NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Štefan Dobák: Očakávame zrušenie Recyklačného fondu

Na tlačovej konferencii dňa 9. novembra 2010 informovali predstavitelia združení výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov o rozhodnutí Európskej komisie, ktorá začala voči Slovenskej republike vyvíjať právne kroky pre porušenie Zmluvy o fungovaní EÚ sporným zákonom o odpadoch. Ten totiž neumožňuje vývoz nebezpečného odpadu mimo územie SR za účelom jeho recyklácie, čo predražuje spotrebiče.

Štefan Dobák: Očakávame zrušenie Recyklačného fondu

Na tlačovej konferencii vystúpil Mário Lelovský za Asociáciu dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT), Štefan Dobák z IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Jozef Kozák z kolektívnej organizácie SEWA.

Podľa Štefana Dobáka (ITAS) sme na Slovensku svedkami klasickej "slovenskej" situácie v tom, že sme si vytvorili vlastné pravidlá v rozpore s právom Európskej únie. V Európskej únii je totiž bežné, že sa odpady spracovávajú tam, kde je to efektívne a pre nebezpečný odpad neexistujú v rámci únie Štefan Dobákhranice. Rozhodujúcim kritérium je fyzická vzdialenosť, na ktorú sa tento odpad transportuje. Podľa Dobáka k tomu existujú aj rozhodnutia európskeho súdu. "Na Slovensku však vznikla situácia, kde lobingom spracovateľov vzniklo uzavretie slovenských hraníc, kde sa priamo v zákone zakazuje vyvážanie elektrodpadu do zahraničia na spracovanie", uviedol Dobák.

Recyklačné poplatky

Výrobcovia a dovozcovia sa dotkli aj problematiky Recyklačného fondu, ktorý považujú za druhý veľký problém, ktorý s lobistickými zásahmi . "V niektorých komoditách v súčasnosti ani neexituje možnosť spracovať elektroodpad a kde v zásade jediným legálnym riešením pre dovozcov takýchto zariadení, ako sú batérie, je platiť do Recyklačného fondu. Tieto dva faktory vyvolali to, že slovenský trh je uzavretý a izolovaný od trhu Európskej únie a tým pádom majú naši spracovatelia v niektorých prípadoch až niekoľkonásobne vyššie ceny.", uviedol Dobák.

Štefan Dobák prezentoval tiež graf porovnania cien spracovania monitorov, z ktorého vyplýva, že priemerná cena za spracovanie tohto odpadu je približne 20 centov, v Česku sa cena pohybuje okolo 15 centov a na Slovensku 36-37 centov za kilogram. "Je to typický dôsledok regulácie, ktorá zabránila konkurencii. Tým pádom slovenskí spracovatelia nie sú vystavení konkurenčnému tlaku spracovateľov zo zahraničia", uviedol Dobák. Podľa Dobáka sú rozdiely ešte markatnejšie u niektorých iných komodít, napríklad u IT technológií. Ceny na Slovensku sa u nás pohybujú okolo 29 centov, pričom v zahraničí sú spracovatelia ochotní za prevzatie tovaru na spracovanie dokonca zaplatiť.

Recyklačný fond

Štefan Dobák poukázal i na paradox, že mnohé zo spracovateľských kapacít boli vybudované z peňazí Recyklačného fondu, do ktorého sa spotrebitelia poskladali na to, aby sa takéto zariadenia na Slovensku vybudovali. "Logicky by ste čakali, že ceny budú nižšie, keďže spracovatelia nemusia splácať investíciu. Pravda je presne opačná.", uviedol Dobák.

Na otázku, či autori podania očakávajú v súvislosti s rozhodnutím komisie aj zmeny aj vo výške platieb do Recyklačného fondu, Štefan Dobák reagoval: "Neočakávame zmenu výšky, očakávame zrušenie Recyklačného fondu."

Podaním podnetu na Európsku komisiu sledujú výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení to, aby sa slovenské právo zosúladilo s európskym, aby sa otvorili hranice a aby mohli slobodne využívať služby spracovateľov za hranicami.

MŽP SR

/Pôvodnú reakciu nahrádzame oficiálnym stanoviskom MŽP SR. Aktualizované: 10.11.2010/

Stanovisko MŽP SR k medializovaným informáciám, týkajúcich sa vývozu odpadu do zahraničia

V zmysle zákona o odpadoch je možné za vopred určených podmienok zhodnocovanie nebezpečného odpadu aj mimo územia Slovenskej republiky. Napríklad ak kapacita zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na našom území je nevyhovujúca, prípadne úroveň procesu zhodnocovania odpadu v mieste určenia je vyššia ako v zariadeniach na území Slovenska.

Ak oznamovateľ plánuje vývoz nebezpečných odpadov (nielen odpad z elektrických a elektronických zariadení, a použité batérie a akumulátory) na účely zhodnotenia, vzniknutých na území Slovenskej republiky postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu a v zmysle zákona o odpadoch.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky už vydalo viacero povolení na cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z územia Slovenskej republiky po splnení všetkých podmienok v zmysle predpisov EÚ a SR.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prijalo formálne oznámenie Európskej komisie k predmetnej veci, ku ktorému pripravujeme stanovisko. V súčasnej dobe pracujeme na legislatívnych úpravách, ktoré sa dotknú aj oblasti cezhraničnej prepravy odpadov.

Odbor komunikácie MŽP SR

Zdroj: MŽP SR

Foto: redakcia

Značky
ITAS

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.