Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Vývoz odpadov z EÚ

Vývoz odpadov z EÚ do štátov, na ktoré sa nevzťahuje Bazilejský dohovor, ani rozhodnutie OECD.

Vývoz odpadov z EÚ

 • Spravodajstvo |  15.04.2012 |  Mag. Annamária Tóthová, NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.
Všeobecným právnym rámcom pre prepravu odpadov do, z a v rámci Európskej únie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (ďalej len „nariadenie o preprave odpadu“).

Foto: Dreamstime.com  

Toto nariadenia stanovuje postupy a kontrolné režimy prepravy odpadu v závislosti od pôvodu, miesta určenia a trasy prepravy, druhu prepravovaného odpadu, ako aj typu predpísaného nakladania s odpadom na mieste jeho určenia.

V hlave IV nariadenia o preprave odpadov je upravený právny rámec pre vývoz odpadu na zhodnotenie z Európskej únie do tretích krajín.

Vývoz odpadu na zhodnotenie do krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD[i], je zakázaný v týchto prípadoch[ii]:

 1. odpady uvedené v zozname v prílohe V nariadenia o preprave odpadov ako nebezpečné odpady;

 2. odpady uvedené v prílohe V časti 3 nariadenia o preprave odpadov;

 3. nebezpečné odpady nezaradené v prílohe V nariadenia o preprave odpadov pod jedinou položkou;

 4. zmesi nebezpečných odpadov a zmesi nebezpečných odpadov s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, nezaradené v prílohe V nariadenia o preprave odpadov pod jedinou položkou;

 5. odpady, ktoré boli v krajine určenia oznámené podľa článku 3 Bazilejského dohovoru[iii] ako nebezpečné;

 6. odpady, ktorých dovoz krajina určenia zakázala, alebo

 7. odpady, o ktorých má príslušný orgán miesta odoslania dôvod domnievať sa, že sa s nimi v príslušnej krajine určenia nebude zaobchádzať spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia.

V súvislosti s vyššie uvedeným písm. f) je potrebné uviesť, že v zmysle čl. 37 nariadenia o preprave odpadu, posielala Európska komisia každej krajine, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, ohľadom odpadov uvedených v prílohe III alebo IIIA, ktorých vývoz nie je zakázaný podľa článku 36, žiadosť o písomné potvrdenie, či z EÚ možno odpad na zhodnotenie do tejto krajiny dovážať, a aký kontrolný postup sa v krajine určenia bude uplatňovať.

Každá krajina, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, dostala na výber, či dovoz odpadu úplne zakáže, či dovoz bude podliehať predchádzajúcemu oznámeniu a súhlasu, alebo odpad v krajine určenia nebude podliehať žiadnej kontrole.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Schválili právo na opravu. Europoslanci prijali novú smernicu

Schválili právo na opravu. Europoslanci prijali novú smernicu

Výrobcovia majú poskytovať náhradné diely a zabezpečiť opravárenské služby. Čo na to hovoria slovenskí europoslanci?

Prešetria, ako funguje konkurencia v odpadoch. Štátny úrad analyzuje celý trh

Prešetria, ako funguje konkurencia v odpadoch. Štátny úrad analyzuje celý trh

Český protimonopolný úrad spúšťa sektorové vyšetrovanie.

Župa chce vlastné recyklačné centrum, ročne má spracovať 100 000 ton odpadov

Župa chce vlastné recyklačné centrum, ročne má spracovať 100 000 ton odpadov

Krajskí poslanci schválili zámer, ktorý počíta aj s využitím eurofondov.