Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Aký bol ENVIROMANAGEMENT 2023? (+ FOTO)

Členovia programového výboru a redakcia hodnotia tento ročník medzinárodnej konferencie Enviromanagement 2023.

Členovia programového výboru konferencie Martin Steiner a Euston Ling, organizátorka konferencie Gabriela Stuchlá, NMC

Martin Steiner, Gabriela Stuchlá, Euston Ling | Foto: Odpady-portal.sk

V dňoch 2. - 3. októbra sa vo Vysokých Tatrách konal 13. ročník konferencie Enviromanagement, ktorý prilákal účastníkov z viac ako desiatich krajín. Podobne ako predchádzajúce ročníky konferenciu zorganizovala spoločnosť NMC spol. s r.o. v spolupráci s programovým výborom.

Tradičnými členmi programového výboru sú Dipl.-Ing. Martin Steiner, šéf spoločnosti TBU Environmental Engineering Consultants z Innsbrucku, a Euston Ling, BE(Chem), MBT, FCIWM, ktorý je vedúcim technického zabezpečenia projektu North London Heat & Power z Londýna.

Obaja zhodnotili priebeh konferencie pre denník Odpady-portal.sk.

Euston LingEuston Ling | Foto: Odpady-portal.sk

Euston Ling

Na tejto jedinečnej konferencii sa každoročne stretávajú poprední odborníci z celej Európy, aby poskytli aktuálne informácie a priame skúsenosti z oblasti odpadového hospodárstva a nakladania so zdrojmi.

Tohtoročnou témou boli ukazovatele odpadov a význam kvalitných presných údajov pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva a recyklácie.

Medzi témy patrili meranie udržateľného rozvoja, navrhovanie a správa sadzieb za odpad, vplyv poplatkov na správanie pri likvidácii odpadu a meranie zápachu.

Delegáti si vypočuli aj niekoľko poskytovateľov recyklačných technológií, ktorí hovorili o získavaní údajov v reálnom čase, aby sa zlepšila účinnosť triedenia a zhodnocovania s cieľom zvýšiť výsledky recyklácie.

Súčasťou tohtoročnej konferencie bola po prvýkrát aj návšteva moderného kompostoviska v meste Kežmarok, kde si delegáti mohli pozrieť aktuálny príklad moderných kompostovacích techník.

V súčasnosti sme už začali plánovať budúcoročnú konferenciu a o podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.

Martin SteinerMartin Steiner | Foto: Odpady-portal.sk

Martin Steiner

Nepamätám si presne, kedy som sa prvýkrát zúčastnil výročných konferencií Enviromanagement. Moje poznámky siahajú do roku 2011 a týkajú sa ôsmich konferenčných programov.

S istotou však môžem povedať, že konferencia bola vždy iná ako ostatné „trhoviská” s informáciami z oblasti, ktorej sa venujem, teda z odpadového hospodárstva. 

Vždy som na nej stretol výnimočných ľudí, ochotných podeliť sa o svoje skúsenosti nazbierané počas celého profesionálneho života.

Niekto raz nazval konferenciu skôr „komornou hudbou” než „národným orchestrom”. Myslím však, že je spravodlivé povedať, že po viac ako desiatich rokoch dosiahla konferencia Enviromanagement status „národného miesta stretnutí” pre problematiku odpadového hospodárstva, nielen pre Slovensko, ale aj pre bývalú druhú polovicu Československa, pričom priťahuje pravidelnú účasť kľúčových hráčov z odvetvia aj zo susedných krajín a dokonca aj z niekoľkých vzdialenejších krajín.

Za posledných približne päť konferencií boli prednášky a príspevky vyberané podľa konkrétnych tém, medzi ktoré naposledy patrili meranie odpadov, ale aj odpadové hospodárstvo a škody, či problematika určovania a kontrolovania cieľov, čo je mimoriadne dôležité pre snahy Slovenska o dosiahnutie súladu so smernicou EÚ o skládkach odpadov.

Možno práve tento typ zamerania vysvetľuje aj vysoký záujem odbornej verejnosti, pričom na atraktivite podujatia bezpochyby pridáva aj veľkolepé prostredie Vysokých Tatier.

Organizačný výbor, ktorého mám tú česť byť už niekoľko rokov členom, pripravuje už ďalší ročník konferencie. Bude sa konať na tradičnom mieste na Štrbskom Plese v dňoch 30. septembra - 1. októbra. 

Pracujeme s ústredným mottom „neplánovať znamená plánovať neúspech”, čo bude zahŕňať prezentácie niekoľkých zaujímavých a vzrušujúcich prípadových štúdií a praktické rady, ako sa dá vyhnúť uviaznutým investíciám.

Som presvedčený o tom, že podobne ako tohtoročná konferencia, aj Enviromanagement 2024 bude pre všetkých účastníkov veľmi hodnotným aj príjemným miestom pre vzájomné stretnutia.

Redakcia (Radovan Kazda)

Konferencia Enviromanagement sa rokmi stala stálicou v programoch odborných podujatí zameraných na manažment životného prostredia, predovšetkým vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu.

Po zániku kongresu Deň odpadového hospodárstva je Enviromanagement jediným podujatím na Slovensku, ktoré ponúka množstvo prednášok expertov zo zahraničia, naviac rozvrhnutých až do dvoch dní. V podmienkach „malého” Slovenska si takýto formát vyžaduje bezpochyby obrovské nasadenie organizátorov pre to, aby bolo podujatie ekonomicky udržateľné.

Organizátor konferencie, spoločnosť NMC spol. s r.o., si za túto prácu zaslúži uznanie, rovnako ako partneri konferencie, pre ktorých je to nielen dobrou príležitosťou prezentovať svoje portfólio tovarov a služieb, ale aj príkladom spoločenskej zodpovednosti za to, aby sa na Slovensku hovorilo o odpadovom hospodárstve a manažmente životného prostredia v európskom rozmere.

V redakcii prinášame pravidelne spravodajský výber z niektorých prednášok, nakoľko konferencia prináša veľmi zaujímavé informácie aj o tom, aké sú trendy v inováciách, v národných legislatívach, ale aj príklady dobrej praxe v zahraničí.

Pozrite si fotogalériu z podujatiaMohlo by vás zaujímať

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

Z vriec na odpad vyrábajú nové prepravné fólie

Z vriec na odpad vyrábajú nové prepravné fólie

Plastové vrecia sa doteraz menili na produkt nižšej kvality alebo končili v spaľovni. Nový recyklovaný obal bude drahší.

X
X
X
X