NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka: ENVIRO 2022 - program konferencie

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 6. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v máji, v horskom prostredí Štrbského Plesa.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2022

Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT. Osobný dôraz bude kladený na pripravovanú novú legislatívu EIA a IPKZ.

Konferencia prebehne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva životního prostředí ČR.


Termín a miesto konania

 • 11. - 13. mája 2022 /streda-piatok/
 • Štrbské Pleso, Hotel SOREA Trigan

Témy konferencie

 • EIA/IPKZ
 • Ochrana prírody a biodiverzity
 • Energetika a obnoviteľné zdroje energie
 • Ovzdušie
 • Odpady
 • Greenhouse Gases
 • BREF/BAT

Priamo z konferencie bude zabezpečené aj online vysielanie.


Program konferencie

11. 5. 2022 streda

9.00 - 11.30 h.
Exkurzia | Papierne MONDI SCP Ružomberok
Predstavenie najmodernejšieho zariadenia na výrobu papiera z recyklovaného papiera v strednej Európe

12.30 - 13.30 h.
Registrácia účastníkov

13.30 - 18.00 h.
BLOK 1: EIA / IPKZ /

 • Aktuálny vývoj EIA v európskom kontexte | Radim Dvořák, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Návrh nového zákona o výstavbe | Slavomíra Salajová, Kancelária podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie
 • Návrh nového zákona o EIA | Michaela Seifertová, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na ŽP, MŽP SR
 • Legislativní stav EIA a IP - prepojení na stavební zákon | Petr Slezák, zástupca riaditeľa odboru posudzovania vplyvov na ŽP a integrovanú prevenciu, MŽP ČR
 • Novela zákona IPKZ č. 39/2013 | Cyril Burda, riaditeľ odboru integrovanej prevencie, MŽP SR
 • Moderovaná diskusia o prepojení nového zákona o výstavbe s novým zákonom o EIA a IPKZ

12. 5. 2022 štvrtok

8.00 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie
| Ján Budaj, minister životného prostredia (online)

9.15 - 11.15 h.
BLOK 1: Ochrana prírody a biodiverzity

 • Reforma národných parkov | Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity, MŽP SR
 • eDNA biomonitoring - moderné hodnotenie stavu biodiverzity a životného prostredia | Fedor Čiampor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
 • Využití DNA analýz při posuzování fragmentace krajiny infrastrukturními projekty | Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o.

MIM / ESONA

11.30 - 15.10 h.
BLOK 2: Energetika a obnoviteľné zdroje energie

 • Balíček Evropské komise „Fit for 55" | Miroslav Havránek, riaditeľ, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
 • Zmeny pri podpore obnoviteľných zdrojov energie | Juraj Novák, odbor energetickej a surovinovej politiky, MH SR
 • Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v MH TH | Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding, a.s.
 • Transformace teplárenství do roku 2030 - aktuální stav a výhled | Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
 • Udržateľné financovanie | Koloman Buzgó, Československá obchodná banka, a.s.
 • Projekt výroby energie z obnoviteľného zdroja v technologickej prevádzke

15.25 - 18.00 h.
BLOK 3: Ovzdušie

 • Legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v SR | Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v ČR | Kurt Dědič, riaditeľ odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR
 • ATMOPLAN - online model pre hodnotenie vplyvov na kvalitu ovzdušia | Jana Krajčovičová, vedúca úlohy Modelovanie kvality ovzdušia, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Identifikace původců zápachu na území města Senec | Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava

13. 5. 2022 piatok

9.00 - 10.00 h.
BLOK 1:
Odpady

 • Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového a obehového hospodárstva v SR a pripravované zmeny | Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva, MŽP SR
 • Aktuálny legislativní rámec pro odpady, obaly a jednorázové plasty v ČR | Jan Maršák, riaditeľ odboru odpadov, MŽP ČR

10.10 - 11.40 h.
BLOK 2: Greenhouse Gases

 • Podiel odpadových vôd na emisiách skleníkových plynov na Slovensku | Igor Bodík, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT, STU BA
 • Emisie zo skládok odpadov | Marek Hrabčák, environmentálny konzultant

12.40 - 14.50 h.
BLOK 3: BREF/BAT

 • Revízia Smernice o priemyselných emisiách. Čo prinesie pre priemysel? | Dáša Šuleková, vedúca oddelenia plánu obnovy, Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Aplikace závěrů o BAT pro zpracování odpadu | Jan Kolář, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
 • BREF WGC - Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector | Jozef Mikloš, ENVIEN Group
 • Závery o BAT pre LCP - ako sme sa s nimi vysporiadali v rámci Slovenska? | Alena Popovičová, ARPenviro, s.r.o.

Program konferencie a registráciu si môžete pozrieť tu.
Prihlásiť sa na konferenciu je možné najneskôr do 6. mája vyplnením záväzného formulára.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X