Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

triedenie odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

  • Servisné témy |  28.09.2023 |  Tlačová správa ENVI - PAK / titulok a perex: redakcia

Koniec septembra sa nenesie len v znamení volieb. Krušné chvíle čakajú aj systém odpadového hospodárstva.

Práve teraz sa výrobcovia rozhodujú, aké organizácie zodpovednosti výrobcov si vyberú. Výrazne to môže ovplyvniť najmä obce. Postihnúť to môže aj tie, ktoré dnes v triedení odpadu patria medzi najlepšie na Slovensku.

Žiadna obec nie je v bezpečí

Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré majú na starosti triedený zber v obciach, sú dnes zaviazané udržiavať tzv. balans (vyváženosť) medzi výrobcami a zmluvnými obcami. To znamená, že OZV k výrobcom, ktorých povinnosti plní, každoročne „dovažuje“ počet obyvateľov a na základe tejto rovnováhy bude teraz musieť pristúpiť k vypovedaniu zmluvy s obcami. Žiadna obec tak dnes nie je chránená a môže sa jej dotknúť nevyžiadaná zmena, a to aj napriek tomu, že má dobré výsledky a v triedení sa dokonca zlepšuje.

„Mrzí nás, ak k takejto situácii dôjde a my budeme musieť na základe zákonnej povinnosti dať výpoveď v mestách a obciach, v ktorých sa o triedený zber, zhodnotenie a recykláciu dlhodobo staráme,“ konštatuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.

Podľa pravidiel systému triedeného zberu sa môžu voľné obce obrátiť na ktorúkoľvek inú OZV, ktorá bude potrebovať doplniť počet obyvateľov v rámci spomínaného balansu. Aj pri novej OZV by mali obce trvať na zachovaní infraštruktúry, frekvencie vývozov a vzdelávaní, aby úroveň triedenia pri týchto zmenách neklesla. Je to však dlhodobý proces, ktorý môže ohroziť kontinuitu triedenia odpadu v samospráve.

Najlepšie dnes triedia okresy Banská Bystrica a Trenčín

Všetky OZV musia plniť ciele zberu, ktoré im nastavuje Ministerstvo životného prostredia individuálne, a to na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho roka. OZV ENVI - PAK má pre tento rok nastavený cieľ zberu na úrovni 55,9 kg na obyvateľa, pričom priemer za celé Slovensko je 51,5 kg.

Obyvatelia žijúci v zmluvných obciach ENVI - PAK tak za rok vytriedia o 7,5 kg na obyvateľa viac ako priemerný obyvateľ všetkých ostatných OZV. V prepočte na absolútne čísla je to o 16 618 vyzbieraných ton vytriedeného odpadu viac. Podľa údajov zo Štatistického úradu dnes na Slovensku triedia najlepšie okresy Banská Bystrica, Skalica a Malacky. Naopak, medzi najhoršie patria okresy Trebišov, Kežmarok, Stropkov a Rimavská Sobota.

„Z našej skúsenosti obciam pomáha najmä správny manažment triedeného zberu, ktorý na základe pravidelných analýz nastavujeme tak, aby občan či už vedome, alebo podvedome odpad triedil a, samozrejme, kontinuálna edukácia a osveta občanov na lokálnej úrovni. Preto je aj medzi našimi obcami dnes množstvo takých, ktoré triedia nadpriemerne. Dôležité je, aby v tomto nastavenom systéme nepoľavili a pokračovali ďalej,“ vysvetľuje Hana Nováková

„Naším cieľom je teraz zlepšiť a pozdvihnúť úroveň triedeného zberu v tých obciach, ktoré majú v triedení rezervy. V každej takejto obci budeme nastavovať podmienky pre triedenie individuálne a na základe ich reálnych potrieb,“ dodáva.

Obce musia vyžadovať reálnu zodpovednosť výrobcov

Výrobcom by primárne malo záležať na tom, aby ich obaly a neobaly nekončili na skládkach, ale aby boli dôkladne vytriedené a následne zrecyklované. Poskytovanie kvalitných služieb triedeného zberu by malo byť jedným z hlavných kritérií, podľa ktorých by si výrobcovia mali vyberať svoju OZV. Realita je dnes trochu iná. Do hry vstupuje inflácia, zdražovanie aj ekonomická kríza, a to sa prejavuje aj na zvyšovaní poplatkov za triedený zber.

Vo finále je preto pre niektorých výrobcov pri výbere OZV rozhodujúcejšie to, kto ponúkne nižšiu cenu na úkor kvality triedeného zberu pre obyvateľov. Obce sú v takýchto prípadoch tlačené do podmienok, ktoré sa odrazia na zmene manažmentu triedeného zberu, a to znemožní dosahovanie dobrých výsledkov pri nakladaní s odpadmi.

„Sme hrdí, že viacerí z našich výrobcov sa aj verejne prihlásili k zodpovednosti za životné prostredie a deklarovali, že sa naďalej plánujú rozhodovať aj na základe reálnych potrieb a dopadov na obehovú ekonomiku na Slovensku. Samotná zodpovednosť výrobcov však stačiť nebude – nová vláda by mala rovnako zodpovedne pristúpiť ku kontrole plnenia povinností jednotlivých subjektov, aby nastavený systém odpadového hospodárstva nebol krivený,“ uzatvára Hana Nováková.

Tlačová správa OZV ENVI - PAK


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X