NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 23. 9. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 23. 9. 2021

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 16.09.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Ako posúdil Súdny dvor EÚ prípad cezhraničnej prepravy zmesi papierových odpadov | Odpady-portal.sk | Súdny dvor EÚ rozoberal záležitosť spoločnosti, ktorá v Nemecku zbierala použité ľahké obaly z papiera a prevážala ich na účely ich recyklácie do Holandska. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v septembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/09.

Odpadárska firma v Česku mala údajne ukrátiť štát o miliardy korún na neodvedených poplatkoch | Odpady-portal.sk | Čerešničkou na torte bolo vlaňajšie schválenie novely zákona, ktorá znemožňuje štátu aj mestám spätne vymáhať poplatky. Odpadárska firma sa bráni a tvrdí, že kauza je spolitizovaná.

Prítomnosť mikroplastov v jazerách je väčšia, ako sa predpokladalo, ukazuje štúdia | Voda-portal.sk | Koncentrácie ovplyvňujú najmä dva hlavné faktory.

Z toxických ropných jám v Predajnej je atrakcia. Budaj sľubuje, že čistiť začnú na jar | Dennikn.sk | Asi 20 rokov, do roku 1984, plnil socialistický priemysel skládky nebezpečného odpadu nad Predajnou gudrónmi. Podľa definície sú toxickým vedľajším produktom, ktorý vzniká pri spracovaní ropy s použitím kyseliny sírovej.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | WAMP, s.r.o., Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo | Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o. | Predmetom zberu budú odpady zo železných a neželezných kovov - kategórie ostatný odpad a odpadové batérie a akumulátory – nebezpečný odpad. Tieto odpady, ktoré vznikajú navrhovateľovi pri činnosti spracovania starých vozidiel na prevádzke vo Vavrečke a pri obchodnej činnosti.

Zámer | CHMET s. r. o., Maurerova 7925/43, 053 42 Krompachy | Zariadenie na zber kovového odpadu, farebných kovov a papiera | Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie komplexného zariadenia na zber odpadov - železa, farebných kovov a papiera v k. ú. Krompachy, na ul. SNP 377/57. Vykúpené druhotné suroviny budú na uvedenej adrese triedené, dočasne skladované a následne odovzdávané na ďalšie spracovanie do zariadení oprávnených pre zhodnocovanie uvedených odpadov.


MONITORING ODPADY | 17.09.-19.09.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Roman Malček: Kompostovacia linka prináša viaceré výhody, riešime aj odsáčkovanie | Odpady-portal.sk | Súčasťou je veľkokapacitný drvič, ktorý za rýchly čas dokáže podrviť materiál na dvanásť milimetrov. Linka však spĺňa aj iné dôležité atribúty.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2021 | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na siedmy ročník prestížnej EPI konferencie, ktorá sa uskutoční posledný septembrový týždeň v Demänovskej Doline.

Vo Veľkom Krtíši vyzbierali 67 ton plastového odpadu | TASR | V meste je zavedený aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V Nitre odovzdali pri pilotnom zbere 1200 litrov použitého oleja | TASR | Mobilný zber sa konal počas 10. a 11. septembra. Použitý olej a tuk mohli obyvatelia mesta odovzdať v 17 vybraných lokalitách.

Koniec odpadu aj zápachu. Ružínska priehrada je po rokoch opäť čistá | TA3 | Ovzdušie v okolí Ružínskej priehrady sa zlepšilo. Po neznesiteľnom zápachu, ktorý sa tam z vody v posledných rokoch šíril, niet ani stopy. Ani vo vode už neplávajú chuchvalce zelenej hmoty. Pomohlo počasie, ale aj nové norné steny, ktoré zabraňujú odpadu priplávať do Ružína.

Dáni sú lídrami v nakladaní s odpadmi. Navštívili sme ich najzelenšiu spaľovňu na svete | Tvnoviny.sk | Elektráreň, tepláreň a spaľovňa v jednom je majetkom piatich mestských častí Kodane.

Bratislavský Ružinov opäť čaká jesenné upratovanie | TASR | Mestská časť zároveň zdôrazňuje, že v žiadnom prípade by ľudia do veľkorozmerných kontajnerov nemali hádzať staré pneumatiky, elektroodpad, malé baterky, autobatérie či použitý kuchynský olej.

V Prešove sa začne jesenné upratovanie | SITA | Technické služby pristavia 118 veľkoobjemových kontajnerov.

Dobrovoľníci z Martina vyzbierali približne päť ton odpadu | Sme.sk | Svetový čistiaci deň dobrovoľníci strávili v lokalite známej ako tankodrom na Stráňach. Nachádza sa tam vyše 90 čiernych skládok.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | PYZMON s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo | Zariadenie na zber odpadov v obci Hronská Breznica | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov zo železných a neželezných kovov, plastov, starých vozidiel a elektroodpadu.


MONITORING ODPADY | 20.09.2021

Verejná správa

OP KŽP

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí

Informácie o zmene alokácie 16. výzvy

Oznam o uzavretí 55. výzvy

Médiá

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii | Odpady-portal.sk | Mesto tiež prezradilo, za akú sumu odkúpilo triediacu linku od spoločnosti Bratislavská recyklačná.

Bratislava si bude triediť odpad sama | TASR | Od ukončenia doterajších zmluvných vzťahov, ktoré "morálne i finančne škodili Bratislave", si primátor hlavného mesta sľubuje zvýšenie dôvery obyvateľov mesta v proces recyklácie.

Nitra začala domácnostiam rozdávať nádoby na kuchynský odpad | TASR | Ako upozornil magistrát, každá domácnosť má nárok len na jednu nádobu.

Recyklovať možno aj obaly z čokoládových výrobkov | TASR | Väčšina tabuľkových čokolád, čokoládových keksíkov a sušienok je balená do plastového obalu.

Zohnať smetiarov je extrémny problém | Startitup.sk | Slovenská firma prináša smart riešenia, ktoré využívajú v 62 krajinách sveta

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 21.09.2021

Verejná správa

OP KŽP

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 28. a 49. výzva

Médiá

Štátne teplárne chcú byť slovenským lídrom vo využívaní odpadu pre diaľkové vykurovanie | Odpady-portal.sk | MH Teplárenský holding plánuje tiež využívať biometán vyrábaný z kuchynského bioodpadu.

V Lamači otvoria v stredu nové zberné miesto na odpad | TASR | Odovzdať tu môžu Lamačania aj drobný elektroodpad, papier, plast, tabuľové a obalové sklo, jedlé oleje, jedlé tuky, upozornila samospráva.

Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch | Blog.sme.sk | Slovensko je krajina, ktorej hospodárstvo stojí na priemysle minulého storočia. Prechod na cirkulárnu ekonomiku znamená nebezpečenstvo pre tých, ktorí zmeny ignorujú, a príležitosť pre tých, ktorí sa dokážu prispôsobiť.

Ťažba bitcoinov vyprodukuje aj veľa elektronického odpadu | TASR | Vedci odhadujú, že zariadenia na ťažbu bitcoinov majú priemernú životnosť iba 1,29 roka.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky“ | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka centra na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v zariadení na výrobu a úpravu bioplynu na biometán s celkovou kapacitou zariadenia na úrovni 60 000 t/rok.

Zámer | InoBat Recycling j.s.a., Dolná 5, 947 01 Banská Bystrica | Recyklačná linka na recykláciu Li-Ion batérií, Voderady | Účelom zámeru je výstavba výrobno – skladovej haly s administratívnou časťou, technickou časťou a vybudovanie recyklačného zariadenia na recykláciu vybitých lítiových batérií z elektromobilov a domácností. Batérie budú zbierané zmluvnými partnermi a následne recyklované na recyklačnej linke s kapacitou 20 000 ton batérií ročne.


MONITORING ODPADY | 22.09.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Na skládkach odpadov sa mrhá energiou | Odpady-portal.sk | Slovensko sa zaviazalo znižovať mieru skládkovania. Reálne sa však produkuje čoraz viac odpadu. Hoci sa triedi, objem na skládkach sa zvyšuje.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 9.  - 3. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 9. - 3. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.