Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov 2021 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s MŽP SR pozývajú na konferenciu so zameraním na trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov.

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadov 2021

Pôvodne plánovaná fyzická forma konferencie sa na tretí pokus mení na tzv. hybridnú - podujatie bude vysielané účastníkom z prezenčnej miestnosti do on-line priestoru.

Program však ostáva rovnako nabitý a pestrý. Účastníci konferencie sa dozvedia nielen to, prečo je aktívne uplatňovanie princípu predchádzania vzniku odpadov ako najžiadanejšej úrovne hierarchie odpadového hospodárstva a šírenie povedomia o tejto téme také dôležité, ale aj ako sa do tejto problematiky pustiť z pozície spotrebiteľa, samosprávy alebo podnikateľa.

Predstavená bude súčasná situácia, stratégie a smerovanie na úrovni SR aj EÚ, trendy a prax v predchádzaní vzniku odpadov, skúsenosti, návody, rady a tipy pre rôzne cieľové skupiny.

Konferencia sa bližšie zameria na negatívne dopady narastajúceho trendu produkcie odpadov a vstup obehovej ekonomiky do tejto oblasti, ako aj na to, ako odpad odkláňať od skládkovania a hlavne ako ho netvoriť. V závere konferencie sa uskutoční diskusia o životnom štýle a filozofii „bezodpadovosti“ - Zero Waste.


Termín konferencie

  • 11. november 2021 (štvrtok)
  • On-line podujatie

Program konferencie

Moderuje Milota Sidorová

8.40 - 9.00 h.
Prihlasovanie účastníkov do vysielacej platformy

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie

  • Príhovor Ministerstva životného prostredia SR | Juraj Smatana, štátny tajomník
  • Príhovor Slovenskej agentúry životného prostredia | Michal Maco, generálny riaditeľ

9.15 - 10.15 h.
BLOK I: Prečo PVO a situácia v SR a EÚ

9.15 - 9.40 h.
Prečo predchádzať vzniku odpadu?
| Dana Moderdovská, @Zerowasterka

Prečo je téma znižovania množstva odpadov čoraz aktuálnejšia aj pre širokú verejnosť? Koľko odpadu vlastne na Slovensku vyprodukujeme, kde končí a prečo by nás to malo trápiť? Čo vie spraviť každý z nás, aby prispel k riešeniu situácie?

9.40 - 10.05 h.
Nástroje na implementáciu predchádzania vzniku odpadu na Slovensku a v EÚ
| Oľga Trcková, Eleonóra Šuplatová, MŽP SR

Slovenská legislatíva PVO, nástroje, stratégie, prax, trendy a príklady. Program predchádzania vzniku odpadu. Aktivity EÚ v kontexte PVO, opatrenia a iniciatívy. 

10.05 - 10.15 h.
Prístupy dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky k podpore predchádzania vzniku odpadu
| Alena Adamkovičová, Dominika Lorencová, SAŽP

Jednou z foriem podpory predchádzania vzniku odpadov je uplatňovanie udržateľných modelov výroby a spotreby prostredníctvom rozvoja a implementácie dobrovoľných nástrojov v oblasti environmentálnej politiky ako sú environmentálne označovanie produktov, EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné obstarávanie a ekoinovácie.

10.15 - 10.35 h.
Prestávka (20 min.)

10.35 - 12.00 h.
BLOK II: Ako na to – spotrebiteľ a domácnosť (...alebo ako začať od seba)

10.35 - 11.05 h.
Domácnosť bez zbytočných odpadov
| Branislav Moňok, OZ Priatelia Zeme - SPZ

Komunálny odpad z domácností - analýzy a fakty, ako na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, príležitosti a výzvy, kompostovanie a komunitné kompostoviská, Zero Waste životný štýl, príklad zodpovednej domácnosti.

11.05 - 11.35 h.
Potravinový odpad sa nás týka
| Zuzana Madajová, OZ Free Food

Potravinový odpad je celospoločenský problém, ktorý sa týka každého z nás často bez toho, aby sme si to uvedomovali. Aká je ekologická stopa potravinového odpadu vo svete a aká je situácia na Slovensku, aj o tom bude prednáška občianskeho združenia Free food. Zároveň sa dozviete, ako doma neplytvať jedlom a výrazne tak prispieť k riešeniu tohto problému.

11.35 - 12.00 h.
Spŕška nápadov pre menej odpadov
| Martin Jakuš, SAŽP

Čo môžem robiť pre znižovanie tvorby odpadu doma? Konkrétne tipy, rady a príklady z domácnosti.

12.00 - 13.00 h.
BLOK III: Ako na to - samosprávy

12.00 - 12.30 h.
Právny rámec PVO na úrovni samospráv a zavádzanie opatrení na území obce
| Viera Šimkovicová

Legislatívny pohľad prepojenia samospráv na PVO, možnosti opatrení na území obce, odklon od skládkovania odpadov prostredníctvom triedeného zberu.

12.30 - 13.00 h.
Odpadová revolúcia v Lendaku
| Michal Marhefka, obec Lendak

Prezentácia pôvodného stavu odpadového hospodárstva, prijatých opatrení a aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v Lendaku s poukazom na zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov, podpora kompostovania, separovaný zber a jeho zložky, skúsenosti a príklady z praxe.

13.00 - 13.50 h.
Prestávka na obed (50 min.)

13.50 - 15.00 h.
BLOK IV: Ako na to - podnikateľská sféra

13.50 - 14.20 h.
PVO vo firmách - praktický, ekonomický a ekologický pohľad
| Janka Ružická, Mazars Slovensko, s.r.o. 

Znižovanie tvorby priemyselného odpadu a CSR (spoločenská zodpovednosť firiem). Aké sú motivácie firiem a ako zvyšovať povedomie u zamestnancov v kanceláriách?

Príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia. Informácie o novej Smernici reportovania udržateľnosti pre firmy.

14.20 - 14.50 h.
People and Planet Positive
| Radko Zamboj, IKEA Components s.r.o.

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a predchádzanie vzniku odpadov vo firme – snahy, úspechy a výzvy na ceste k cirkularite.

14.50 - 15.00 h.
Pre niekoho odpad, pre iného zdroj
| Roman Gdovjak, Cyrkl Slovensko

Predstavenie najväčšieho digitálneho odpadového trhoviska v strednej Európe.

15.00 - 16.40 h.
BLOK V: Širšie súvislosti PVO - prepojenia a príklady dobrej praxe

15.00 - 15.25 h.
Produkty a služby v obehovom hospodárstve
| Martina Veliká, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Dôležitosť zmeny v prístupe k navrhovaniu produktov a služieb v spojitosti s efektívnym využívaním zdrojov, predchádzaním vzniku odpadu a prechodom na obehové hospodárstvo.

15.25 - 15.50 h.
Knižnica vecí v Goetheho inštitúte
| Tamara Zajacová, Goetheho inštitút

Knižnica vecí - iniciatíva, ktorá si našla svoje publikum a zaradila sa do radu úspešných projektov zameraných na zdieľanie. Skúsenosti, prekážky a úspechy.

15.50 - 16.15 h.
NOSENE a Second hand - môže zachrániť pred záplavou textilného odpadu?
| Katarína Hutyrová, NOSENE

Ekologická stopa v textilnom priemysle, plytvanie a iné veci "za oponou", predstavenie projektu NOSENE a jeho filozofia.

16.15 - 16.40 h.
NEBALené - zero waste podnikanie
| Patrícia Dadová, NEBALené

Bezobalová filozofia a bezobalové nakupovanie, predstavenie projektu NEBALené - skúsenosti, výzvy a prax.

16.40 - 16.50 h.
Prestávka (10 min.)

16.50 - 18.00 h.
Moderovaná diskusia s vybranými prednášajúcimi a hosťom
- Petrou Slezákovou z webovej stránky zerowasteslovakia.sk

TÉMA: Filozofia nulového odpadu (Zero Waste) - ako ju uplatňovať, šíriť, a ako v nej napredovať...


  • Účasť na konferencii je bezplatná.
  • Pre zaslanie prihlasovacieho linku na vysielanie je potrebná registrácia cez formulár tu.
  • Kompletnú pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

Zdroj: SAŽP


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.

Svetový deň recyklácie motivuje uvažovať nad odpadom. Recyklácia polystyrénu je výzvou

Svetový deň recyklácie motivuje uvažovať nad odpadom. Recyklácia polystyrénu je výzvou

Najväčším problémom je znečistenie suroviny, ktorá k nám prichádza zo zberných dvorov, hovorí šéf firmy, ktorá spracováva odpadový polystyrén.