpadov zo skládok, na druhej strane odklon od tradičných fosílnych palív v energetike – však zakladajú dobrý dôvod na diskusiu o prieniku týchto odvetví: o energetickom zhodnocovaní odpadov, využívaní bioodpadov pri výrobe biometánu / bioplynu, ale aj o riešeniach v podobe tuhých alternatívnych palív či biopalív.

Medzi odpadovým hospodárstvom a energetikou, presnejšie: sieťovými odvetviami, pritom v poslednej dobe nebadane vznikol ešte jeden súvis. Je ním cenová regulácia. 

Kým v silne monopolizovaných sieťových odvetviach má cenová regulácia na Slovensku dlhú tradíciu, v odpadovom hospodárstve ide o málo prebádané vody. Prvú veľkú prieskumnú plavbu do týchto vôd ministerstvo životného prostredia spustilo na jeseň minulého roka reguláciou tzv. recyklačných poplatkov. Za pozornosť pritom stojí, že trendy v oblasti cenovej regulácie v prípade odpadov a v prípade sieťových odvetví ukazujú opačnými smermi.

Ako funguje cenová regulácia v energetike?

V sieťových odvetviach na rozdiel od odpadového hospodárstva existuje viacero prirodzených monopolov, napríklad v preprave a distribúcii zemného plynu či v prenose a distribúcii elektriny. V dôsledku veľmi obmedzenej hospodárskej súťaže v tejto oblasti sa preto aj vo vyspelých trhových ekonomikách (spravidla) uplatňujú (spravidla prebujnené) regulácie. Vrátane tej cenovej.

Fungovanie cenovej regulácie v sieťových odvetviach na Slovensku je založené na pomerne robustnej legislatívnej báze a na osobitnom inštitucionálnom základe.

Výkon cenovej regulácie je v rukách Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorého pôsobnosť vymedzuje zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii sieťových odvetví. Do výkonu cenovej regulácie pritom nepriamo vstupuje aj viacero ďalších právnych predpisov, akými sú zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov a mnohé ďalšie.

Pod úrovňou primárnej legislatívy výkon cenovej regulácie ďalej upravuje sekundárna legislatíva v podobe vyhlášok ÚRSO. Úrad sa pritom pri výkone cenovej regulácie riadi viacročnou stratégiou, Regulačnou politikou, ktorej náležitosti presne upravuje zákon o regulácii. Túto stratégiu schvaľuje Regulačná rada tvorená šiestimi členmi, z ktorých polovicu menuje hlava štátu na návrh vlády a druhú polovicu na návrh parlamentu.

Cenová regulácia sa v sieťových odvetviach realizuje prostredníctvom tzv. cenových konaní, ktoré sa môžu začať buď z podnetu ÚRSO alebo tým, že regulovaný subjekt doručí úradu vlastný cenový návrh. Výstupom týchto cenových konaní sú cenové rozhodnutia ÚRSO, pričom každé z rozhodnutí musí úrad odôvodniť a musí byť pod ním podpis predsedu, ako aj podpredsedov úradu. Regulovaný subjekt môže následne voči cenovému rozhodnutiu v zákonnej lehote podať odvolanie.

Aby nedošlo k omylu, autor tohto komentára nie je hovorcom ÚRSO, spokojným pozorovateľom výkonu cenovej regulácie v uplynulých rokoch, ba ani stúpencom súčasného rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach. Účelom predošlých riadkov bolo ukázať, že cenová regulácia v sieťových odvetviach funguje v presne vymedzenom legislatívnom a inštitucionálnom rámci, že existujú cenové konania, cenové rozhodnutia i možnosť odvolania. Nič z toho v prípade cenovej regulácie triedeného zberu platiť nebude.

Pristavme sa však ešte pri súčasných trendoch cenovej regulácie v energetike. Ľady v tejto oblasti sa hýbu len veľmi pomaly a úprava cenovej regulácie na úrovni primárnej či sekundárnej legislatívy sa zatiaľ nezmenila. Posun v rétorike / strategickom uvažovaní je však zrejmý.

Súčasná vláda sa vo svojom vlaňajšom programovom vyhlásení zaviazala k odstraňovaniu existujúcich legislatívnych a regulačných bariér pri dodávky elektriny, plynu a tepla. Súčasťou týchto zmien má byť postupná liberalizácia cien energií. ÚRSO v súčasnosti pracuje na novej Regulačnej politike, spomínanom strategickom dokumente určujúcom podobu regulácie, ktorá bude počítať s – slovami predsedu ÚRSO Andreja Jurisa – „citlivou a postupnou dereguláciou cien energií.“

„Myslím si, že aj z pohľadu zahraničných skúseností je potrebné zásadne prehodnotiť spôsob regulácie cien,“ povedal A. Juris v rozhovore pre Energie-portal.sk. „V prvej fáze by šlo o uvoľnenie regulácie cien pre malé podniky, kde je pomerne veľká miera konkurencie v dodávkach a tým pádom je predpoklad, že konkurenčný boj bude dostatočne silný (...). V ďalšej fáze sa môže deregulácia dotknúť kategórie najväčších domácností, napríklad tých, ktoré majú inštalované smart metre, teda inteligentné merače elektriny. Následne môžeme hovoriť aj o ďalších segmentoch.“

Ako (ne)funguje cenová regulácia v odpadoch?

V prípade odpadového hospodárstva, konkrétne triedeného zberu a zhodnocovania obalov a neobalov, sa žiada začať z opačného konca. Od trendu.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 9 € si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (3)

 1. office@naturpack.sk24.05.2021 (19:42)
  výstižný príspevok do neexistujúcej diskusie, s ministerstvom ŽP, o smerovaní odpadového hospodárstva na Slovensku Šinák
 2. peter.taus@tuke.sk26.05.2021 (12:02)
  Určite je nevyhnutné postupne zosúladiť legislatívu odpadovú a energetickú výhľadovo k svetovému trendu EVO.
 3. proenviro5@proenviro.eu28.05.2021 (09:28)
  Je chybou, že sa na Slovensku dlhodobo nezaoberáme prirodzeným spájaním odpadových a energetických politík. Prichádzame o vzájomne výhodné riešenia. Doterajšia prax, keď si každý rezort uplatňuje vlastné stratégie, ktoré sa vzápätí menia príchodom nových "osvietených" ministrov, nás dostala do dnešnej situácie. V odpadovom hospodárstve SR nedochádza k prienikom spoločných záujmov medzi rezortami životného prostredia, hospodárstva a pôdohospodárstva. Je to na škodu veci. Nevydarený pokus o reguláciu v recyklačných poplatkoch je ukážkou nepripravenosti a improvizácie, bez náznaku akéhokoľvek prínosu do praxe. Augustín

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Samosprávy jednej z OZV vlani vytriedili o 18 % viac odpadu. Čomu za to vďačia?

Samosprávy jednej z OZV vlani vytriedili o 18 % viac odpadu. Čomu za to vďačia?

Ľudia triedia odpad zodpovednejšie a lepšie, stále je však čo zlepšovať, upozorňuje odborníčka.

Výnosy zo separácie kovov aj úspora za skládkovanie. Pražské ZEVO stavilo na úpravu škvary

Výnosy zo separácie kovov aj úspora za skládkovanie. Pražské ZEVO stavilo na úpravu škvary

Vďaka úprave škvary navýši pražské ZEVO výnosy zo separácie neželezných kovov a prispeje k úspore CO2. Proces tiež môže byť alternatívou k separovanému zvozu kovových obalov.

Zber elektroodpadu na Slovensku funguje, problémom môžu byť budúce recyklačné kapacity

Zber elektroodpadu na Slovensku funguje, problémom môžu byť budúce recyklačné kapacity

Zber elektroodpadu na Slovensku funguje takmer bez problémov, zhodujú sa odborníci. Napriek tomu pred nami stojí niekoľko veľkých výziev.