Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : Slovenská inšpekcia životného prostredia

Najväčšie prehrešky v odpadoch 2018

10.07.2019

Najväčšie prehrešky v odpadoch 2018

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 202-tisíc eur, v porušeniach IPKZ až 332-tisíc eur.

Envirolegislatíva sa porušuje často. Ministerstvo chce vyššie pokuty a super-rýchle konania

20.10.2018

Envirolegislatíva sa porušuje často. Ministerstvo chce vyššie pokuty a super-rýchle konania

Za prvý polrok 2018 inšpektori životného prostredia odhalili porušenie legislatívy pri každej tretej kontrole.

SIŽP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV

19.09.2018

SIŽP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV

Podľa inšpektorov kontrolovali výrobcov, ktorí si plnili povinnosti prostredníctvom OZV pre obaly, ktorým nebola zrušená autorizácia. Najrizikovejšie prípady nepreverili.

Najväčší hriešnici v odpadoch 2017

03.05.2018

Najväčší hriešnici v odpadoch 2017

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 155 tisíc eur, v porušeniach IPKZ až 646 tisíc eur.

SIŽP v roku 2017: Inšpektori kontrolujú čoraz menej, pokuty rastú

03.05.2018

SIŽP v roku 2017: Inšpektori kontrolujú čoraz menej, pokuty rastú

Minulý rok inšpektori vykonali 2659 kontrol a uložili pokuty za 1,4 milióna eur.

SIŽP zverejnila výsledky kontrol za 2016 a 2017 až minulý týždeň

02.05.2018

SIŽP zverejnila výsledky kontrol za 2016 a 2017 až minulý týždeň

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) už dva roky nevydáva výročné správy. Dôvodom má byť ich zhoda s dokumentom vyhodnotenia plánov. Tie však zverejnila až koncom apríla.

Nezaregistrovali ste sa v Registri výrobcov? Veľké riziko vám nehrozí

24.04.2018

Nezaregistrovali ste sa v Registri výrobcov? Veľké riziko vám nehrozí

Inšpektori životného prostredia skontrolovali za dva roky 37 subjektov.

Pokuty od inšpekcie. Na čo si dávať najviac pozor?

02.04.2014

Pokuty od inšpekcie. Na čo si dávať najviac pozor?

Inšpekcia v oblasti odpadového hospodárstva udelila minulý rok pokutu 174 subjektom zo 615 kontrolovaných subjektov. Na čo si majú dávať firmy podliehajúce odpadovej legislatíve najväčší pozor?

SIŽP v odpadoch v roku 2012: Inšpektori uložili pokuty za 82 000 eur

23.08.2013

SIŽP v odpadoch v roku 2012: Inšpektori uložili pokuty za 82 000 eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 318 kontrol. Inšpektori zistili porušenie právnych predpisov v 108 prípadoch. Uložili za ne 92 pokút vo výške takmer 82-tisíc eur.

Inšpektori ochrany vôd uložili v prvom polroku 2012 pokuty vo výške 103 000 eur

21.08.2013

Inšpektori ochrany vôd uložili v prvom polroku 2012 pokuty vo výške 103 000 eur

Za porušenie zákona o vodách dostala pokutu 3 910 eur tiež obec Branč, ktorá vypúšťala odpadové vody z čistiarne týchto vôd v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy a spoločnosť Cmc v Detve 2 000 eur za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, v dôsledku ktorého sa mimoriadne zhoršila kvalita vôd.