Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Organizátor podujatia spolu so spolupracujúcimi inštitúciami pozývajú odbornú verejnosť na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v polovici júna v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odborná konferencia, ktorá bola počas predošlých troch rokov známa pod názvom RECYKLÁCIA ODPADOV prichádza opäť aj tento rok. Vzhľadom na legislatívne úpravy v terminológii, týkajúce sa uvedenej tematiky sa organizátori rozhodli usporiadať 4. ročník už pod novým názvom OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO. 

Cieľom konferencie je oslovenie všetkých odborníkov, zodpovedných za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkov miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľské subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkov štátnej a verejnej správy a akademickej obce.

Snahou organizátorov je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v oblasti obehového hospodárstva, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. 


Termín a miesto konania

 • 12. - 13. júna 2023 /pondelok-utorok/
 • Bratislava, Hotel Saffron****

Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce odborné inštitúcie
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prípravný výbor:

 • Ing. Cyril Burda, Ing. Viera Špalková, PhD. | Ministerstvo životného prostredia SR
 • prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., doc. Ing. Roderik Plavec, PhD. | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Ústav prírodných a syntetických polymérov
 • doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. | Ústav recyklačných technológií, Technická univerzita v Košiciach

Témy konferencie

 1. Recyklácia vyhradených druhov odpadov vrátane biologicky rozložiteľného odpadu
 2. Súčasný stav, trendy a zodpovednosti výrobcov v nakladaní s odpadmi v rôznych priemyselných odvetviach

 3. Environmentálne záťaže ako problém súčasnosti a zároveň ako zdroj surovín pre budúcnosť
 4. Zmesový komunálny odpad

 5. Energetické zhodnocovanie odpadov


Organizačný garant:

 • Ing. Blanka Lukáčková | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | Belinského 11, 851 01 Bratislava
 • Tel./Fax: +421 2 62 41 04 76
 • Mobil: +421 908 727 642
 • e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
 • www.kongres-studio.sk

Návratka predbežnej prihlášky (účasť, prihlásenie príspevku): 14. 4. 2023
Oznámenie autorom o akceptovaní príspevku: 24. 4. 2023
Zaslanie úplného textu do zborníka: 19. 5. 2023

Program a podrobné informácie o podujatí nájdete tu.

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.