Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Skúmali, ako ľudia triedia odpad. Zopakovali to 444-krát, teraz ukázali výsledky analýz

Vrecový zber z domácností býva v porovnaní s odpadom v kontajneroch čistejší, ukazujú detailné analýzy.

ENVI - PAK

Foto: Odpady-portal.sk

  • Publicistika |  04.08.2023 |  TS ENVI - PAK / redakcia

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK vykonala od jesene 2021 do jari 2023 celkovo 444 analýz triedeného zberu papiera, plastov a skla v štyroch rôznych obdobiach so zameraním na materiálové zloženie jednotlivých komodít

V 27 mestách a obciach vo všetkých krajoch na Slovensku sa vzorky analyzovali metodikou, ktorú vypracovala spoločnosť ENVI - PAK v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Slovenskou technickou univerzitou a združením Slicpen.

Detailný rozbor vzorky sa vykonal osobitne z vrecového systému zberu (tzv. „curbside“ systém zberu), ktorý sa preferuje v individuálnej bytovej výstavbe u obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a z kontajnerového systému zberu (tzv. „bring“ systém zberu), prevažne z kontajnerov stredných objemov. Ten využíva na triedený zber populácia žijúca v komplexnej bytovej výstavbe alebo v sídliskovej zástavbe, prípadne sa uprednostňovala aj v niektorých oblastiach so zmiešanou zástavbou.

Čo ukázala analýza papiera

Z vyhodnotených údajov vyplýva, že ročné obdobie má minimálny vplyv na zloženie papiera bez ohľadu na to, či sa zber vykonáva prostredníctvom vriec alebo kontajnerov.

Podiel obalovej zložky, ktorú tvorí najmä kartón, má väčšie zastúpenie v kontajneroch, a to 72,26 %, vo vreciach je to 61,00 %. Z hľadiska náročnejšej manipulácie s touto zložkou pri vrecovom systéme zberu sa predpokladá, že obyvatelia využívajú vo väčšej miere možnosť tento objemnejší odpad odovzdávať na zberných dvoroch.

Najväčší rozdiel je v podiele novín a časopisov, ktorý je vo vrecovom zbere výraznejšie zastúpený na úrovni30,09 % oproti kontajnerovému zberu, kde tvorí 19,94 %. Pravdepodobne je to spôsobené prítomnosťou výkupní v mestách, v ktorých je kontajnerový zber dominantným spôsobom zberu.

Z hľadiska podielu prímesí je vrecový systém zberu papiera čistejší, často sa však v zbere z modrých nádob vyskytovali vrecia od stavebných hmôt, plienky a rôzne hygienické výrobky, ktoré patria do zmesového komunálneho odpadu. Zaznamenaný bol aj častý výskyt kompozitov na báze lepenky.

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Čo ukázala analýza plastov

Zavedenie zálohovania nápojových obalov na Slovensku výrazne ovplyvnilo zloženie plastov viditeľné predovšetkým v druhom kole analýz (jar 2022), kedy došlo k výraznému poklesu PET a zvýšenia množstva ostatných obalov, ktoré rastú aj v ďalších kolách analýz.

Vo vrecovom aj v kontajnerovom zbere je v druhom kole analýz viditeľný pokles plastových obalov celkovo, to znamená, že v tomto období boli PET fľaše nahradené v prvom rade ostatnými plastami, až neskôr sa vrátil podiel plastových obalov z obdobia pred zavedením zálohovania. Vplyv obdobia na zloženie plastov sa zavedením záloh minimalizoval, keďže silne závislé na ročnom období boli práve nápojové PET, ktorých produkcia stúpala v období máj až september.

Podiel plastových obalov bez prímesí a podsitnej frakcie je v prípade vriec 88,79 % a 85,01 % v prípade kontajnerového zberu.

Z celkového množstva analyzovanej vzorky plastov je percentuálny pomer zálohovaných nápojových obalov v porovnaní s nezálohovanými nápojovými obalmi v rámci vrecového zberu 0,48 % voči 5,49 % a v rámci kontajnerového zberu 0,29 % ku 4,81 %.

Vrecový zber je aj v prípade plastov čistejší, v priemere o približne sedem percent voči kontajnerovému zberu.

Do žltých plastových nádob rozhodne nepatria obaly z chemikálií, motorových olejov, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok, kabelky, znečistené fólie zo stavieb, bazény, molitan, hadice, plexisklo, autoplasty, žalúzie, ale ani podlahové krytiny. Napriek tomu sa tieto druhy odpadov v triedenom zbere plastov stále nachádzajú.

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

V posledných dvoch kolách analýz bola vykonaná aj podrobná analýza zloženia ostatných plastových obalov nad rámec pôvodnej metodiky.

Z údajov možno konštatovať, že vplyv ročných období na zloženie ostatných plastových obalov je veľmi nízky v rozmedzí 2,27 % pri vreciach a ak sa budeme pozerať na fóliu ako na celok (farebné plus číra), tak 1,92 % pri kontajnerovom zbere. Dominantný podiel po PET prebrali fólie (priemerne 36 % pri vreciach, 40 % pri kontajnerovom zbere), nasledujú kelímky (20,75 % resp. 21,71 %) a HDPE drogéria (24,79 % resp. 19,92 %).

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Čo ukázala analýza skla

V prípade skla podobne ako v prípade papiera nie sú badateľné významné vplyvy zmeny ročného obdobia na zloženie zberu skla, a to ani v prípade vriec, ani v prípade kontajnerov.

Vo vreciach je o niečo vyšší podiel sklenených obalov, a to 95,27 % vs. 93,45 % v kontajnerovom zbere.

V inom skle, ktoré percentuálne tvorilo 4,62 % vo vreciach, resp. 6,35 % v kontajneroch, bol markantný podiel tabuľového skla.

Zber skla vo vreciach je mierne čistejší (priemerne 2,25 % nečistôt vo vreciach vs. 3,28 % v kontajneroch), priemerne o 1 %.

V rámci prímesí sa vyskytli v analyzovaných vzorkách zrkadlá, sklenené výplne zo starých termosiek, rozbité farebné vianočné gule, ale aj pokovované sklá, prípadne pozlátené a postriebrené sklá, ktoré patria do zmesového odpadu.

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Zdroj: Analýzy ENVI - PAK

Najčistejšie býva sklo, najviac znečistené plasty

Na záver je možné skonštatovať, že časové obdobie v rámci roka nemá zásadný vplyv na zloženie nádob (vrecia a kontajnery) pri komoditách papier a sklo.

Zloženie nádoby pre komoditu plasty výrazne ovplyvnilo zavedenie zálohového systému na Slovensku, ktorý si občania rýchlo osvojili a zálohované PET-fľaše označené symbolom „Z“ z triedeného zberu postupne ubúdali. Nápojové obaly bez označenia týmto symbolom patria stlačené do žltej nádoby a v triedenom zbere tvoria v súčasnosti zanedbateľné percento.

Pokiaľ ide o čistotu zberu, tak vo všeobecnosti sa pri všetkých komoditách menej prímesí vyskytovalo vo vrecovom spôsobe zberu oproti kontajnerovému zberu. Najčistejší zberom je zber skla, a najviac znečisteným je kontajnerový zber plastov.


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Ako sa stavebný odpad z ciest mení na recyklovaný materiál používaný pri opravách vozoviek.

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

X
X
X
X