Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 5. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 5. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 04.05.2023

Verejná správa

OP KŽP
Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – výzva č. OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81

MŽP SR
Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

Médiá

Množstvo skládkovaného odpadu neznížime cez tuhé alternatívne palivá, myslí si expert | Odpady-portal.sk | Cestou je výstavba stabilných robustných zariadení, ktoré umožnia energeticky využívať odpady bez ohľadu na mieru ich vyčistenia, hovorí S. Ondráček zo ZEVO Opatovice.

Získal dotáciu na úpravu odpadov, teraz ponúka funkciu. Minister Vlčan reaguje na kauzu | Odpady-portal.sk | Šéf agrorezortu požiada o odobratie poverenia viesť ministerstvo.

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudrónových jám v areáli Petrochema Dubová | SITA | Vláda na stredajšom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov, teda tzv. gudrónových jám.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Prievidza | Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza - technika | Celková odhadovaná hodnota: 851 246,66 EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | Odber a energetické zhodnotenie odpadu pre Eko-podnik VPS | Celková odhadovaná hodnota: 100 000,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 05.05.-08.05.2023

Verejná správa

SAŽP
Pozvánka na konferenciu venovanú predchádzaniu vzniku odpadu

Obalové dilemy v kozmetike

Médiá

Za tri mesiace prijali 42 miliónov eur. Pozreli sme sa, ako v roku 2023 hospodári správca zálohovania | Odpady-portal.sk | Osobné náklady a marketing vyšli správcu v prvom štvrťroku 2023 na viac ako milión eur.

V meste sa kopí odpad, vyváža sa menej, mesto nekoná, hnevajú sa Lučenčania. Sťažnosť rieši prokuratúra | Sme.sk | Ľudia poukázali na konkrétne nedostatky v činnosti mesta.

Vlani odviezli z domácností v Trnave 4,5 tony elektroodpadu | TASR | V odovzdanom množstve zo 111 domácností bolo 41 chladničiek a mrazničiek a 74 rôznych ďalších spotrebičov.

S aplikáciou EcoHike chceme pomôcť s odpadom vo voľnej prírode | Touchit.sk | Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym a spoločenským problémom.

Dobrovoľníci čistili Ružín a testovali aplikáciu na boj s odpadmi | TASR | Počas upratovania na Ružíne sa im podarilo vyzbierať 106 vriec odpadu, pričom našli aj chladničku, pneumatiku, rýchlovarnú kanvicu, umývadlo alebo topánky.

Lišajník odhalil znečistenie nielen pri skládke Niklovej huty | TASR | Tím sa v rámci projektu grantovej agentúry VEGA okrem Serede zameral aj na bližšie i vzdialenejšie lokality s environmentálnymi záťažami.

Opäť je možnosť získať kompostér | Trencin.sk | Ďalších 200 kompostovacích zásobníkov na bioodpad môže mesto Trenčín ponúknuť bezplatne svojim obyvateľom. 

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Poprad | ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V MESTE POPRAD | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 32 382,00 EUR bez DPH.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mesto Žilina | Vkladanie vriec do 240l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Žilina | Celková odhadovaná hodnota: 41 624,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | MSJ group, s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Prevádzka mobilného zariadenia na zhodnotenie stavebného odpadu | Predmetom navrhovanej činnosti je zabezpečenie a vytvorenie možnosti zhodnocovania odpadov charakteru stavebných odpadov v súlade s environmentálnou politikou SR prostredníctvom mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov.


MONITORING ODPADY | 09.05.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Komentár. Samuel Vlčan urobil chybu, ale korupčná kauza to zatiaľ nie je | Odpady-portal.sk | Prípad udelenia dotácií firme ministra pôdohospodárstva zatiaľ nemá znaky korupcie, no prináša pár ponaučení.

Zabezpečia jeho uskladnenie aj prevoz. Špeciálne nádoby sú riešením pre nebezpečný odpad | Odpady-portal.sk | Ak je nebezpečný odpad v kvapalnom skupenstve, nádoby musí byť perfektne utesnené a mali by poskytovať aj záchytný systém.

Odpad z Bratislavy má lepšie zhodnotenie. OLO začalo dodávať teplo pre hlavné mesto | Odpady-portal.sk | Prvá fáza projektu pokryje približne desatinu spotreby tepla pre domácnosti v meste.

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadu 2023 (aktualizovaná) | Odpady-portal.sk | Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na konferenciu, ktorej cieľom je informovať o najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva a motivovať k jej realizácii.

Moria by od plastov mohla vyčistiť robotická medúza (+ VIDEO) | Voda-portal.sk | Rýchly, nehlučný a energeticky efektívny robot dokáže uchopiť odpadky a vyniesť ich na hladinu.

Staré pneumatiky nepatria do zmesového odpadu | TASR | Odber starých pneumatík podľa OZV ponúkajú aj niektoré obce na zberných dvoroch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 16. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. 5. - 2. 6. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

X
X
X
X