Zlatý mravec 2011 pozná víťazov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zlatý mravec 2011 pozná víťazov

Dňa 10. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 6. ročníka súťaže Zlatý mravec 2011, ktorá oceňuje projekty v odpadovom hospodárstve, v rámci 7. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva. Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali Technické služby Žiar nad Hronom; PCA Slovakia, DRON - Sklady, KOSIT a študentka Bc. Nora Koteríková z Technickej univerzity vo Zvolene. Za špeciálny dlhodobý prínos v odpadovom hospodárstve si prevzali Čestné uznanie Priatelia Zeme – SPZ.

Zlatý mravec 2011 pozná víťazov

Zlatý mravec 2011 © Poperty@Environment

Deň odpadového hospodárstva (DOH) sa stal za uplynulé roky prestížnym odborným fórom doma i v zahraničí. „Na kongrese dostávajú priestor nielen medzinárodne uznávané autority v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj zástupcovia inštitúcií zodpovedných za tvorbu koncepcií, legislatívy a nástrojov realizácie štátnych politík jednotlivých štátov EÚ“ – informuje Ľubomír Augustín, hlavný organizátor konferencie.

Víťazom kategórie Komunálne odpadové hospodárstvo sa stali Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s. s projektom „Komunálne odpadové hospodárstvo pre samosprávy“. V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom sa stala spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o. za projekt „Efektívne odpadové hospodárstvo v automobilovom priemysle“. Hodnotiaca komisia ocenila, že spoločnosť PCA zavedením princípov odpadového hospodárstva, predchádzaním vzniku odpadov, vzdelávaním a motiváciou zamestnancov v závode PCA v Trnave vytvorila vysoko efektívny systém podnikového odpadového hospodárstva.

Zlatý mravec 2011 © Poperty@Environment

DRON - Sklady, s.r.o. získali prestížne ocenenie v kategórii inovatívnych riešení s projektom „Technologická linka DSSC/SCA“, ktorý je zameraný na výskum a vývoj technológie spracovania odpadu procesom termického štiepenia. Z pracoviska prevádzky technológie Dron – Sklady prinesieme reportáž v prvom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo.

V rámci projektov environmentálnej výchovy, získala prvenstvo košicko-talianska spoločnosť KOSIT a.s. s projektom „Škôlka Ježka Separka“. Podľa komisie ide o jedinečnú komplexne spracovanú edukatívnu pomôcku pre učiteľov a deti materských škôl. Zlatého mravca prevzal generálny riaditeľspoločnosti, Alvise Gerotto. V tejto kategórii bola vyhlasovaná cena po prvý raz.

Študentský projekt vyhrala Bc. Nora Koteríková z Technickej univerzity vo Zvolene za diplomovú prácu „Experiment aplikácie odpadových pieskov z foriem a jadier na výrobu betonárskych výrobkov“.

Za dlhoročne vynaloženú prácu a úsilie v oblasti ekológie/odpadového hospodárstva bola udelená špeciálna cena - Čestné uznanie, ktoré získali - Priatelia Zeme – SPZ.

 Vyhlasovateľmi súťaže sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK), Slovenské priemyselné združenie pre obaly (SLICPEN) a spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.

Zlatý mravec

Hodnotiacu komisiu Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec v tomto roku tvorili 12 nezávislí zástupcovia odbornej verejnosti (Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o., Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP – COHEM, Združenie miest a obcí, Slovenská inšpekcia životného prostredia, GJG-Enviro, a.s., ASPEK, SLICPEN, APOH, Recyklačný fond, Slovenská technická univerzita). Členovia hodnotiacej komisie nezastupujú žiadne organizácie, prezentujú svoje názory. Zlatého mravca odovzdali organizátori súťaže spoločne s generálnym riaditeľom sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia SR – Vladimírom Blažíčkom.

Členovia komisie v roku 2011:

Ing. Ľubomír Augustín / Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.
Ing. Vladimír Blažíček / MŽP SR
Ing. Elena Bodíková, CSc. / SAŽP – COHEM
Doc. Ing. Oskár Čermák, CSc.
Ing. Stanislav Doktor / ZMOS
Ing. Jarmila Ďurďovičová / SIŽP
Ing. Peter Gallovič / GJG-Enviro, a.s.
Ing. Pavel Jech / Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)
Mgr. Miroslav Jurkovič / Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie (SLICPEN)
RNDr. Peter Krasnec, PhD. / Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
Ing. Ján Líška / Recyklačný fond
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. / Slovenská technická univerzita


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO)

Jarný snem Združenia organizácií verejných prác SR sa konal 25. mája 2023 v Patinciach.

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.