NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Európska únia plánuje zjednotenie typov nabíjačiek od roku 2024

Univerzálny typ nabíjačky by sa pri mobilných zariadeniach už čoskoro mohol stať realitou. Legislatíva EÚ naberá finálne kontúry. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v októbrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/10.

Európska únia plánuje zjednotenie typov nabíjačiek od roku 2024

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.10.2022 |  Mgr. Ján Ščerba, Mag. Annamária Tóthová

V októbri 2022 sa návrhom bude zaoberať Európsky parlament a od roku 2024 by zjednotenie typov nabíjacích portov v mobilných zariadeniach mohlo byť skutočnosťou. Aktuálny právny stav umožňuje produkciu mobilných zariadení s odlišným nabíjacím portom, ako aj výrobu nabíjacích káblov s rôznymi typmi konektorov.

Európska komisia (ďalej ako „EK“) predstavila návrh smernice č. COM(2021) 547 (ďalej ako „Návrh“), ktorou by sa mala doplniť a zmeniť smernica č. 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu (ďalej ako „Smernica“). EK v tomto Návrhu prichádza s myšlienkou zjednotenia typov nabíjacích portov.

Mobilné telefóny, tablety, digitálne fotoaparáty, slúchadlá, slúchadlá s mikrofónom, ručné konzoly pre videohry a prenosné reproduktory, pokiaľ ich možno nabíjať cez kábel, (...) musia byť vybavené portom USB typu C ...“1. V prípade prijatia Návrhu vznikne výrobcom uvedených mobilných zariadení nová povinnosť, a tou je výroba týchto zariadení s nabíjacím portom typu USB-C, ktorý je dnes známy najmä pri telefónoch a tabletoch s operačným systémom Android. Od roku 2024 by sa teda nabíjacie porty typu USB-C mali nachádzať aj vo všetkých mobilných zariadeniach bez ohľadu na značku výrobcu alebo na ich operačný systém.

Z dôvodovej správy, ktorú EK spolu s Návrhom predložila, vyplývajú viaceré logické dôvody na zmenu Smernice. Návrh vychádza najmä z potreby ochrany životného prostredia, zvýšenia pohodlia spotrebiteľa, ako aj z možnosti zvýšenia obratu hospodárskych subjektov, ktoré sú výrobcami mobilných zariadení.

Pre úplnosť uvádzame, že Návrh sa nezameriava striktne len na zjednotenie nabíjacích portov, ale aj na zvýšenie informovanosti spotrebiteľa či povinnosť výrobcov uvádzať na trh mobilné zariadenie v „dvojakej ponuke“, a to v ponuke kúpy mobilného zariadenia s nabíjacím zariadením alebo bez neho.

V praxi by to predstavovalo situáciu, kedy by si spotrebiteľ jednoducho mohol kúpiť ten istý výrobok (napr. telefón), ale mohol by si vybrať, či si kúpi balenie s nabíjačkou alebo bez nabíjačky. V súčasnosti táto „dvojaká ponuka“ výrobcov nie je ich povinnosťou, ale možnosťou. V prípade veľkých koncernových výrobcov už dnes možno badať trend predaja mobilných zariadení len bez nabíjačky, pričom tú je možné dokúpiť si ako samostatný produkt.

Podnikateľská prax výrobcov mobilných zariadení

EK pri vypracovaní Návrhu vychádzala z viacerých štúdii, odhadov a posúdení vplyvov najmä na životné prostredie, spotrebiteľa či hospodársky výsledok výrobcov mobilných zariadení. Napríklad v rokoch 2009 – 2020 prebehli tri odborné štúdie, z ktorých vyplývajú viaceré skutočnosti. Jednou zo štúdií sa zistilo, že niektorí výrobcovia mobilných zariadení od októbra 2020 odstránili nabíjačku z predajnej škatule pri ich novších modeloch.2 Pri ostatných sa tento trend očakáva.

Pohodlie spotrebiteľa

EK v Návrhu na zmenu a doplnenie Smernice argumentuje aj skutočnosťou, že zjednotenie nabíjacích portov a konektorov pri mobilných zariadeniach značne zvýši pohodlie spotrebiteľa. Napríklad podľa jednej zo štúdií bolo až 41 % nespokojných a 22 % veľmi nespokojných respondentov so súčasným stavom, teda so stavom, keď majú rôzne značky a ich modely rôzne typy nabíjacích portov. Zároveň aj v prípade otázky, či by v kontexte spoločných typov nabíjačiek mala EÚ vykonávať svoju regulačnú právomoc, sa až 63 % respondentov vyjadrilo kladne.3

Životné prostredie a tzv. „e-waste“

Jedným z najdôležitejších aspektov, ktorým EK vo svojom Návrhu operuje, je aj otázka vplyvu súčasného stavu používania a výroby nabíjačiek na životné prostredie. Z pohľadu znečisťovania životného prostredia treba spomenúť dva hlavné faktory. Prvým faktorom je samotná výroba nabíjacích zariadení. Pri výrobe dochádza k vzniku odpadu.

Druhým faktorom znečistenia životného prostredia je fáza životného cyklu nabíjačky, keď sa stáva odpadom. Je prirodzené, že nabíjacie zariadenie je vec spotrebiteľná, a teda jedného dňa už nebude mať funkcionalitu, na ktorú bolo vyrobené. V takom prípade sa stane odpadom v zmysle príslušných smerníc EÚ4, ale aj v zmysle vnútroštátneho práva Slovenskej republiky.5 Vyhodené alebo nepoužívané nabíjačky vytvárajú odhadom každoročne 11 000 ton elektroodpadu.6

Reguláciou zjednotenia typov nabíjacích portov sa očakáva, že spotrebitelia nebudú mať záujem a ani dôvod kupovať s novým mobilným zariadením aj novú nabíjačku. Tým sa ušetrí odpad vznikajúci pri výrobe, ako aj odpad vznikajúci po dlhodobom používaní nabíjačky. Uvedené možno ilustrovať na praktickom príklade.

Predpokladajme, že spotrebiteľ A si zakúpi mobilný telefón s nabíjačkou v roku 2025. V roku 2027 sa rozhodne kúpiť si nový telefón od iného výrobcu. Spotrebiteľ A si však nemusí kupovať spolu s novým telefónom aj novú nabíjačku, nakoľko nabíjačka, ktorú používal pri svojom starom telefóne, je stále funkčná a zároveň konektor tejto nabíjačky je kompatibilný s portom v telefóne. Spotrebiteľ A svojou kúpou teda nevytvára žiaden nový odpad a zároveň výrobca vykazuje vyšší zisk, nakoľko mu na výrobu ďalšieho nabíjacieho zariadenia nevznikli náklady.

Návrh zmeny a doplnenia Smernice, ktorý je verejne dostupný, zatiaľ neobsahuje konkrétny dátum, kedy sa má zjednotený typ nabíjačiek stať realitou. Je potrebné poznamenať, že v rámci legislatívneho procesu zákonodarcovia dosiahli dočasnú dohodu, podľa ktorej sa musí dosiahnuť zjednotenie typov nabíjačiek do roku 2024.7

Podobné riešenie tzv. interkompatibility nabíjacích zariadení, t. j. zjednotenia typov nabíjačiek, sa podľa predbežných plánov očakáva aj pri notebookoch, pričom táto povinnosť výrobcov by podľa predbežných plánov mala vzniknúť 40 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Smernice.8

Za predpokladu, že Návrh bude prijatý a typy nabíjačiek mobilných zariadení budú zjednotené, prinesie to do bežného života spotrebiteľa či podnikateľskej činnosti výrobcu najmä výhody, ako zníženie zaťaženia životného prostredia redukciou výroby nových nabíjačiek a vyhadzovaním tých starých, zvýšenie obratov výrobcov či zvýšenie komfortu spotrebiteľa pri nabíjaní mobilných zariadení.


1 Príloha k Návrhu smernice COM(2021) 547, zo dňa 23. 9. 2021, str. 1
2 Dôvodová správa k Návrhu smernice COM(2021) 547, zo dňa 23. 9. 2021, str. 7
3 Dôvodová správa k Návrhu smernice COM(2021) 547, zo dňa 23. 9. 2021, str. 6
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade, čl. 3, bod 1.
5 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 1
6 Dostupné na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_4613
7 Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2022/07-01/IMCO_AG(2022)734319_EN.pdf
8 Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-internal-market-and-consumer-protection-imco/file-common-chargers-for-mobile-phones

Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient
Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X