Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odborná konferencia, ktorá bola počas predošlých troch rokov známa pod názvom RECYKLÁCIA ODPADOV prichádza opäť aj tento rok. Vzhľadom na legislatívne úpravy v terminológii, týkajúce sa uvedenej tematiky sa organizátori rozhodli usporiadať 4. ročník už pod novým názvom OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO. 

Cieľom konferencie je oslovenie všetkých odborníkov, zodpovedných za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkov miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľské subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkov štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Snahou organizátorov je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v oblasti obehového hospodárstva, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. 


Termín a miesto konania

 • 12. - 13. júna 2023 /pondelok-utorok/
 • Bratislava, Hotel Saffron****

Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce odborné inštitúcie
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prípravný výbor:

 • Ing. Cyril Burda, Ing. Viera Špalková, PhD. | Ministerstvo životného prostredia SR
 • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., doc. Ing. Roderik Plavec, PhD. | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Ústav prírodných a syntetických polymérov
 • doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. | Ústav recyklačných technológií, Technická univerzita v Košiciach

Témy konferencie

 1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
 2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

 3. Environmentálne záťaže ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
 4. Zmesový komunálny odpad

 5. Energetické zhodnocovanie odpadov


Organizačný garant:

 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | Belinského 11, 851 01 Bratislava
 • Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76
 • Mobil: +421 908 727 642
 • e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
 • www.kongres-studio.sk

Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku): 14. 4. 2023
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku: 24. 4. 2023
Zaslanie úplného textu do zborníka: 19. 5. 2023

Program a podrobné informácie o podujatí nájdete tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X