NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Výrobcovia odkazujú budúcej vláde, aby stanovila jasné pravidlá

Zástupcovia výrobcov zverejnili spoločnú iniciatívu, v ktorej sa zaväzujú rozvíjať rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

Výrobcovia odkazujú budúcej vláde: „Podpora zelenej ekonomiky a udržateľného odpadového hospodárstva je nevyhnutná“

Foto: Odpady-portal.sk

Od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 rastie každoročne množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Zároveň sa Slovensku aj naďalej darí plniť záväzky voči Európskej únii v obehovom hospodárstve. Výrobcovia v piatok 9. júna vyzvali politické strany a budúcu vládu, aby podporou zelenej ekonomiky zabezpečili udržateľnosť odpadového hospodárstva a stabilnú odpadovú legislatívu.

Odpadový manažment zohráva dôležitú úlohu v podpore zelenej ekonomiky a dosahovaní udržateľného rozvoja. Výrobcovia poukázali na to, že kým v roku 2015 recyklovalo Slovensko iba 15 % komunálneho odpadu, dnes je to už takmer 49 %. Do roku 2035 sa zaviazali recyklovať až 65 % a skládkovať maximálne 10 % tohto druhu odpadu.

Zástupcovia výrobcov na brífingu zdôraznili potrebu posilniť v odpadovom hospodárstve predvídateľnosť, stabilitu a transparentnosť a znížiť administratívne zaťaženie podnikania.

V spoločnej iniciatíve vyzývajú budúcu vládu ku konštruktívnej tvorbe jasných pravidiel. Svoje požiadavky zhrnuli do štyroch bodov, ku ktorým sa verejne zaväzujú:

  • podporovať a naďalej sa aktívne podieľať na rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
  • podporovať zmysluplné aktivity, ktoré vedú k čistejšiemu životnému prostrediu,
  • kontinuálne zlepšovať eko-dizajn obalov svojich produktov,
  • podporovať vzdelávacie aktivity v oblasti zlepšovania triedenia odpadov, recyklácie a udržateľnost.

Podľa Hany Novákovej je dôležitou súčasťou všetkých riešení v odpadovom hospodárstve intenzívna osveta občanov o potrebe a význame triedenia. „Chceme aj naďalej prispievať ku kvalitnému systému vzdelávania ľudí, ako obal správne triediť,“ zdôrazňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.

Hana NovákováHana Nováková, ENVI - PAK | Foto: Odpady-portal.sk

„Okrem zvyšovania triedenia a recyklácie odpadov, podporujeme aj predchádzanie ich vzniku a aktivity, ktoré smerujú k znižovaniu voľne pohodeného odpadu v prírode či obciach.“

Rozdelenie zodpovednosti

Výrobcovia aj odborníci sa zhodujú, že zodpovednosť za životné prostredie musí byť primerane rozdelená medzi všetkých zainteresovaných: výrobcov, samosprávy, občanov aj štát.

„Naším cieľom je vytvárať udržateľnejšie, ľahšie recyklovateľné obaly alebo obaly vyrobené z už recyklovaných materiálov s cieľom znížiť ich environmentálnu stopu. Uvedomujeme si, že za naše produkty sme zodpovední počas celého cyklu ich existencie na trhu – od vzniku, až po ich zánik,“ objasňuje Denisa Kotrlová, COM Leader spoločnosti Unilever, ktorá zastupuje všetkých iniciátorov výzvy.

Denisa KotrlováDenisa Kotrlová, Unilever | Foto: Odpady-portal.sk

V neposlednom rade majú svoj diel zodpovednosti aj obce. „Dôležitú úlohu v odpadovom hospodárstve zohráva ako samospráva tak aj výrobcovia, ktorí musia vo vzájomnej spolupráci vytvoriť občanom primerané podmienky na to, aby odpad triedili zodpovedne. Nezanedbateľnú úlohu má samozrejme aj štát. Ten musí vytvoriť stabilné a efektívne pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie,“ hovorí Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie mesta Trenčín a expertka Únie miest Slovenska pre životné prostredie.

Zuzana ČachováZuzana Čachová, Únia miest Slovenska | Foto: Odpady-portal.sk

K výzve sa pridávajú aj ďalší výrobcovia

Výzvu iniciovala OZV ENVI - PAK spolu s výrobcami, ako sú napríklad Unilever, Nestlé, Coca -Cola, TetraPak či Mattoni, ďalší sa stále podľa iniciátorov k výzve pripájajú.

Spoločne deklarujú, že sú aj naďalej pripravení niesť plnú organizačnú aj finančnú zodpovednosť za triedený zber v samosprávach, ktorý musí byť nastavený kontinuálne, udržateľne, stabilne a predvídateľne a musí sa zaviesť účinná kontrola.

Vyzývajú aj ostatných výrobcov, aby sa k vyhláseniu pridali. Od politických strán a budúcej vlády očakávajú konštruktívny dialóg a podporu zelenej ekonomiky a udržateľného odpadového hospodárstva.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Veľké mestá takto môžu zinkasovať stovky tisíc eur. O príspevok však musia sami požiadať.