NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Darí sa v elektroodpade, obaloch aj stavebnom odpade. Slovensko plní viaceré ciele v predstihu

Krajina už teraz plní niektoré záväzky, ktoré sa viažu až k roku 2025, ukazujú čísla rezortu životného prostredia.

odpad

Foto: Depositphotos

Zatiaľ čo v niektorých oblastiach odpadového hospodárstva Slovensko za stanovenými cieľmi zaostáva, viacero svojich záväzkov plní už v predstihu. Potvrdzujú to aj čísla zo zatiaľ poslednej Správe o stave životného prostredia, na ktorú sme sa pozreli bližšie.

Hlavným cieľom vytýčeným v aktuálnom Programe odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025 je odkloniť odpady zo skládok, a to najmä komunálne odpady. Tento základný cieľ štátnej odpadovej politiky sa krajine zatiaľ plniť nedarí. Hoci miera skládkovania klesá, na skládkach stále končí okolo 40 % odpadu z domácností.

Na druhej strane v prípade elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov, odpadov z obalov či starých pneumatík Slovensko svoje ciele plní už v predstihu. A s veľkou „rezervou“ krajina dosahuje aj recyklačný cieľ určený pre stavebný odpad a odpad z demolácií.

V článku sa dozviete:

  • čo ministerstvo konštatuje v najnovšej správe o stave životného prostredia,
  • ktoré ciele vytýčené do budúcnosti Slovensko plní už teraz,
  • ako rastie množstvo vyzbieraného elektroodpadu,
  • ktoré obalové materiály sa recyklujú najlepšie a kde sú stále rezervy,
  • ako je to s odpadovými pneumatikami,
  • v čom sú možné úskalia.

Správa sumarizuje štatistiky o odpadoch

Najnovšou správou o stave životného prostredia je správa za rok 2021. Envirorezort ju zverejnil až vo februári 2023, hoci podľa zákona tak mal urobiť už koncom minulého roka 2022.

Zatiaľ posledné dostupné dáta, na základe ktorých sa dá komplexne zhodnotiť vývoj slovenského odpadového hospodárstva, tak hovoria o roku 2021. Základné závery tejto správy sme na Odpady-portal.sk podrobnejšie zhrnuli tu. Teraz sme sa bližšie pozreli na oblasti, v ktorých Slovensko plní svoje ciele už v predstihu.

Ďalší posun vo vývoji by mala zachytiť správa za rok 2022. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) by ju malo zverejniť koncom aktuálneho roka 2023. Nové štatistiky následne na Odpady-portal.sk rozoberieme detailnejšie.

Zbiera sa čoraz viac elektroodpadu

V prípade elektroodpadu výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia. Ide o tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorá sa uplatňuje aj v iných prúdoch odpadov.

Ciele v oblasti elektroodpadu stanovuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Ministerstvo vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na slovenský trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.

V roku 2021 sa z domácností podľa údajov MŽP podarilo zozbierať celkovo 49 181 ton elektroodpadov. Oproti roku 2020 to predstavuje nárast o viac ako 6 000 ton. V prepočte na jedného obyvateľa sa v roku 2021 vyzbieralo 9,04 kg elektroodpadov, medziročne o 1,14 kg viac.

„Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elekroodpadov. Z hľadiska celkového zberu elektroodpadu SR splnila cieľ len tesne - na základe množstva elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh v rokoch 2020, 2019 a 2018 dosiahla SR 65,01 % podiel zberu elektroodpadu,“ konštatuje ministerstvo správe o stave životného prostredia.

Z jednotlivých kategórií elektroodpadu predstavovali najväčšie množstvá veľké zariadenia (21 872 ton), akými sú napríklad staré práčky či chladničky. Ďalej nasledovali malé zariadenia (10 767 ton) a zariadenia na tepelnú výmenu (7 156 ton).

Najmenší objem spomedzi všetkých sledovaných kategórií sa vyzbieral v prípade fotovoltických panelov, a to len 30 ton. Odborníci však upozorňujú, že fotvoltického odpadu môže v budúcnosti skokovo pribudnúť po tom, ako sa začnú solárne panaly vyraďovať vo väčších objemoch. Téme sme sa podrobnejšie venovali začiatkom roka.

V obaloch je cieľ 65 %, recykluje sa 71 %

Ďalšou oblasťou, kde Slovensko už teraz plní cieľ vytýčený do budúcnosti, sú odpady z obalov. Deje sa tak pomerne s výraznou „rezervou,“ hoci situácia sa v prípade jednotlivých obalových materiálov výrazne rôzni.

Aj keď dlhodobo celkové množstvo odpadov z obalov narastá, v predminulom roku ich podľa dát envirorezortu ubudlo. Tvorba odpadu z obalov sa medziročne znížila zhruba o jedno percento. Na druhej strane recyklácia obalových odpadov z dlhodobého pohľadu rastie. Ministerstvo však v tomto prípade v správe pracuje so starším údajom za rok 2020.

SEWA Zber elektroodpadu

„Miera recyklácie narástla zo 45,21 % v roku 2005 na 70,8 % v roku 2020, čím sa plní cieľ recyklovať aspoň 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2025. V prípade konkrétnych materiálov sú minimálne stanovené ciele recyklácie do roku 2025 plnené už v súčasnosti,“ píše sa v správe.

Ako sumarizuje nasledujúca tabuľka, najvyššiu mieru recyklácie Slovensko vykazuje v prípade obalov z papiera, a to 82 %, pričom cieľ pre rok 2025 hovorí o úrovni minimálne 75 %. Najnižší cieľ, ktorý bol v prípade obalov z dreva stanovený pre rok 2025 na úrovni 25 %, sa podarilo v roku 2020 prekonať zhruba 2,5-násobne.

 
 

Zostáva vám 48% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.