Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Hodnota ukrytá v obaloch: S akými cenami sa potýka slovenský trh?

Ceny odpadových obalov sú ovplyvnené nárastom hodnoty primárnych materiálov ako aj stavom a množstvom ponúkaného odpadu.

kartón

Foto: Odpady-portal.sk

Desiatky nových ponúk obalových materiálov tvoria každý deň neoddeliteľnú a dôležitú súčasť Cyrkl. Pozitívnou správou je, že ich materiálová hodnota v posledných mesiacoch výrazne narastá, či už ide o plastové, papierové alebo drevené obaly.

Slovenské štatistiky v oblasti recyklácie odpadov z obalov poukazujú na pozitívnu budúcnosť pri plnení cieľov do roku 2025, stanovených v Smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Túto tendenciu potvrdzujú aj interné dáta Cyrkl - Digitálneho odpadového trhoviska. 

Čo sú to vlastne obalové materiály? Ako sa na nich pozerá legislatíva? A kam sa posúvajú ich ceny?

Vznik a nakladanie s odpadmi z obalov: Pozrime sa na čísla

Dáta zo Správy o stave životného prostredia 2019 za rok 2018 ukazujú, že celkový počet vzniknutých odpadov z obalov bol 384 730,55 ton.

Najväčší podiel na tomto objeme majú papierové obaly, ktorých vzniklo až 177 943 ton. Na druhom mieste sa najviac využívajú obaly z plastu v množstve 79 232 ton. S celkovým objemom 63 763 ton sa sklenené obaly umiestnili na treťom mieste. Podiel drevených a kovových obalov je nižší ako 10 %, avšak aj tieto materiály tvoria významnú súčasť obalových materiálov na Slovensku.

Zdroj: Správa o stave životného prostredia za rok 2019

Celková miera recyklácie dosiahla v roku 2018 na Slovensku úroveň 66,60 %. Cieľom je do roku 2025 recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov, čo znamená, že Slovensko v roku 2018 tento cieľ naplnilo.

V rámci jednotlivých materiálov sa podarilo splniť stanovenú metu pre drevo, kovy, papier a plasty. V rámci kovov je stanovený cieľ 70 % pre železné kovy a cieľ 50 % pre hliník. Sklenené obaly predstavujú jedinú kategóriu, kde k naplneniu cieľa nedošlo. Jednotlivé ciele stanovuje Smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

Zdroj: Správa o stave životného prostredia za rok 2019

Hodnota obalových materiálov rastie

Obalové materiály patria na Cyrkl - Digitálne odpadové trhovisko medzi najčastejšie ponúkané a zároveň aj medzi najviac vyhľadávané, či už ide o obaly z plastov, papiera alebo dreva. Na základe dát a štatistík, ktoré získavame vďaka realizovaným obchodom medzi členmi Cyrkl, sledujeme dlhodobý trend nárastu ich finančnej hodnoty.


Cena kartónu vo všeobecnosti ukazuje dlhodobý trend rastu už niekoľko mesiacov. Zaujímavou možnosťou je kusový predaj krabíc spoločnostiam, ktoré ich vedia vykupovať a dlhodobo s Cyrklom spolupracujú.

Toto riešenie je zaujímavé z environmentálneho hľadiska a zároveň aj z toho finančného. Cena za kus totiž medzi rokmi 2019 a 2021 vzrástla z 0,04 EUR na 0,19 EUR.

Krabice na kusový predaj nesmú byť poškodené. Z tohto dôvodu je potrebné krabice skladovať v zastrešenom priestore, ideálne rozložené na paletách a obalené strečovou fóliou. Výkupná cena je potom závislá na viacerých faktoroch, ako sú napríklad veľkosť a množstvo krabíc alebo kvalita lepenky.


Na vzostupe je aj opätovné použitie už použitých paliet, a to či už ide o europalety alebo tie atypické. Dôležitú úlohu zohrávajú tiež faktory ako je kvalita, množstvo či Vaša lokalita, avšak naše dáta ukazujú priemernú cenu 0,5-1 EUR/kus pre atypické palety a 2-5 EUR pre europalety.


Na záver poukážeme aj na nárast hodnoty plastovej virgin fólie. Cena v auguste roka 2020 bola na úrovni 0,98 EUR/KG. O pár mesiacov neskôr, konkrétne v apríli 2021, vzrástla jej hodnota o viac ako 50 % na hodnotu 1,57 EUR/KG.

Vplyvy na rozmanitosť cien odpadových materiálov

Ceny odpadových obalov sú ovplyvnené nárastom hodnoty primárnych materiálov ako aj stavom a množstvom ponúkaného odpadu. Všeobecnú hodnotu nie je však vždy možné vyčísliť, keďže obchodovanie s odpadom sa uskutočňuje na voľnom trhu a ceny tak nie sú štandardizované. Vynikajúcim príkladom sú napríklad bigbagy.

Suma, ktorú sú odberatelia ochotní zaplatiť sa odvíja aj od samotného využitia bigbagov. Pri následnom predaji či opakovanom využití môžete dostať výhodnejšiu ponuku ako pri záujme o recykláciu či vlastnú spotrebu. 

Veľkú rolu zohráva aj dostupnosť odberateľov. Firmy pri vytváraní ponuky berú v úvahu aj vzdialenosť, ktorú za odpadom precestujú a náklady s tým spojené. Platí teda pravidlo, čím väčšia vzdialenosť, tým nižšia cena.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Mäkké plasty sú problém. Recyklovať sa ich nedarí ani v Spojenom kráľovstve

Veľký obchodný reťazec spustil projekt, ktorým chce dokázať, že ich vyzbierané mäkké plasty skončia v recyklácii.

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Naprší a stúpne hmotnosť. Predražiť odpady môže aj dážď, otvorené kontajnery sú problém

Základnou prevenciou je zatvárať kontajnery. K dispozícii sú však aj ďalšie riešenia.

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zníži Slovensko mieru skládkovania pod 10 % a od čoho to závisí?

Zhodnocovanie nerecyklovateľného odpadu môže znížiť ceny energií aj šetriť životné prostredie.