Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 18.09.2023

Verejná správa

MŽP SR
Pozvánka na Online konferenciu na podporu financovania projektov v priemyselných prevádzkach

Médiá

Stúpla tvorba odpadu aj recyklácia. Zmena metodiky prepísala slovenské štatistiky | Odpady-portal.sk | Začali sa evidovať nové druhy odpadov, ktoré predtým do štatistiky nevstupovali. Väčšina z nich sa recykluje, čo Slovensku dvíha celkovú mieru recyklácie.

NEBEZPEČNÝ NÁLEZ:V Nedožeroch-Brezanoch objavili rádioaktívny materiál | TASR | Na mieste zasahovali enviropolicajti v spolupráci s hasičmi, armádou a kontrolnými chemickými laboratóriami.

Zber textilného odpadu bude pre mestá onedlho ďalšou novou povinnosťou | SITA | Povinné zavedenie takéhoto zberu môže pre samosprávy predstavovať zvýšenie nákladov aj prípadne sankcie.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | Kúpa úžitkového vozidla na zber komunálneho odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 26 230,00 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Hnúšťa | Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Hnúšťa | Celková odhadovaná hodnota: 410 748,32 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. | Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 1 140 000,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 19.09.2023

Verejná správa

MŽP SR
Fungujúce obehové hospodárstvo spája súkromný, verejný aj neziskový sektor

Médiá

Je to nespniteľná úloha, hovoria o úprave odpadu od roku 2024 mestá a obce | Odpady-portal.sk | Zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu od budúceho roku nie je technicky možné. Nie, že by sme nechceli, ale nie sú vytvorené podmienky, tvrdia samosprávne združenia.

Nákupy a verejné obstarávania: Ako je to s nadlimitnými a podlimitnými zákazkami? (PRÁVNY POHĽAD) | Odpady-portal.sk | Na dvoch praktických príkladoch popisujeme, ako má obec postupovať, ak potrebuje nakúpiť kontajnery alebo nájsť firmu, ktorá zabezpečí zneškodnenie odpadu z nelegálnej skládky.

Najviac nebezpečného odpadu vzniká v priemysle, štatistiku vedie Bratislavský kraj (+ mapa) | Odpady-portal.sk | Ročne na Slovensku vznikajú stovky tisíc ton nebezpečného odpadu. Evidencia však má diery.

Mesto obstaráva komplexné nakladanie s komunálnym odpadom | Odpady-portal.sk | Víťaz sa má postarať zmesový komunálny odpad, kuchynský odpad či odpady zo zberného dvora.

Envirorezort podpísal memoradum o spolupráci so Circular Slovakia | TASR | Cieľom obehového hospodárstva je čo najdlhšie zachovávať hodnotu výrobkov či materiálov, a, naopak, minimalizovať vznik odpadu a využívanie nových zdrojov.

Energetické využitie odpadu. Sme lídrom či patríme k najhorším v EÚ? | TA3.cm | Odpad, ktorý by inak skončil na skládkach, môže nájsť využitie pri výrobe elektriny a tepla, ale aj ako náhrada uhlia v cementárňach.

Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK | Obec Brodské | Triedený zber odpadov v obci Brodské – technické zabezpečenie | Celková predpokladaná hodnota: 146 687,50 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Ružomberok | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu II. Ružomberok | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 346 629,96 EUR bez DPH.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Slovenská Ľupča | Strojné a technické vybavenie na triedený zber odpadov | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 150 030,00 EUR bez DPH.

Ohlásené investície

Zámer | Marius Pedersen, a.s. | Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Šalková | Zámer činnosti bude realizovaný v jestvujúcom areáli zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Banská Bystrica spoločnosti Marius Pedersen, a.s. v k. ú. Šalková.


MONITORING ODPADY | 20.09.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Dotiahli ju až po odchode Budaja. Kritická štúdia o odpadoch na ministerstve stála od jesene 2021 | Odpady-portal.sk | Práce na štúdii sa po dlhom útlme obnovili v máji 2023, potvrdil envirorezort.

Textilné výrobky by mohli spadať pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov | TASR | Našou ambíciou je pripraviť novelu tak, aby mali zodpovedné subjekty dostatok čas na zavedenie nových požiadaviek do praxe, povedal Ferenčák.

Banskobystrický kraj usporiada Gruntovačku na šiestich miestach | TASR | Tradičná Gruntovačka sa v Banskobystrickom kraji koná od roku 2018 dvakrát do roka pri príležitosti dňa Zeme v apríli a Svetového čistiaceho dňa v septembri.

Zber odpadu vo Zvolene pre právnické osoby a podnikateľov čaká zmena | TASR | Obmena spočíva v zavedení neváženého množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu. Mesto očakáva zníženie množstva smetí, ktoré ukladajú na skládku odpadu.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Marius Pedersen, a.s. | Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Šalková | Zámer činnosti bude realizovaný v jestvujúcom areáli zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Kompostáreň Banská Bystrica spoločnosti Marius Pedersen, a.s. v k. ú. Šalková.


MONITORING ODPADY | 21.09.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Envirofond rozdelil príspevky pre mestá a obce. Rozhodovalo, koľko zhodnotili kuchynského odpadu | Odpady-portal.sk | Za predošlý rok vykázal najviac zhodnoteného odpadu Trenčín. Teraz ho predbehlo mesto, ktoré získalo dvojnásobne vyšší príspevok.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.