Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Česko chce zálohovať. Oplatí sa to? (ANKETA)

Českí odborníci polemizujú o výhodách a nevýhodách zavedenia zálohovania nápojových obalov.

zálohovanie

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

České ministerstvo životného prostredia zmenilo po nástupe novej vlády Petra Fialu kurz smerom k zálohovaniu nápojových obalov. V máji tohto roku predstavilo ako by mala vyzerať legislatívna úprava budúceho zálohového systému na PET fľaše a plechovky.

Podľa slov ministra životného prostredia Petra Hladíka sa debata presunula od otázky, či zálohovať alebo nie, k otázke ako zálohovať.

Podmienky systému má stanoviť novela zákona o obaloch, ktorú chce české ministerstvo predložiť do konca tohto roka. Povinné zálohovanie PET fliaš a plechoviek by tak mohlo začať fungovať v polovici roka 2025.

Ministerstvo deklarovalo, že zálohovanie nesmie zásadne poškodiť obce, ktoré kvôli novému systému prídu o časť zisku z predaja vytriedených surovín. Obce by mali mať možnosť získať finančné prostriedky priamo zo zálohového systému. 

Český denník Prumyslovaekologie.cz (autorkou článku je Martina Jandusová, pozn. red.) viedol polemiku o výhodách a nevýhodách zavedenia zálohového systému.

Prinášame odpovede respondentov.

Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice a predseda Združenia miestnych samospráv Plzenského kraja

Ak sa má splniť požiadavka EÚ triediť do roku 2025 90 % PET a 50 % nápojových plechoviek, musí byť každému jasné, že dobrovoľne to nebude možné.

Obciam zálohovanie žltých kontajnerov ušetrí peniaze z hľadiska frekvencie ich zberu. Odhadujem, že ušetríme až 50 % nákladov na ich zber. Problém firiem, ktoré sa o PET-ky uchádzajú (automobilový, nábytkársky a textilný priemysel), ma vôbec nezaujímajú, to je ich boj.

Myslím si, že MŽP (kroky nového ministra hodnotím prekvapivo pozitívne) sa k tomu postaví čelom. Výsledky zálohovania na Slovensku sú však také skvelé, že argumenty proti tomu nemôžu obstáť.

Oľga Dočkalová, starostka obce Sudice

Hoci súčasný minister životného prostredia verí, že zálohovanie neovplyvní súčasný systém, obce sú iného názoru. Ide o veľký zásah do systému, ktorý sa budoval dvadsať rokov.

Debaty o povinnom zálohovaní sa viedli už pred pätnástimi rokmi. Vtedy nápojový priemysel odmietol povinné zálohovanie a všetko nechal na obce. Obciam neostávalo nič iné, len rozšíriť systém o triedený zber a vzdelávať a komunikovať s občanmi. O následnú recykláciu PET fliaš sa postarali spoločnosti z iných odvetví, napríklad z textilného alebo automobilového priemyslu.

PET fľaše sa tak stali lukratívnym materiálom bez prispenia nápojového priemyslu. 

Teraz sa stali ešte drahšími, keďže EÚ začala od nápojového priemyslu vyžadovať, aby od roku 2025 dodával recyklovaný PET do nových fliaš. Nápojárske spoločnosti však nechcú za tento materiál platiť na trhu, ale získavajú ho prostredníctvom zálohového systému. Hrať sa na zelených a vyhadzovať fľaše do prírody pred očami verejnosti je len zastierací manéver.

Obce budú za svoje úsilie odmenené zdražením iných plastov. V niektorých prípadoch sa obce prevádzkujúce staré triediarne rozhodnú radšej zatvoriť, ako modernizovať.

Zvýši sa preprava plastov do vzdialenejších lokalít. Táto preprava sa zvýši aj v prípade vybraných ložísk, ktoré sa budú z celej krajiny prepravovať len na dve miesta v krajine. Plasty sa tak budú prepravovať dvoma vozidlami namiesto súčasného jedného. S ekológiou to nemá nič spoločné.

A čo občania? Zaplatia za to v obchodoch, kde budú musieť obchody premietnuť náklady na zavedenie spätného odberu PET fliaš a plechoviek do svojho tovaru. EKO-KOM (monopolná organizácia zodpovednosti výrobcov v Česku, pozn. red.) plánuje financovať triediace linky za výpadok.

Finančné prostriedky údajne vezme zo zvýšenia poplatkov ostatných baliarní. Ostatné baliarne nebudú mať inú možnosť, než zohľadniť zvýšenie cien svojho tovaru. Opäť to zaplatí zákazník, t. j. naši občania.

Komunálne systémy sa dozvedia výpadok, až keď začnú počítať povinné percentá triedenia odpadu podľa zákona. Ak tieto percentá nesplnia (pre rok 2025 už 60 %), vystavujú sa sankciám až do výšky dvestotisíc českých korún.

Nakladanie s odpadmi sa jednoznačne predraží a nezostane im nič iné ako zvýšiť poplatky za odpad. Opäť to zaplatí občan. Nie je to nič iné ako boj o materiál. 

Zálohovanie je výhodné len pre tých, ktorí ho presadzujú.

Miloš Kužvart, riaditeľ Českej asociácie obehového hospodárstva

Táto problematika neponúka jednoduché, všeobecne prijateľné riešenia. 

Premietnutie nákladov zálohového systému do cien pre konečných spotrebiteľov je naďalej otázkou. Isté však už teraz je, že v súčasnom, európsky oceňovanom, národnom systéme separovaného zberu odpadov v Českej republike nastáva zásadná zmena, ktorá môže tento desaťročia budovaný systém ohroziť.

A práve európsky rozmer otázky, či zálohovanie bude alebo nebude povinné, je kľúčový.

Podľa aktuálneho plánu práce Európskeho parlamentu má plénum hlasovať o zmenách a doplneniach PPWR (Proposal Packaging and Packaging Waste, t.j. Návrh o obaloch a odpade z obalov, pozn. red.) v októbri tohto roku a už teraz existujú čísla, že v Českej republike dokážeme hospodáriť bez povinného zálohovania.

Hlasovanie v Európskom parlamente preto môže výrazne ovplyvniť prácu MŽP.

Pozmeňujúce návrhy v Európskom parlamente k PPWR totiž obsahujú návrhy na zníženie hranice pre zavedenie povinného zálohovania z 90 % výberu na 85 % výberu.

Ak by to Česká republika splnila (v súčasnosti máme okolo 82 %), potom by súčasná náročná ekonomická situácia v ČR nemusela byť zaťažená nákladmi na zavedenie povinného zálohovania.

Bude vhodné počkať, ako bude vyzerať konečná schválená verzia PPWR.

Ďalšie zásadné zmeny môže priniesť práve prebiehajúca revízia smernice o odpadoch (aj na európskej úrovni), ktorá by mala byť Európskou komisiou predložená približne začiatkom jesene.

lucie mullerovaLucie Müllerová, hovorkyňa autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM

Systém triedenia odpadu v skutočnosti tvorí viac ako šesťtisíc individuálnych systémov v obciach.

Zloženie triedeného odpadu v týchto obciach sa môže výrazne líšiť, najmä s ohľadom na rozsah cestovného ruchu alebo počet rekreačných zariadení. Je preto zrejmé, že vyradenie jednej komodity, typickej pre turistov a rekreantov, zo systému bude mať lokálne rôzne dopady.

Po dvoch desaťročiach vývoja je však celý systém triedenia odpadu a jeho financovania natoľko robustný, že napriek miestnym prechodným problémom bude triedenie naďalej spoľahlivo fungovať.

Logistika a rozmiestnenie zberných nádob sa v minulosti neustále vyvíjali a reagovali na meniace sa zloženie odpadu. V tomto prípade bude zmena výraznejšia, najmä pokiaľ ide o rýchlosť, s akou sa uskutoční. To môže znížiť účinnosť systému, ale nemôže ohroziť jeho funkciu.

Môžeme mať určité obavy z reakcie spotrebiteľov. Potrebujeme intenzívnu komunikáciu, aby jednotlivé domácnosti nereagovali na zálohovanie tým, že prestanú triediť iné plasty. To je rozhodujúce pre splnenie národných cieľov.

V skutočnosti bude zálohovanie ovplyvnené len približne dvadsatinou celkového množstva vytriedeného odpadu. Nesmie dôjsť k poklesu triedenia ostatných odpadov, pretože to je rozhodujúce pre splnenie mnohých cieľov záväzných pre krajinu. Či už ide o jednotlivé ciele recyklácie obalov, celkový cieľ recyklácie komunálneho odpadu alebo cieľ znižovania skládkovania.

petr havelkaPetr Havelka, výkonný riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva

Otázkou bolo, či súčasný systém vydrží zavedenie povinných záloh. Áno, zvládne, ale zo samotnej otázky je zrejmé, že zálohy nie sú pre systém separácie v obciach pozitívne.

Ak sa záloha zavedie, poškodí to samotný systém separácie, vynaložené investície aj synergie potrebné na plnenie legislatívnych cieľov obehového hospodárstva pre ostatné zložky komunálneho odpadu.

Poškodí to aj ekonomiku obcí a miest a, samozrejme, zvýšené náklady zaplatia obce a občania. Politici a voliči to musia vedieť vopred. Je dobré, že čísla sú už k dispozícii.

Celková hodnota vyzbieraného PET v Českej republike je približne 500 miliónov Kč (42,5 tisíc ton) ročne. Ľudia v obciach dokážu vytriediť 8 fliaš z 10 uvedených na trhu.

Zvýšenie na 9 z 10 znamená zvýšenie separácie len o 5 000 ton. Nemá ekonomickú logiku investovať 5,2 miliardy Kč do jednorazových investícií len do obchodnej siete a ďalej asi 1,5 miliardy Kč ročne na prevádzkové náklady za to, že sa v novozavedenom zálohovom systéme vyzbiera len o 5000 ton viac.

Samotné zabezpečenie zberu PET fliaš zálohovaním je 7 až 8-krát drahšie ako zber v rámci existujúceho systému triedeného zberu.

Dlhodobé investície do zberných nádob a triediacich liniek zabezpečovali aj triedenie PET. Zálohovanie tieto investície jednoznačne poškodí.

Jednotkové náklady na zber a triedenie, ktoré platia obce, sa zvýšia. Ekonomika obecných systémov príde o približne 500 miliónov Kč v hodnote vyzbieraného PET. 

V mene odborov jednoznačne deklarujem, že dopad zavedenia záloh na ekonomiku obcí bude približne 58 Kč na občana ročne. Napríklad pre Prahu to znamená zvýšené náklady na odpad vo výške približne 75 miliónov Kč. Neviem presne, čo to Prahe za tieto peniaze prinesie.

A čo vplyv na občana? Kvôli politikom pri vklade 5 Kč požičajú ľudia prevádzkovateľovi depozitného systému za rok zadarmo viac ako 10 000 000 Kč na nulový úrok. A to nie je všetko. Pri súčasnej 7 % úrokovej sadzbe ČNB ľudia na trhu ročne stratia ďalších 700 000 000 Kč svojich peňazí, ktoré zase môže využiť zálohový systém prevádzkovateľov nápojov.

Životné prostredie? Argument, že zálohy vyriešia problém odpadkov a čiernych skládok v obciach, je typický greenwashing.

Analýzy odpadu z občianskych zberov a čistení ukázali, že PET tvoria len asi 1 % hmotnosti odpadu pohodeného v prírode.

Každý môže tiež posúdiť, či sa viac emisií CO2 vyprodukuje pri súčasnej situácii, keď jedno zberové auto zváža všetky plasty spolu na približne 120 triediacich liniek v regiónoch (krátke prepravné vzdialenosti), alebo v situácii, keď sa k tomu pridá ďalšie auto, ktoré bude samostatne voziť len PET z obchodov do približne 2 - 3 triediacich centier PET v krajine. Teda tak, ako to navrhujú nápojové spoločnosti. 

Ľudia, ktorí teraz nosia PET pešo v priemere 90 metrov do žltého kontajnera alebo ho majú priamo doma, budú teraz musieť PET nosiť do obchodov vo vreciach autom.

V štúdii CETA pre nápojový priemysel sa tiež uvádza, že spotreba každého zálohového automatu je približne 20 kWh denne. Pri počte 5 000 automatov je to 100 000 kWh denne, teda približne 36 500 000 kWh dodatočnej spotreby elektrickej energie ročne. A to je len vo fáze preberania obalov od občanov.

Teda tam, kde žlté zberné nádoby majú ročnú spotrebu 0 kWh. To je naozaj dosť významný rozdiel pre životné prostredie a udržateľnosť. Ale negatívny. Podobných argumentov je oveľa viac.

Ak to celé zjednoduším. Zavádzanie záloh v podmienkach a s výsledkami zberu v Českej republike nemá žiadnu ekonomickú ani environmentálnu logiku.

Ľuďom a obciam v Českej republike patrí uznanie a pokorné poďakovanie politikov za veľmi dobré výsledky separácie. Nie trest v podobe zavedenia povinných záloh, ktorý čoraz intenzívnejšie presadzujú nápojárske spoločnosti u politikov. Povinné zálohy sú výhodné len pre nápojový priemysel.

Osobne tvrdím, že ak vybraní politici zavedú povinné zálohy, bude to napriek obciam a občanom, nie pre nich.

 Diskusia (1)

  1. Ten kdo rezignoval, že má smysl se tomu ještě bránit...13.06.2023 (08:51)
    Zálohování PET a plechovek je přímo ukázkový příklad jak funguje propaganda (PR) a asociální sítě! Kdybych dal 10 milionů na popření tvrzení „Nahým zadkem ježka nerozsedneš!“, tak do roka budou v ČR všichni sedět na ježkovi a kdo ne, bude divný.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X