NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 9. - 3. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 9.  - 3. 10. 2021

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 24.09.-26.09.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Plošný zber kuchynského bioodpadu nie je zavedený nikde vo svete okrem Slovenska | Odpady-portal.sk | Prvé skúsenosti so zberom odpadu z kuchyne ukazujú, že domácnosti zbierajú zlomok z plánovaného množstva.

Z mikroplastov sa uvoľňujú znečisťujúce látky do vrchných vrstiev pôdy, tvrdí štúdia | Odpady-portal.sk | Vedci zistili, že plastové čiastočky nevypúšťajú kontaminanty do podzemných vôd, ako sa pôvodne predpokladalo.

Ako chce Budaj zatvoriť skládky, keď povoľuje ich rozširovanie? Inšpektori odobrili zväčšenie seneckého „smraďocha” | Dennikn.sk | Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia povolili rozšírenie zapáchajúcej skládky Červený Majer. Obyvatelia podávajú odvolanie.

Slovensko je kráľovstvo skládok. Ministerstvo rozhoduje o výstavbe nových spaľovní | Aktuality.sk | V najbližších rokoch musíme radikálne znížiť množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach. Zámery na vybudovanie spaľovní opäť oživili debatu o tom, či je lepšie odpad energeticky zhodnotiť a vyrobiť z neho teplo, alebo zlepšiť triedenie odpadu a jeho recykláciu.

Skauti vyzbierali doteraz najmenej odpadkov v Slovenskom raji | TASR | Tradičnú akciu organizovali po 21. raz. Tentoraz sa na nej zúčastnilo 94 skautov a skautiek.

Dobrovoľníci upratujú národné parky na akcii Čisté hory | TASR | Na akcii Čisté hory sa doteraz podarilo odbremeniť prírodné prostredie Tatranského a Pieninského národného parku od približne 64 ton odpadu.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | PERFEKTŠROT, s.r.o. | Zariadenie na zber a úpravu odpadov | Účelom zámeru je podporiť recyklačné kapacity spracovaných ostatných odpadov papiera, z plastu, z kovov a nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1, písm. c), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


MONITORING ODPADY | 27.09.2021

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Zálohovanie nápojových obalov a RZV nie sú dostatočne prepojené, v legislatíve sú diery | Odpady-portal.sk | Čo s PET fľašami a plechovkami, ktoré spotrebitelia prinesú do obchodov a distribútori ich nebudú schopní prevziať? Píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.

Vyhoreté jadrové palivo by mohlo premieňať organický odpad na aditíva do biopalív | Energie-portal.sk | Na Lancasterskej univerzite uskutočnili výskum, v rámci ktorého objavili spôsob výroby obnoviteľných aditív do biopalív pomocou žiarenia, ktoré by mohlo pochádzať z jadrového odpadu.

Envirofond začal vyplácať príspevok za zhodnocovanie bioodpadu | TASR | Financie prídu obciam, ktoré do 30. júna predložili žiadosť o poskytnutie príspevku podľa zákona o poplatkoch za uloženie odpadov.

Aliancia pre plasty v obehovom hospodárstve má nové plány do roku 2025 | TASR | Aliancia vypracovala nový plán na dosiahnutie recyklovateľnosti 10 miliónov ton plastov a prijala metodiku a pravidlá pre nový celoeurópsky monitorovací systém recyklovaných plastov.

ODPAD V TREBIŠOVE STÁLE HORÍ: Hasiči tam zasahujú už takmer 24 hodín | TASR | Hasiči naďalej zasahujú pri požiari v meste Trebišov, kde plamene v nedeľu (26. 9.) dopoludnia zachvátili plastový odpad uskladnený v hale s rozmermi 40 krát 100 metrov.

Dobrovoľníci vyzbierali v rámci akcie Čisté hory vyše 850 kg odpadu | TASR | Zapojiť sa mohol každý, stačilo vyzdvihnúť si vrece na odpad na hociktorom spomedzi 11 nástupných miest nachádzajúcich sa od Oravy až po Červený Kláštor.

Jazero Veľký Draždiak v Petržalke má opäť o čosi čistejšie dno | TASR | V rámci menšieho komunálneho odpadu povyťahovali potápači napríklad sklenené črepiny, fľaše, plasty, ale tiež rôzne rybárske náčinie.

Do súťaže sa prihlásila jediná firma | TASR | Poslanci rozhodli o zbere komunálneho odpadu na ďalšie roky.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | T2AM Recycling, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice | Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – mobilný drvič | Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným odrazovým drvičom SBM REMAX 300.


MONITORING ODPADY | 28.09.2021

Verejná správa

MŽP SR

Správa o stave republiky aj o ochrane životného prostredia

OP KŽP

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 56. výzva

Médiá

Lepšíme sa v triedení odpadu. Radi to o sebe hovoríme a potvrdzujú to aj štatistiky | Odpady-portal.sk | Deväť z desiatich obyvateľov Slovenska sa vie rozhodnúť, čo a kam patrí do jednotlivých nádob na triedený odpad, pričom takmer polovica si to samostatne zisťuje priebežne.

V Strážskom už môžu BRKO ako jedny z mála triediť všetci | TASR | Samospráva materiálne vybavenie potrebné na realizáciu zberu BRKO zabezpečila prostredníctvom Mestského podniku služieb mesta Strážske.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Nové Zámky | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka centra na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v zariadení na výrobu a úpravu bioplynu na biometán s celkovou kapacitou zariadenia na úrovni 60 000 t/rok.


MONITORING ODPADY | 29.09.2021

Verejná správa

MŽP SR

Vláda urobila ďalší krok pri odstraňovaní PCB odpadov

Médiá

Inteligentné zariadenia pomôžu vyriešiť chýbajúce kapacity na spracovanie bioodpadu | Odpady-portal.sk | Slovenským samosprávam stále chýbajú dostatočné kapacity na efektívne zhodnotenie kuchynského odpadu.

Kompostu sa venuje roky: Slovenské kompostárne o komposte takmer nič nevedia | Euractiv.sk | S kompostom je to ako s vínom. Ak vypijete veľa nedozretého vína, bude vás bolieť hlava. Ak pôda dostane nedozretý kompost, výsledok tiež nebude stáť za to. Záujem o kompost príde s kvalitou. Niektoré slovenské kompostárne o komposte a jeho výrobe takmer nič nevedia, ich produkt je zlý a ešte sa čudujú, že ho zákazníci nechcú, hovorí BERNHARD GAMERITH.

Ročne produkujeme čoraz viac odpadu. Niektoré samosprávy spúšťajú elektronický monitoring | TA3 | Slováci produkujú ročne čoraz viac odpadu. Experti na odpadové hospodárstvo hľadajú spôsoby ako jeho produkciu znížiť a zároveň odpad čo najefektívnejšie zužitkovať. Jednou z ciest je automatizácia. Viaceré samosprávy už spustili elektronický monitoring.

Kontajnery s PCB látkami skončia na pozemku zabezpečenom envirorezortom | SITA | Rezorty vnútra a životného prostredia sa dohodli na spôsobe odstránenia škodlivých látok z areálu bývalej fabriky Chemko Strážske v Michalovskom okrese.

Šaľa vybuduje nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi | TASR | Podľa mestského úradu si obyvatelia Šale nový typ odpadových nádob obľúbili.

Stupavčania sú v triedení odpadu stále zodpovednejší | TASR | Triedenie odpadu v Stupave zaznamenáva konštantný nárast. Vyplýva to zo štatistík Verejnoprospešných služieb (VPS) Stupava.

Koniec ekozáťaži. IKEA ukončila predaj alkalických batérií | Fontech.startitup.sk | Ikea patrí k tým spoločnostiam, ktoré sa výrazným spôsobom zaujímajú o budúcnosť našej planéty. S cieľom čo najviac znižovať produkciu odpadu, prichádza Ikea s ráznym rozhodnutím.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves | Dodávka odpadového materiálu | Celková odhadovaná hodnota: 186 150,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | Správca zálohového systému n. o. | Triediace centrum Správcu zálohového systému n. o. | Vybudovať triediace centrum na zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu z obalov s predpokladanou kapacitou 29 000 t/rok plastových obalov a 9 000 t/rok kovových obalov. Triediace centrum bude spracovávať vyzbieraný odpad v rámci zálohového systému, ktorý budú tvoriť jednorázové zálohové obaly na nápoje - PET fľaše a plechovky.


MONITORING ODPADY | 30.09.2021

Verejná správa

MŽP SR

V pléne NR SR dnes prešli prvým čítaním ďalšie 2 návrhy zákonov

Jednorazové plasty sa nemajú používať v štátnej správe ani na verejných podujatiach

Médiá

Jedna z OZV nemá novú zmluvu s KC OBALY. Ministerstvo chce konať, OZV sa bráni | Odpady-portal.sk | Koordinačné centrum začiatkom roka 2021 vo veci podalo podnet na SIŽP. Dotknutá OZV argumentuje, že jej zmluva z marca 2019 je stále platná a účinná.

Petr Havelka: Keby tu boli ZEVO na upravený odpad, problém s výmetmi by zmizol | Odpady-portal.sk | "V budúcnosti bude existovať množstvo odpadov s vysokou energetickou hodnotou, ktoré radi umiestnime do vhodných energetických zariadení,” uviedol zástupca českých odpadárskych firiem.

Sudy s PCB látkami v Strážskom umiestnia na iné miesto | Odpady-portal.sk | Rezorty vnútra a životného prostredia identifikovali tri kľúčové oblasti znečistenia, v ktorých je potrebné začať vykonávať záchranné práce.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 11. - 17. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobcovia elektriny z komunálneho odpadu a skádkového plynu si v porovnaní s vlaňajškom výrazne polepšia.