Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s MŽP SR pozývajú na konferenciu so zameraním na trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov.

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov 2021

Pôvodne plánovaná fyzická forma konferencie sa na tretí pokus mení na tzv. hybridnú - podujatie bude vysielané účastníkom z prezenčnej miestnosti do on-line priestoru.

Program však ostáva rovnako nabitý a pestrý. Účastníci konferencie sa dozvedia nielen to, prečo je aktívne uplatňovanie princípu predchádzania vzniku odpadov ako najžiadanejšej úrovne hierarchie odpadového hospodárstva a šírenie povedomia o tejto téme také dôležité, ale aj ako sa do tejto problematiky pustiť z pozície spotrebiteľa, samosprávy alebo podnikateľa.

Predstavená bude súčasná situácia, stratégie a smerovanie na úrovni SR aj EÚ, trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov, skúsenosti, návody, rady a tipy pre rôzne cieľové skupiny.

Konferencia sa bližšie zameria na negatívne dopady narastajúceho trendu produkcie odpadov a vstup obehovej ekonomiky do tejto oblasti, ako aj na to, ako odpad odkláňať od skládkovania a hlavne ako ho netvoriť. V závere konferencie sa uskutoční diskusia o životnom štýle a filozofii „bezodpadovosti“ - Zero Waste.


Termín konferencie

  • 11. november 2021 (štvrtok)
  • On-line podujatie

Program konferencie

Moderuje Milota Sidorová

8.40 - 9.00 h.
Prihlasovanie účastníkov do vysielacej platformy

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie

  • Príhovor Ministerstva životného prostredia SR | Juraj Smatana, štátny tajomník
  • Príhovor Slovenskej agentúry životného prostredia | Michal Maco, generálny riaditeľ

9.15 - 10.15 h.
BLOK I: Prečo PVO a situácia v SR a EÚ

9.15 - 9.40 h.
Prečo predchádzať vzniku odpadu?
| Dana Moderdovská, @Zerowasterka

Prečo je téma znižovania množstva odpadov čoraz aktuálnejšia aj pre širokú verejnosť? Koľko odpadu vlastne na Slovensku vyprodukujeme, kde končí a prečo by nás to malo trápiť? Čo vie spraviť každý z nás, aby prispel k riešeniu situácie?

9.40 - 10.05 h.
Nástroje na implementáciu predchádzania vzniku odpadu na Slovensku a v EÚ
| Oľga Trcková, Eleonóra Šuplatová, MŽP SR

Slovenská legislatíva PVO, nástroje, stratégie, prax, trendy a príklady. Program predchádzania vzniku odpadu. Aktivity EÚ v kontexte PVO, opatrenia a iniciatívy. 

10.05 - 10.15 h.
Prístupy dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky k podpore predchádzania vzniku odpadu
| Alena Adamkovičová, Dominika Lorencová, SAŽP

Jednou z foriem podpory predchádzania vzniku odpadov je uplatňovanie udržateľných modelov výroby a spotreby prostredníctvom rozvoja a implementácie dobrovoľných nástrojov v oblasti environmentálnej politiky ako sú environmentálne označovanie produktov, EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné obstarávanie a ekoinovácie.

10.15 - 10.35 h.
Prestávka (20 min.)

10.35 - 12.00 h.
BLOK II: Ako na to – spotrebiteľ a domácnosť (...alebo ako začať od seba)

10.35 - 11.05 h.
Domácnosť bez zbytočných odpadov
| Branislav Moňok, OZ Priatelia Zeme - SPZ

Komunálny odpad z domácností - analýzy a fakty, ako na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, príležitosti a výzvy, kompostovanie a komunitné kompostoviská, Zero Waste životný štýl, príklad zodpovednej domácnosti.

11.05 - 11.35 h.
Potravinový odpad sa nás týka
| Zuzana Madajová, OZ Free Food

Potravinový odpad je celospoločenský problém, ktorý sa týka každého z nás často bez toho, aby sme si to uvedomovali. Aká je ekologická stopa potravinového odpadu vo svete a aká je situácia na Slovensku, aj o tom bude prednáška občianskeho združenia Free food. Zároveň sa dozviete, ako doma neplytvať jedlom a výrazne tak prispieť k riešeniu tohto problému.

11.35 - 12.00 h.
Spŕška nápadov pre menej odpadov
| Martin Jakuš, SAŽP

Čo môžem robiť pre znižovanie tvorby odpadu doma? Konkrétne tipy, rady a príklady z domácnosti.

12.00 - 13.00 h.
BLOK III: Ako na to - samosprávy

12.00 - 12.30 h.
Právny rámec PVO na úrovni samospráv a zavádzanie opatrení na území obce
| Viera Šimkovicová

Legislatívny pohľad prepojenia samospráv na PVO, možnosti opatrení na území obce, odklon od skládkovania odpadov prostredníctvom triedeného zberu.

12.30 - 13.00 h.
Odpadová revolúcia v Lendaku
| Michal Marhefka, obec Lendak

Prezentácia pôvodného stavu odpadového hospodárstva, prijatých opatrení a aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v Lendaku s poukazom na zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov, podpora kompostovania, separovaný zber a jeho zložky, skúsenosti a príklady z praxe.

13.00 - 13.50 h.
Prestávka na obed (50 min.)

13.50 - 15.00 h.
BLOK IV: Ako na to - podnikateľská sféra

13.50 - 14.20 h.
PVO vo firmách - praktický, ekonomický a ekologický pohľad
| Janka Ružická, Mazars Slovensko, s.r.o. 

Znižovanie tvorby priemyselného odpadu a CSR (spoločenská zodpovednosť firiem). Aké sú motivácie firiem a ako zvyšovať povedomie u zamestnancov v kanceláriách?

Príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia. Informácie o novej Smernici reportovania udržateľnosti pre firmy.

14.20 - 14.50 h.
People and Planet Positive
| Radko Zamboj, IKEA Components s.r.o.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a predchádzanie vzniku odpadov vo firme – snahy, úspechy a výzvy na ceste k cirkularite.

14.50 - 15.00 h.
Pre niekoho odpad, pre iného zdroj
| Roman Gdovjak, Cyrkl Slovensko

Predstavenie najväčšieho digitálneho odpadového trhoviska v strednej Európe.

15.00 - 16.40 h.
BLOK V: Širšie súvislosti PVO - prepojenia a príklady dobrej praxe

15.00 - 15.25 h.
Produkty a služby v obehovom hospodárstve
| Martina Veliká, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Dôležitosť zmeny v prístupe k navrhovaniu produktov a služieb v spojitosti s efektívnym využívaním zdrojov, predchádzaním vzniku odpadu a prechodom na obehové hospodárstvo.

15.25 - 15.50 h.
Knižnica vecí v Goetheho inštitúte
| Tamara Zajacová, Goetheho inštitút

Knižnica vecí - iniciatíva, ktorá si našla svoje publikum a zaradila sa do radu úspešných projektov zameraných na zdieľanie. Skúsenosti, prekážky a úspechy.

15.50 - 16.15 h.
NOSENE a Second hand - môže zachrániť pred záplavou textilného odpadu?
| Katarína Hutyrová, NOSENE

Ekologická stopa v textilnom priemysle, plytvanie a iné veci "za oponou", predstavenie projektu NOSENE a jeho filozofia.

16.15 - 16.40 h.
NEBALené - zero waste podnikanie
| Patrícia Dadová, NEBALené

Bezobalová filozofia a bezobalové nakupovanie, predstavenie projektu NEBALené - skúsenosti, výzvy a prax.

16.40 - 16.50 h.
Prestávka (10 min.)

16.50 - 18.00 h.
Moderovaná diskusia s vybranými prednášajúcimi a hosťom
- Petrou Slezákovou z webovej stránky zerowasteslovakia.sk

TÉMA: Filozofia nulového odpadu (Zero Waste) - ako ju uplatňovať, šíriť, a ako v nej napredovať...


  • Účasť na konferencii je bezplatná.
  • Pre zaslanie prihlasovacieho linku na vysielanie je potrebná registrácia cez formulár tu.
  • Kompletnú pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

Zdroj: SAŽP


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Festival udržateľnosti POMALO už tretí rok privíta zaujímavých hostí a prinesie aktuálne spoločenské témy.

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Pozvánka na konferenciu: RECYKLÁCIA ODPADOV 2022

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate. Cieľom je podporiť obehovosť plastov

Borealis a Reclay Group zakladajú nový spoločný podnik - Recelerate. Cieľom je podporiť obehovosť plastov

Spoločnosť vstupuje na trh s cieľom podniknúť rozhodujúce kroky v oblasti triedenia a následnej recyklácie plastov.