Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Eurostat: Produkcia komunálneho dopadu v EÚ v roku 2009

Eurostat zverejnil 3. marca 2011 aktualizované štatistiky o produkcii komunálneho odpadu v Európskej únii a v niektorých nečlenských krajinách únie.

Eurostat: nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2009

Produkcia a zhodnocovanie komunálneho odpadu v Európskej únii v roku 2009 [v tis. ton]

Krajina

A

B

C

D

E

F

Austria

1 455

1 490

1 963

0

34

4 941

Belgium

1 797

1 887

1 261

13

268

5 227

Bulgaria

0

0

0

0

3 421

3 421

Cyprus

0

85

0

0

535

620

Czech Republic

345

69

66

2

2 390

2 873

Denmark

2 206

1 574

633

0

177

4 590

Estonia

1

52

43

0

287

383

Finland

349

615

305

114

1 180

2 562

France

11 219

6 272

5 366

492

11 155

34 504

Germany

6 701

22 421

8 148

8 834

177

46 281

Greece

0

936

37

0

4 181

5 154

Hungary

406

576

90

0

3 212

4 283

Iceland

18

23

4

0

121

166

Ireland

85

1 050

115

0

2 000

3 250

Italy

4 100

4 040

11 500

30

16 004

35 674

Latvia

1

56

2

0

694

753

Lithuania

0

37

16

0

1 093

1 146

Luxembourg

126

93

70

0

60

349

Malta

0

11

0

0

255

266

Netherlands

3 227

2 703

2 381

0

68

8 379

Norway

941

620

356

0

324

2 240

Poland

0

1 421

672

101

7 859

10 054

Portugal

959

425

601

0

3 201

5 185

Romania

0

73

3

0

6 538

6 614

Slovakia

165

40

94

0

1 385

1 684

Slovenia

14

345

20

0

628

1 006

Spain

2 204

3 686

6 142

0

13 058

25 090

Sweden

2 173

1 587

618

0

63

4 440

Switzerland

2 660

1 870

930

0

0

5 460

Turkey

0

0

309

0

23 753

24 062

United Kingdom

3 593

8 766

4 788

6

16 000

33 164

Pozn.: Niektoré údaje sú odhadnuté Eurostatom

Legenda:
A Energetické zhodnotenie (Energy recovery) | B Materiálová recyklácia (Material recycling) | C Iné formy recyklácie, vrátane kompostovania | D Spaľovanie bez využitia energie (Incineration without energy recovery) | E Skládkovanie (Deposit onto or into land total waste treatment) | F Spolu

Podiel zneškodňovania a zhodnocovania odpadov v Európskej únii v roku 2009 [v %]

 

A

B

C

D

E

Austria

29,45

30,16

39,73

0,00

0,69

Belgium

34,38

36,10

24,12

0,25

5,13

Bulgaria

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Cyprus

0,00

13,71

0,00

0,00

86,29

Czech Republic

12,01

2,40

2,30

0,07

83,19

Denmark

48,06

34,29

13,79

0,00

3,86

Estonia

0,26

13,58

11,23

0,00

74,93

Finland

13,62

24,00

11,90

4,45

46,06

France

32,52

18,18

15,55

1,43

32,33

Germany

14,48

48,45

17,61

19,09

0,38

Greece

0,00

18,16

0,72

0,00

81,12

Hungary

9,48

13,45

2,10

0,00

74,99

Iceland

10,84

13,86

2,41

0,00

72,89

Ireland

2,62

32,31

3,54

0,00

61,54

Italy

11,49

11,32

32,24

0,08

44,86

Latvia

0,13

7,44

0,27

0,00

92,16

Lithuania

0,00

3,23

1,40

0,00

95,38

Luxembourg

36,10

26,65

20,06

0,00

17,19

Malta

0,00

4,14

0,00

0,00

95,86

Netherlands

38,51

32,26

28,42

0,00

0,81

Norway

42,01

27,68

15,89

0,00

14,46

Poland

0,00

14,13

6,68

1,00

78,17

Portugal

18,50

8,20

11,59

0,00

61,74

Romania

0,00

1,10

0,05

0,00

98,85

Slovakia

9,80

2,38

5,58

0,00

82,24

Slovenia

1,39

34,29

1,99

0,00

62,43

Spain

8,78

14,69

24,48

0,00

52,04

Sweden

48,94

35,74

13,92

0,00

1,42

Switzerland

48,72

34,25

17,03

0,00

0,00

Turkey

0,00

0,00

1,28

0,00

98,72

United Kingdom

10,83

26,43

14,44

0,02

48,25Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Editoriál. Strašidlo súťaž

Editoriál. Strašidlo súťaž

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2013/11.

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Sankcie v odpadovom hospodárstve v roku 2013

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.

Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2013

Kontroly SIŽP v oblasti odpadového hospodárstva v roku 2013

Inšpekcia v oblasti odpadového hospodárstva udelila v roku 2013 pokuty 174 subjektom zo 615 kontrolovaných subjektov. Prinášame kompletný prehľad porušení zákonov, ktoré kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

X
X
X
X