NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022 (aktualizovaná)

Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Pozvánka na konferenciu: CARBON DAY 2022

Foto: Ekos Plus

Odborná konferencia zo série podujatí e+ prináša aktuálne témy z oblastí nových pravidiel a pripravovaných zmien v schéme EU ETS (European Union Emissions Trading System), aktuálnej situácie na trhu s emisnými kvótami v kontexte platných a nadchádzajúcich pravidiel a legislatívnych zmien, v obchodovaní s emisnými kvótami v štvrtom obchodovacom období.


Termín a miesto konania

 • 5. októbra 2022 /streda/
 • Hotel Park Inn by Radisson Danube, Bratislava

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online.


Tematické okruhy

 • Aktuálna klimaticko – energetická politika
 • Prehľad finančných nástrojov
 • Stratégia obchodovania s emisiami
 • ESG a nefinančný reporting
 • Dopady zmien EU ETS na priemysel
 • Výpočet uhlíkovej stopy
 • Nízkouhlíkové riešenia pre dopravu

Program konferencie

od 8.00 h. Registrácia účastníkov

9.00 - 9.30 h. Otvorenie s privítaním - Martin Kovačič | privítanie organizátora EKOS PLUS s.r.o.; Michal Kiča | štátny tajomník MŽP SR

9.25 - 11.10 h. BLOK 1

9.25 - 9.35 h.

Európsky pohľad na aktuálnu situáciu | Zdeněk Čech, vedúci tímu ekonomických analýz, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 • Aká je reakcia Európskej komisie na aktuálny vývoj energeticko-klimatickej krízy? Ako sa so situáciou vysporiadavajú jednotlivé krajiny EÚ?

9.35 - 10.20 h.

Aktuálna klimaticko-energetická politika | Milan Zvara, riaditeľ odboru politiky znižovania emisií skleníkových plynov, Ministerstvo životného prostredia SR

 • Revízia smernice EU ETS, Fit for 55 a pripravované zmeny
 • Pripravované zmeny v zákone č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.
 • Novinky v implementácii ETS EU
 • ETS Reporting Tool.
 • Hlavné možnosti financovania zmeny klímy na Slovensku

10.20 - 10.50 h.

Environmentálny fond a možnosti podpory z výnosov získaných z dražieb emisných kvót a podpora realizovaná Environmentálnym fondom z prostriedkov Modernizačného fondu | Andrea Štefániková, riaditeľka odboru ekonomických činností | Environmentálny fond,

 • Výzva pre oblasť teplárenstva - detailnejšie informácie a aktuálny stav vyhlásenej výzvy na strane Environmentálneho fondu (EF) EFv súvislosti so zákonom č. 414/2012 Z. z. a previazanosť na zákon č. 587/2004 o EF Zatepľovanie a iné oprávnené podporné činnosti podľa zákona o EF a zákona č. 414/2012 Z. z.

10.50 - 11.10 h. Q & A

11.10 - 11.25 h. Prestávka

11.25 - 12.50 h. BLOK 2

11.25 - 11.50 h.

Novinky v registri emisných kvót | Miroslav Hrobák, emission registry manager, ICZ Slovakia a.s.

 • Aké pravidlá v registri platné od začiatku 4. obdobia obchodovania?
 • Ako funguje prepojenie EU ETS so švajčiarskym systémom obchodovania?
 • Aké sú pripravované zmeny týkajúce sa fungovania registra?

11.50 - 12.15 h.

Vývoj na trhu EU ETS. Kam pôjdu ceny emisných povoleniek? | Patrik Petrášek, senior corporate trader, Vertis Environmental Finance

 • Aké sú predikcie cien do roku 2024 - 2025? Ktoré faktory vplývajú pozitívne a ktoré negatívne na vývoj ceny?

12.15 - 12.50 h.

ESG audit a jeho dopady na firmy | Gabriela Bizoňová, expertka na ESG poradenstvo a udržateľné financovanie, Československá obchodná banka, a.s.

 • Aké sú nové povinnosti v oblasti ESG?
 • Som dobrý obchodným partnerom (dodávateľ/odberateľ)?
 • Čo mi pomôže získať financie a investorov?
 • Ako sa zorientovať? Kedy? Ako? A Čo?
 • Ako zmeniť povinnosti na príležitosť?

12.50 - 14.00 h. Obedná prestávka

Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk

14.00 - 16.30 h. BLOK 3

14.00 - 14.25 h.

Dekarbonizácia priemyslu | Annamária Tóthová, partnerka, Evershed Sutherland advokátska kancelária s.r.o.

 • Čo zahŕňa dekarbonizácia priemyslu?
 • Koho sa dotýka?
 • Aké ciele sú stanovené?
 • Aké formy podpory sú pre dekarbonizáciu naplánované?

14.25 - 14.50 h.

Dopady revízie EU ETS na priemysel | Róbert Polc, regionálny environmentálny koordinátor, Danucem Slovensko a.s.

14.50 - 15.05 h. Prestávka

15.05 - 15.30 h.

Nízkouhlíkové riešenia v doprave | Radoslav Jonáš, vedúci oddelenia regulačných vecí a strategického marketingu, Enviral a.s.

 • Doprava je významným prispievateľom k emisiám GHG na úrovni cca 25%. Na rozdiel od iných významných sektorov ako je výroba tepla a výroba elektrickej energie sa dlhodobo nedarí znižovať tieto emisie, naopak, s rozvojom hospodárstva rastú. Krajiny na rôznych kontinentoch volia rôzne stratégie ako tento trend zvrátiť. Ako prvé sa začali využívať tekuté biopalivá, ktoré dnes u nás zabezpečujú 90% všetkých dosiahnutých úspor GHG v doprave. Neskôr sa začali rozvíjať ďalšie technológie ako sú elektrina, biometán, vodík, ale aj fosílne, menej emisné alternatívy ako je LPG, LNG/CNG. Každá z uvedených technológií má svoju emisnú stopu, svoje výhody a nevýhody z hľadiska dostupnosti surovín a samozrejme aj svoje náklady. V prezentácii budú porovnané aspekty možného vývoja rôznych technológií a dekarbonizácie v doprave.

15.30 - 16.05 h.

Podniková uhlíková stopa ako nástroj na dosiahnutie jedného z cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal) | Alena Popovičová, konateľka, ARP enviro spol. s r.o.

 • Príspevok sa bude zaoberať bilanciou skleníkových plynov na úrovni podniku, ako jedným z nástrojov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality podniku. V priebehu prednášky budú vysvetlené pojmy ako uhlíková neutralita, Net Zero, ktoré sa v debatách o udržateľnosti často zamieňajú, no v skutočnosti predstavujú dva rôzne prístupy k riešeniu klimatických zmien. Budú vysvetlené rozdiely a dôvody, prečo je najmä v kontexte stanovovania klimatických cieľov dôležité tieto rozdiely poznať. Spoluautorky prezentácie sú Hana Hanuljaková a Alexandra Tulipánová. 

16.05 - 16.35 h.

Diskusia - Plní EU ETS svoj účel? Ako ďalej?

Diskutujú: Milan Zvara, Radoslav Jonáš, Alena Popovičová, Peter Šimurka (moderátor)

Záver konferencie


Registrácia na www.ekosplus.sk

Program konferencie: https://www.ekosplus.sk/carbon-day-program
Informácie o konferencii: https://www.ekosplus.sk/carbon-day-informacie

Kontakt:

Ľubica Krákorníková
tel.: + 421 917 900 501
e-mail: krakornikova@ekosplus.sk

Vzhľadom na energetickú krízu a zvýšené náklady prevádzkovateľov, organizátor poskytuje od 22.9.2022 pre firmy a súkromný sektor zľavu z ceny vstupného poplatku vo výške 20%. Zľava platí pre prezenčnú aj online účasť a bude zohľadnená na faktúre. 


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X