NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici júna v Žiline.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Konferencia ODPADY 2023 | Foto: Ekos Plus

Dvojdňová odborná konferencia zo série podujatí e+ prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu. 

?Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.


Termín a miesto konania

 • 20. - 21. júna 2024 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Program podujatia je postavený na kľúčových témach odpadového hospodárstva. Konferencia pokračuje v odbornej diskusii na tému technológií termického zhodnocovania odpadov, pričom popri klasických spaľovniach odpadov sa chce venovať aj ďalším technológiám na energetické využitie odpadov.

Samostatný blok bude opäť venovaný problematike priemyselnému odpadu, vrátane povinného pridávania recyklátu do výrobkov. Novinkou v programe je špecifická téma nakladania s nemocničným odpadom. Aktuálnou oblasťou je textilný odpad, ktorého triedený zber na Slovensku a v Českej republike začne od 1. januára 2025.

Konferencia ODPADY 2024

Účastníci konferencie budú diskutovať o povinnostiach miest a obcí v odpadovom a obehovom hospodárstve, so zameraním na príklady dobrej praxe. Konferencia ODPADY 2024 opäť vytvorí priestor na odbornú diskusiu s cieľom nájsť odpovede a riešenia na tieto a ďalšie otázky.


Tematické okruhy konferencie

 • Legislatíva EÚ/SR | Prehľad aktuálneho stavu a vývoja právnych predpisov – EÚ/SR
 • Tepelné spracovanie odpadov | Spaľovanie, spoluspaľovanie, splyňovanie, plazma, pyrolýza
 • Textil | Ako máme pripravený systém od 1. 1. 2025? SR vs. ČR
 • Nemocničný odpad | Aktuálne trendy
 • Priemyselný odpad | Komplexný pohľad na povinnosť používania recyklátov a prekážok, ktoré s tým súvisia
 • Komunálny odpad | Cirkulárne mestá a obce – príklady dobrej praxe

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou. 

Program bude priebežne aktualizovaný


Kontakt a informácie:


 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.