NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka: ENVIRO 2022 - program konferencie

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 6. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v máji, v horskom prostredí Štrbského Plesa.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2022

Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT. Osobný dôraz bude kladený na pripravovanú novú legislatívu EIA a IPKZ.

Konferencia prebehne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva životního prostředí ČR.


Termín a miesto konania

 • 11. - 13. mája 2022 /streda-piatok/
 • Štrbské Pleso, Hotel SOREA Trigan

Témy konferencie

 • EIA/IPKZ
 • Ochrana prírody a biodiverzity
 • Energetika a obnoviteľné zdroje energie
 • Ovzdušie
 • Odpady
 • Greenhouse Gases
 • BREF/BAT

Priamo z konferencie bude zabezpečené aj online vysielanie.


Program konferencie

11. 5. 2022 streda

9.00 - 11.30 h.
Exkurzia | Papierne MONDI SCP Ružomberok
Predstavenie najmodernejšieho zariadenia na výrobu papiera z recyklovaného papiera v strednej Európe

12.30 - 13.30 h.
Registrácia účastníkov

13.30 - 18.00 h.
BLOK 1: EIA / IPKZ /

 • Aktuálny vývoj EIA v európskom kontexte | Radim Dvořák, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Návrh nového zákona o výstavbe | Slavomíra Salajová, Kancelária podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie
 • Návrh nového zákona o EIA | Michaela Seifertová, generálna riaditeľka sekcie posudzovania vplyvov na ŽP, MŽP SR
 • Legislativní stav EIA a IP - prepojení na stavební zákon | Petr Slezák, zástupca riaditeľa odboru posudzovania vplyvov na ŽP a integrovanú prevenciu, MŽP ČR
 • Novela zákona IPKZ č. 39/2013 | Cyril Burda, riaditeľ odboru integrovanej prevencie, MŽP SR
 • Moderovaná diskusia o prepojení nového zákona o výstavbe s novým zákonom o EIA a IPKZ

12. 5. 2022 štvrtok

8.00 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie
| Ján Budaj, minister životného prostredia (online)

9.15 - 11.15 h.
BLOK 1: Ochrana prírody a biodiverzity

 • Reforma národných parkov | Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity, MŽP SR
 • eDNA biomonitoring - moderné hodnotenie stavu biodiverzity a životného prostredia | Fedor Čiampor, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
 • Využití DNA analýz při posuzování fragmentace krajiny infrastrukturními projekty | Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o.

Odpadové hospodárstvo 2024

11.30 - 15.10 h.
BLOK 2: Energetika a obnoviteľné zdroje energie

 • Balíček Evropské komise „Fit for 55" | Miroslav Havránek, riaditeľ, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
 • Zmeny pri podpore obnoviteľných zdrojov energie | Juraj Novák, odbor energetickej a surovinovej politiky, MH SR
 • Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v MH TH | Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding, a.s.
 • Transformace teplárenství do roku 2030 - aktuální stav a výhled | Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
 • Udržateľné financovanie | Koloman Buzgó, Československá obchodná banka, a.s.
 • Projekt výroby energie z obnoviteľného zdroja v technologickej prevádzke

15.25 - 18.00 h.
BLOK 3: Ovzdušie

 • Legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v SR | Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Legislatívne zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v ČR | Kurt Dědič, riaditeľ odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR
 • ATMOPLAN - online model pre hodnotenie vplyvov na kvalitu ovzdušia | Jana Krajčovičová, vedúca úlohy Modelovanie kvality ovzdušia, Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Identifikace původců zápachu na území města Senec | Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava

13. 5. 2022 piatok

9.00 - 10.00 h.
BLOK 1:
Odpady

 • Aktuálny stav legislatívy v oblasti odpadového a obehového hospodárstva v SR a pripravované zmeny | Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva, MŽP SR
 • Aktuálny legislativní rámec pro odpady, obaly a jednorázové plasty v ČR | Jan Maršák, riaditeľ odboru odpadov, MŽP ČR

10.10 - 11.40 h.
BLOK 2: Greenhouse Gases

 • Podiel odpadových vôd na emisiách skleníkových plynov na Slovensku | Igor Bodík, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT, STU BA
 • Emisie zo skládok odpadov | Marek Hrabčák, environmentálny konzultant

12.40 - 14.50 h.
BLOK 3: BREF/BAT

 • Revízia Smernice o priemyselných emisiách. Čo prinesie pre priemysel? | Dáša Šuleková, vedúca oddelenia plánu obnovy, Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Aplikace závěrů o BAT pro zpracování odpadu | Jan Kolář, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
 • BREF WGC - Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector | Jozef Mikloš, ENVIEN Group
 • Závery o BAT pre LCP - ako sme sa s nimi vysporiadali v rámci Slovenska? | Alena Popovičová, ARPenviro, s.r.o.

Program konferencie a registráciu si môžete pozrieť tu.
Prihlásiť sa na konferenciu je možné najneskôr do 6. mája vyplnením záväzného formulára.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.