Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2023 (aktualizovaná)

Spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva na deviaty ročník prestížnej EPI konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici septembra v Demänovskej Doline.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2023

Deviaty ročník EPI konferencie Odpadové hospodárstvo 2023 sa bude intenzívne venovať horúcej téme priemyselných odpadov. Predstavujú priemyselné odpady problém? A ako je to aktuálne s ich spracovaním na Slovensku?

Organizátor ponúka exkluzívny obsah a výnimočných prednášajúcich. Účstníci sa môžu tešiť na množstvo odborníkov z radov štátnej a verejnej správy vrátane tvorcov zákona a mnohých odborníkov z praxe.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.


Termín a miesto konania

 • 21. - 22. septembra 2023 (štvrtok-piatok)
 • Hotel Grand Jasná****, Demänovská Dolina

+ možnosť sledovania priameho prenosu z konferencie online


Obsah konferencie

 • Tvorcovia legislatívy a predstavitelia z praxe na jednom mieste
 • Inšpiratívne prednášky, trendy a možnosti nakladania s odpadmi
 • Rozsiahle panelové diskusie

Otvorenie konferencie: Milan Chrenko, minister životného prostredia Slovenskej republiky

Prednášajúci:

 • Tomáš Schabjuk, riaditeľ | Odpadový hospodár s.r.o.
 • Miroslava Masničáková, hlavný štátny radca, odbor odpadového hospodárstva | MŽP SR
 • Jan Maršák, riaditeľ odboru odpadov | Ministerstvo životného prostredia ČR
 • Roman Skorka, generálny riaditeľ sekcie výstavby a vyvlastňovania | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
 • Radovan Potočár, šéfredaktor | Vydavateľstvo Odpady-Energie-Voda-portal.sk
 • Juraj Musil, riaditeľ | INECO, s.r.o.
 • František Beták, generálny riaditeľ | Corplex Slovakia s.r.o.
 • Martin Drozd, manažér ochrany životného prostredia | Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
 • Ján Jenčo, generálny riaditeľ | Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Petr Havelka, výkonný riaditeľ | Česká asociácia odpadového hospodárstva
 • Ján Chovanec, generálny riaditeľ | Zväz odpadového priemyslu
 • Ingrid Jenisová, expertka environmentu | Západoslovenská distribučná a. s.
 • Tomáš Hospodár, generálny riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov | MŽP SR
 • Katarína Schneider, obchodná riaditeľka | DETOX s.r.o.
 • Marek Prítyi, advokátsky koncipient | AK Eversheds Sutherland
 • Lukáš Skurka, špecialista environmentu | Západoslovenská distribučná a.s.
 • Pavol Prepiak, výkonný viceprezident | Zväz automobilového priemyslu SR

Program konferencie

21. 9. 2023 štvrtok

Moderátor konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 10.00 h.
Registrácia účastníkov

10.00 - 10.10 h.
Otvorenie konferencie: Michaela Pastorková, moderátorka konferencie 

10.10 - 10.20 h.
Úvodný príhovor
: Milan Chrenko, minister životného prostredia SR

1. blok: Predstavujú priemyselné odpady problém? Ako na tom stoja v porovnaní s nakladaním s komunálnymi odpadmi?

10.20 - 10.50 h.
Nakladanie s priemyselným odpadom v SR a plány MŽP na zvýšenie miery zhodnotenia priemyselných odpadov | Miroslava Masničáková, MŽP SR

10.50 - 11.10 h.
Aktuálna situácia v oblasti nakladania s odpadmi v Českej republike | Jan Maršák, MŽP ČR

11.10 - 11.30 h.
Nebezpečný odpad. Ako a kam s ním? | Radovan Potočár, Vydavateľstvo Odpady-Energie-Voda-portal.sk

11.30 - 11.50 h.
Ako sa rieši ohlasovanie prepravy nebezpečných odpadov v ČR? | Petr Havelka, Česká asociácia odpadového hospodárstva

11.50 - 12.00 h.
Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém www.epi.sk 

12.00 - 13.30 h.
Obed

2. blok: Aké sú najväčšie brzdy v rozvoji odpadového hospodárstva na Slovensku?

13.30 - 13.50 h.
Úskalia z pohľadu Slovenskej inšpekcie životného prostredia | Ján Jenčo, SIŽP

13.50 - 14.10 h.
Podiel zákona o posudzovaní vplyvov na kritickom stave odpadovej infraštruktúry Slovenskej republiky | Juraj Musil, INECO, s.r.o.

14.10 - 14.30 h.
Ako reaguje nová legislatíva z oblasti výstavby na prípravu a prevádzku projektov z oblasti odpadového hospodárstva? | Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

14.30 - 14.50 h.
Odpad v pohybe: preprava odpadov v slovenskom a európskom kontexte | Marek Prítyi, AK Eversheds Sutherland, 

14.50 - 15.10 h.
Prestávka s občerstvením

15.10 - 16.30 h.
Panelová diskusia

19.00 h.
Večera


22. 9. 2023 piatok

Moderátor konferencie: Michaela Pastorková

9.00 - 9.10 h.
Otvorenie 2. dňa konferencie

3. blok: Spracovanie priemyselných odpadov na Slovensku

9.10 - 9.30 h.
Biela kniha odpadového hospodárstva | Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu

9.30 - 9.50 h.
Eurofondové výzvy pre spracovanie priemyselných odpadov | Tomáš Hospodár, MŽP SR

9.50 - 10.10 h.
Spracovanie priemyselných kvapalných odpadov | Katarína Schneider, DETOX, s.r.o.

10.10 - 10.30 h.
Prechod recyklačnej firmy na obehové hospodárstvo. Ako sa z odpadu môže stať pridaná hodnota? | František Beták, CORPLEX Hurbanovo

10.30 - 10.50 h.
Prestávka s občerstvením

4. blok: Pôvodcovia odpadov – otázniky pri uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva

10.50 - 11.10 h.
Odpadové hospodárstvo v automotive – čo chýba automobilke k odpadovej dokonalosti | Martin Drozd, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

11.10 - 11.30 h.
Najväčšie výzvy k zhodnocovaniu odpadov pri distribúcii elektrickej energie | Ingrid Jenisová a Lukáš Skurka, Západoslovenská distribučná a. s.

11.30 - 11.40 h.
Prestávka

11.40 - 13.00 h.
Panelová diskusia

13.00 - 13.10 h.
Záverečný príhovor a poďakovanie

13.10 h.
Obed

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X