NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Tatiana Hrádelová: Našou výhodou je kvalita českej značky

Spoločnosť ELKOPLAST Slovakia oslávila na jeseň pätnáste výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Zhovárame sa s konateľkou spoločnosti Tatianou Hrádelovou.

Tatiana Hrádelová

Foto: archív T. Hrádelovej

  • Publicistika |  29.12.2022 |  Radovan Kazda, Radovan Potočár

Firma pôsobí na slovenskom trhu už 15 rokov, pričom po celý čas ste jej riaditeľkou. Aká bola Vaša genéza vstupu do spoločnosti?

V Českej republike pôsobí už štvrťstoročie spoločnosť ELKOPLAST CZ, ktorá je rodinnou výrobnou spoločnosťou. Pôsobí predovšetkým v oblasti odpadového hospodárstva, v ktorej vyrába a predáva produkty pre zber, triedenie, prepravu a spracovanie odpadov, v oblasti hospodárenia s vodou, v ktorej sa sústreďuje najmä na nádrže na zrážkové a splaškové vody a ďalšie kvapaliny.

Pred 15 rokmi sa firma rozhodla rozšíriť svoju pôsobnosť a založiť pobočku na Slovensku. V tom čase som pôsobila v Technických službách v Trenčianskych Tepliciach, kde sme rozbiehali separovanie odpadu. Reagovala som na ich ponuku.

V súčasnosti je ELKOPLAST aj na Slovensku veľkým dodávateľom tovarov vo svojej oblasti. Skupina vystavuje aj na prestížnom veľtrhu IFAT, takže máte rastové ambície.

ELKOPLAST otvára pobočky či obchodné zastúpenia po celom svete. Je preto nevyhnutné zastúpenie na medzinárodných veľtrhoch a fórach. Bez toho sa v dnešnej dobe veľmi ťažko prezentuje.

Nakoniec nie je to len o prezentácií ale aj stretnutiach s novými alebo potenciálnymi zákazníkmi. Potešia aj stretnutia so zákazníkmi či dodávateľmi a nakoniec aj s kolegami z rôznych krajín.

Môžeme povedať, že dnes už patríme k silným značkám a dodávateľov v Európe.

V čom sa za uplynulých 15 rokov z vášho pohľadu zmenil slovenský trh odpadového hospodárstva?

Legislatíva určuje smer a pravidlá zmeny na trhu. Ak chceme dodávať kvalitné výrobky podľa platnej legislatívy, musíme sa jej vo všetkom prispôsobovať.

Tak to bolo aj pri nádobách na kuchynský odpad, keď ich prevedenie určovalo spôsob a frekvenciu zberu.

Spomeniem aj iný príklad: niektoré samosprávy sa rozhodli pre perforované kýbliky s BIO vreckami, iné pre plné kýbliky s BIO filtrami proti zápachu. Je to aj dosť individuálne, nakoľko nemožno presne a konkrétne určiť ktoré riešenie je to najlepšie. Oba kýbliky sú kvalitné výrobky a spĺňajú svoj účel.

Ako počas tých rokov vaše podnikanie ovplyvnili meniace sa legislatívne požiadavky?

Pätnásť rokov je dosť na uvedomenie si, že nie sme len obchodníci, ale ponúkame aj riešenia šité na mieru zákazníkovi. Každý segment zákazníkov má svoje špecifiká, ktoré som si na začiatku moc neuvedomovala.

Dnes už viem, že výrobou a predajom produktov spolupráca so zákazníkom nekončí. Som veľmi vďačná, že sú zákazníci ktorí sa k nám vracajú a obracajú o pomoc pri riešeniach problémov. To človeka vždy poteší aj po toľkých rokoch.

Európa čelí už tretí rok rôznym krízam, ktoré zásadne zmenili spotrebiteľské správanie aj kúpyschopnosť domácností, či firiem. Ako sa to prejavilo vo vašom portfóliu?

Aj nás sa to dotklo veľmi nepríjemne, podobne ako všetkých, ktorí sa zaoberajú výrobou a predajom. Rast cien aj nedostatok primárnych surovín zasiahli mnohé kľúčové tovary z nášho portfólia: kovové, polopodzemné, či sklolaminátové kontajnery.

Cena plechov aj plastov narástla do výšin. Vysoká cena a nedostatok ponuky sú najhoršia kombinácia. Zákazníkom sme museli vysvetľovať zdražovanie výrobkov a oneskorené dodávky. Nehovoriac o súťažiach, v ktorých sme ako dodávateľ mali vysúťažené kontajnery za staré ceny.

Ešte nikdy sme nemuseli vypovedať toľko zmlúv ako počas najsilnejšej pandemickej vlny.

Obchod sa v tých časoch výrazne posunul do online obchodovania. Rástol záujem zákazníkov aj vo vašom e-shope?

Jednoznačne. Online nakupovanie je zaujímavé predovšetkým pre malých odberateľov, najmä domácnosti. Zvýšil sa dopyt po tovaroch, ktoré ľudia dopytovali v čase lockdownu, teda produktov pre domácnosti. Napríklad kompostéry a nádoby na zadržiavanie vody.

Trh s odpadmi sa vyvíja a rastie. S novými reguláciami prichádza separovanie kuchynského bioodpadu, čoskoro pribudne textil, rastú motivačné nástroje pre zadržiavanie vody. Ako reagujete na tieto výzvy?

Snažíme sa ísť s dobou aj s legislatívou. Momentálne sa radíme medzi najväčších dodávateľov biodegradovateľných kýblikov, ekologických sáčkov a tašiek na slovenskom trhu. 

Významne rastie záujem o zber kuchynského odpadu: či už cez košíky, vrecká, kompostéry, alebo BIO kontajnery.

Väčšie prevádzky, napríklad školy a jedálne sa zaujímajú o kompostovanie zvyškov z jedál. Napríklad kompostéry Big Hanna sa inštalujú po celom svete už viac ako 20 rokov a využívajú ho v bytových domoch, školách, hoteloch, konferenčných centrách a horských strediskách, alebo aj vo väzenských zariadeniach.

Kompostéry na kuchynský odpad ponúkame ako jediní na slovenskom trhu. Neponúkame len samotné produkty, ale aj pomoc a riešenia so zavedením zberu bio a kuchynského odpadu.

Čo považujete za najväčšie výzvy pre obchodný program?

Blíži sa čas povinného triedenia textilu. Už dlhšie ponúkame kovové kontajnery na zber textilu, podobne aj použitého oleja, s možnosťou nasadenia senzorov na zistenie stavu naplnenosti kontajnerov.

Už niekoľko rokov rastie dopyt samospráv po polopodzemných a podzemných kontajneroch, svoj vlastný model vyrába český ELKOPLAST. Dnes už je samozrejmosťou dodávať kontajnery aj so senzormi naplnenosti pre efektívnosť zberu, lebo bez toho sa stráca význam aj ekonomika zberu.

Myslím, že dopyt po týchto riešeniach bude rásť, lebo doba nekonečného pristavovania kontajnerov rôznych farieb je už za nami. Tie rady špinavých kontajnerov mnohokrát aj na trávnatých plochách som snáď nikde vo svete nevidela. U nás ich vidieť často.

Obce chcú funkčné a estetické stojiská. 

Iné dopyty zrejme prichádzajú z priemyslu a obchodu.

Záujem je o separátor kuchynského odpadu Mavitec. Ten dokáže úplne oddeliť a vyčistiť zabalený kuchynský a potravinový odpad.

Využívajú ho na bioplynových staniciach, firmy, ktoré sa zaoberajú zberom a spracovaním kuchynského odpadu, tiež zvozové spoločnosti. Zariadenie dosahuje 99,7 percentnú čistotu konečného produktu. To je vynikajúce číslo čistoty kuchynského ako aj potravinového odpadu.

Poľnohospodári dopytujú podzemné aj nadzemné nádrže na tekutiny, tiež na naftu.

Tohtoročný veľtrh IFAT ukázal, že na trhu so zariadeniami pre odpady aj vodné hospodárstvo je široká ponuka. Čo považujete po rokoch vedenia slovenskej dcéry za komparatívnu výhodu firmy?

Česká kvalita. Až 80 % produktov je naša výroba a vieme sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Ten si vie všetko vo výrobe preveriť, odskúšať, otestovať. 

Konkurencia na trhu je samozrejme veľká a veľmi rada používa rôzne spôsoby ako nám prebrať zákazníka, ale tak to v podnikateľskom svete chodí.

Ide nám hlavne o kvalitu, za ktorou si ELKOPLAST už štvrťstoročie stojí a sme na ňu hrdí.

Vediem túto pobočku na Slovensku už pätnásť rokov a som vďačná za túto príležitosť a dôveru, ktorú som pred rokmi od majiteľov dostala.

R. Kazda, R. Potočár


Spoločnosť ELKOPLAST Slovakia je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

X
X
X
X