Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Názor. Zastaví sa triedený zber odpadov na Slovensku?

Zberové spoločnosti čelia enormným problémom s odbytom druhotných surovín, ktoré sa hromaria na zberných dvoroch, píše prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstva (APOH) Peter Krasnec.

Peter Krasnec

Prezident APOH Peter Krasnec / Foto: Odpady-portal.sk

Po niekoľkých rokov krehkej stability na trhu s druhotnými surovinami prišiel po lete 2022 enormný pokles cien druhotných surovín, a to predovšetkým v komodite plasty a papier. Dôvodov je niekoľko. Obrovské prebytky zberového papiera na trhu v Európe, nepredaná vyrobená lepenka, ktorá je na skladoch vo výrobných fabrikách, vysoká inflácia, nárast mzdových nákladov v kontexte zvýšenej inflácie a predovšetkým prudký nárast energií, ktoré pomaly ale postupne decimujú energeticky náročné recyklácie ako napríklad recykláciu papiera a recykláciu plastov.

Ak sa však pozrieme na európsky trh, začínajú mať problémy aj iné oblasti recyklácie, či už skla, kovov, pneumatík a podobne. Začíname sa stretávať s tým, že recyklačné kapacity nielenže výrazne obmedzili odber komodít na recykláciu, ale zatvárajú na kratší aj dlhší čas svoje recyklačné závody. V obaloch a neobaloch je táto skutočnosť asi najmarkantnejšia a podľa posledných informácií bude pretrvávať minimálne rok. Druhotné suroviny tak strácajú na hodnote a zberové spoločnosti čelia problémom z hľadiska ich dočasného umiestnenia vo svojich priestoroch.

Tejto skutočnosti nenahráva ani plánované zahustenie infraštruktúry triedenia od nového roka (nulové donáškové vzdialenosti), výpadok z tržieb po spustení zálohovania PET nápojových obalov a nápojových plechoviek, kde výrazne vypadli tržby z týchto komodít ale aj objemy v rámci dosahovania minimálnej miery recyklácie plastov, ktorá je v súčasnosti 45 %. Triedený zber jednotlivých vybraných prúdov odpadov je tak ekonomicky neudržateľný a po posledných konzultáciách s OZV pravdepodobne bude problematické ho aj financovať, keďže pomerná časť povinných osôb sa potýka nielen s ekonomickými problémami ako aj s existenčnými problémami.

Vyhláška MŽP SR 368/2020 Z.z., ktorá obsahovala cenovú doložku na financovanie triedeného zberu v Prílohe 12a v tomto roku stratila platnosť a „nahradila“ ju Príloha 12b, tzv. ekonomicky oprávnené náklady. Administratívna povinnosť zasielania celkových nákladov / výnosov zberu / triedenia a lisovania, ktorú musia zberové spoločnosti zasielať na OZV, MŽP SR a musia byť oficiálne zverejnené na web stránke spoločností (ktorú berieme ako administratívny nezmysel roka), spôsobila „menší“ šok u OZV, resp. povinných osôb.

Pri niektorých komoditách, napríklad pri plastoch, aby bol ekonomicky udržateľný systém zberu / triedenia / lisovania, sa náklady pohybujú aj dvojnásobne – trojnásobne vyššie, ako bola cenová doložka v Prílohe 12a spomínanej vyhlášky 368/2022 (pre plasty bolo 550 EUR/t) a od nového roka bude pravdepodobne ešte vyššia.

Zberové spoločnosti navyše čelia enormným problémom s odbytom druhotných surovín, hlavne papiera a plastov, a tie sa hromadia na zberných dvoroch jednotlivých spoločností. Po dosiahnutí kapacitných limitov uskladnenia sa jednoducho môže stať, že vytriedené komodity už nebude kam dávať. Navyše každým dňom uskladnenia druhotných surovín a nemožnosťou ich odbytu strácajú na kvalite a časom sa z nich môže stať nepredajný odpad.

Čo je potrebné minimálne urobiť?

  1. Predovšetkým si čo najskôr spoločne sadnúť a začať riešiť krízovú situáciu, ktorá nastala.
  2. Znížiť ciele recyklácie plastov v priamej úmere s objemami vyzbieraných PET nápojových obalov a Al/FE nápojových plechoviek, alebo ponechať mieru recyklácie ale započítavať zálohované obaly do miery recyklácie plastov.
  3. Nastaviť férovú finančnú podporu zo strany OZV tak, aby sa triedený zber nestal ekonomicky neudržateľný.
  4. Hľadať možnosti čiastočnej kompenzácie nákladov na recykláciu z prostriedkov Environmentálneho fondu a to predovšetkým spoločnostiam zabezpečujúcim recykláciu problematických vybraných prúdov obalov a neobalov.

V prípade, ak sa nezačne diskusia k danej téme, nenavrhnú sa kompenzačné a finančné mechanizmy a bude pokračovať krízový stav, môže sa stať, že triedený zber na Slovensku sa zastaví a tým pádom nebude možné zabezpečiť environmentálne ciele. A to si myslím, že nechce nikto z nás.

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA
Prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk


Diskusia (2)

  1. Michal Sebíň07.10.2022 (10:32)
    Nevidím iné riešenie ako zmeniť systém RZV. Súčasné nastavenie RZV pre obaly, ktoré si v roku 2015 vylobovali vybrané záujmové skupiny, síce dosiahol určité zlepšenie. Ale v dobrých časoch. V horších časoch sa ukazujú všetky nedostatky systému a na súčasnú situáciu ťažko zareaguje. Poďme sa konečne baviť o normálnom európskom funkčnom systéme! Čiastkových zmien sme od roku 2016 urobili množstvo a veľmi nepomohli. Ako je možné, že v októbri 2022 nemá 7 obcí zmluvu s OZV???
  2. pprepiak@zapsr.sk07.10.2022 (16:02)
    Slovne spojenie "zmenit system RZV, ktory si vylobovali vybrane zaujmove skupiny" je politicka floskula, nie navrh riesenia. Aky je navrh?

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Pyrolýza plastového odpadu nie je žiadnym zázrakom, ktorý vyrieši problémy s plastovým odpadom, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

X
X
X
X