NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 9. - 18. 9. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 9. - 18. 9. 2022

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 09.09.-11.09.2022

Verejná správa

MŽP SR
Dunaj potrebuje našu pomoc. Envirorezort sa zapojí do medzinárodného čistenia rieky

Médiá

Editoriál. Predstavy zelených plánovačov o zbere kuchynského odpadu sa nenapĺňajú | Odpady-portal.sk | Zber a spracovanie kuchynského odpadu v masívnom rozsahu nefunguje a iba ťažko bude fungovať. Úvodník vyšiel v septembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/09.

Deň komunálnej techniky 2022 bol obhliadnutím za uplynulými 20 rokmi (FOTO + VIDEO) | Odpady-portal.sk | Dve desaťročia priniesli v odpadovom hospodárstve viacero pozitívnych trendov a REDOX bol pri nich, hovorí majiteľ spoločnosti Roman Malček.

Envirorezort: Znečistenie Dunaja plastovým odpadom každý rok rastie | TASR | Do medzinárodnej aktivity Danube CleanUp sa zapája MŽP SR spoločne s dobrovoľníkmi, ŠOP SR, SHMÚ a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP).

Rezort hospodárstva podporuje energetické zhodnocovanie odpadu | TASR | V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je možné čerpať dotácie na podporu výstavby nových zdrojov, teda aj zariadení na biomasu.

Bratislavské bazáre sa zmenia na stabilné centrum opätovného použitia | TASR | KOLO sa pre verejnosť otvorí 8. októbra. Otvorené bude šesť dní v týždni, a to od v utorky až piatky od 10.00 do 18.00 h a počas víkendov do 17.00 h.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Spišská Stará Ves | Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné práce | Celková predpokladaná hodnota: 232 267,76 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | LIQUID RECYCLING, s.r.o. , Mlynská 1014/1B, 951 93 Topoľčianky | Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou | Účelom je vybudovanie zariadenia na zber odpadov zo železných a neželezných kovov. Zároveň sa v zariadení počíta aj s úpravou kovového odpadu, ktorá bude spočívať v strihaní, lisovaní a rozpaľovaní odpadov pre zmenšenie ich objemu pred ďalším nakladaním s ním.


MONITORING ODPADY | 12.09.2022

Verejná správa

OP KŽP
Problematika nárastu cien

Médiá

Projekt Druhá šanca pomôže uliciam Starého Mesta hneď dvojnásobne | Odpady-portal.sk | Projekt OZV ASEKOL SK v spolupráci s MČ Bratislava Staré Mesto zvýši poriadok a ľuďom bez domova zjednoduší prístup k zálohovaným nápojovým obalom.

Tipy, ako sa správnym narábaním s odpadom dajú ušetriť energie | Aktuality.sk | Šetrenie energiami sa začína už pri nakupovaní. Spotreba tovarov a vecí, ktoré nakupujeme, má nemalý vplyv na množstvo energií, ktoré treba na ich výrobu.

Povinnosť miest elektronicky evidovať odpad opäť posunuli. Mestá sa nestíhali pripraviť | Sme.sk | Rezort životného prostredia túto povinnosť už v minulosti viackrát posunul.

Envirorezort nevylučuje rozšírenie zálohovania o ďalšie obaly | Euractiv.sk | K rozšíreniu systému zálohovania by mohlo prísť po roku 2025. Odpadové firmy upozorňujú, že týmto úvahám musia predchádzať dopadové analýzy. 

Tetra Pak v spolupráci s poprednými lokálnymi výrobcami ako prvý uvádza na trh nápojové kartóny s pevne pripojenými vrchnákmi | SITA | Nové vrchnáky, ktoré na Slovensku zavádzajú producenti McCarter a TAMI, boli navrhnuté tak, aby minimalizovali vznik odpadu a podporili efektívny zber vrchnákov, ako aj ich recykláciu.

Stavebné práce na kompostárni v Kežmarku ukončili | TASR | Nová kompostáreň na Poľnej ulici pozostáva zo štyroch stavebných objektov.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Technické a záhradnícke služby Michalovce | Nakladanie s odpadmi | Celková predpokladaná hodnota: 1 220 000,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 13.09.2022

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Poslanci chcú novelou zákona o EIA zasiahnuť voči špekulantom. Hrozí však opačný efekt | Odpady-portal.sk | Podľa občianskeho združenia Via Iuris predložená novela zákona namiesto špekulantov obmedzí práva aktívnej verejnosti. Proklamovaný cieľ nenaplní a neprimerane zvýhodní investorov.

Skláreň Vetropack Nemšová zmodernizovala triediacu linku na črepy | Odpady-portal.sk | Výrobca obalového skla investoval do technológií, ktoré umožňujú dotrieďovanie skla na vyššej úrovni.

Sú podnikatelia zodpovední za nakladanie s kuchynským odpadom? | Odpady-portal.sk | Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland v spolupráci so Zväzom odpadového priemyslu vyšiel v septembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/09.

Projekt Druhá šanca pomôže uliciam Starého Mesta hneď dvojnásobne | Odpady-portal.sk | Projekt OZV ASEKOL SK v spolupráci s MČ Bratislava Staré Mesto zvýši poriadok a ľuďom bez domova zjednoduší prístup k zálohovaným nápojovým obalom.

Slovenský Lidl splnil ciel plastovej stratégie s trojročným predstihom | TASR | Lidl dokázal na Slovensku v porovnaní s rokom 2017 výrazne obmedziť používanie plastov.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Dono, spol. s r.o. | Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov | Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadov.Ide o existujúce zariadenie na zber odpadov, ktoré sa bude rozširovať z dôvodu rozšírenia o činnosť zhodnocovania a úpravy vybraných druhov odpadov.


MONITORING ODPADY | 14.09.2022

Verejná správa

OP KŽP
Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 21., 37. a 56. výzva

Médiá

Aj Galvani by kládol dôraz na nevyhnutnosť recyklácie použitých batérií | Odpady-portal.sk | Druhý septembrový týždeň je v Európe známy aj ako Týždeň recyklácie použitých batérií. OZV ASEKOL si ho pripomína na narodeniny talianskeho vedca a vynálezcu.

Prešovskí poslanci schválili nové nariadenie o nakladaní s odpadmi | TASR | Zaviesť a vykonávať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov chce samospráva od nového roka na celom území mesta.

Polícia navrhla dvom osobám obžalobu za protiprávne ukladanie odpadu | TASR | Rozsah tohto konania vyčíslili na takmer desať miliónov eur. V prípade dokázania viny hrozí obvineným osobám trest odňatia slobody až na osem rokov.

Vo Veľkých Turovciach vo veľkom kompostujú a recyklujú. Ľuďom to šetrí peniaze | Sme.sk | Miera triedenia v malej obci na juhu Slovenska stúpa a poplatky za odvoz klesajú.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | JOMA Skalica, s. r. o., Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica | Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilnými zariadeniami | Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilných zariadení určených na zhodnocovanie stavebného odpadu (sutiny) vzniknutého búracími prácami (stavebný odpad z demolácií), prípadne iných podobných odpadov skupiny 17 a 20 Katalógu odpadov a ich následné využitie.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK opäť ocenili značkou kvality Superbrands

OZV ENVI - PAK opäť ocenili značkou kvality Superbrands

Prestížnu cenu Business Superbrands Slovakia udeľujú už viac ako desaťročie.

Čo priniesol prvý slovenský Circular Summit

Čo priniesol prvý slovenský Circular Summit

Záujem o cirkulárnu ekonomiku na Slovensku je ohromný. Dôkazom je viac, ako 400 prihlásených na prvý Circular Summit, ktorý sa konal 15. 2. 2024 v Bratislave.

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. - 29. 2. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. - 29. 2. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.