NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Nový zákon o odpadoch zvýši náklady priemyslu

Ministerstvo životného prostredia predložilo 13. júla toho roku do medzirezortného pripomienkového konania dlho očakávaný a niekoľko mesiacov odkladaný návrh nového zákona o odpadoch. V čase uzávierky tohto vydania mesačníka sa zainteresované strany pripravovali na podávanie pripomienok k návrhu zákona. Podľa prvých reakcií účastníkov trhu sa zdá, že s návrhom výrazne nesúhlasia najmä tí, na ktorých sa už niekoľko rokov presúva čoraz väčšia časť zodpovednosti za financovanie odpadového hospodárstva – teda výrobcovia a dovozcovia tovarov, z ktorých vznikajú odpady.

Nový zákon o odpadoch zvýši náklady priemyslu

Foto: redakcia   

Elektrozariadenia

Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, ktorí sú členmi združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM, reagujú pozitívne na snahu ministerstva o riešenie problematiky tzv. free riders, teda účastníkov trhu, ktorí predávajú tovar na Slovensko zo zahraničných sídiel spoločnosti.

„Pozitívne to vnímame najmä v oblasti firiem prevádzkujúcich diaľkový predaj a obmedzenie zberu odpadu „nepovolaným“ osobám“, konštatuje Peter Valent, generálny riaditeľ združenia.

Návrh zákona totiž ustanovuje pojem „zahraničný výrobca elektrozariadení“, ktorým je výrobca elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenska, ktorý však v rámci svojej činnosti (na základe zmluvy uzavieranej na diaľku) predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v Slovenskej republike. Aj tento musí požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred prvým uskutočnením predaja.

Výpočet pozitív pre výrobcov elektrozariadení však týmto, zdá sa, skončil.

Namiesto rozšírenej zúžená zodpovednosť firiem

Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení ostro kritizujú najmä spôsob, akým ministerstvo (ne)presadzuje rozšírenú zodpovednosť firiem. Tie by mali niesť zodpovednosť nielen za financovanie zhodnocovania elektroodpadov, ale mali by mať pod kontrolou aj materiálový tok, aby sa eliminovali nekalé praktiky typu „obchodovania so zmenkami“ a kamuflovania výkazníctva, ktoré boli výrobcami niekoľko rokov kritizované. Navyše rozšírená zodpovednosť výrobcov patrí k základnej „filozofii“ rámcovej smernice o odpade a je pilierom moderných systémov v západnej Európe.


Čítajte: mesačník Odpadové hospodárstvo, júl 2012


„Veríme, že navrhované znenie tejto časti nového zákona je len dočasné „pracovné“ riešenie tejto problematiky. V prípade našej komodity však takéto nejasné riešenie pravidiel trhu v navrhovanom zákone napovedá, že ministerstvo dostatočne nerozumie princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov“, konštatuje Juraj Nociar, generálny riaditeľ Electrolux Slovakia.

Návrh zákona v mnohých bodoch posilňuje možnosti spracovateľov vstupovať do pozície kolektívneho systému a preberať jeho úlohy, čo vedie výrobcov k obavám, že budú musieť platiť i za za zhodnotenie odpadu, ktorého pôvod nepoznajú.

Zákon napríklad stanovuje spracovateľovi elektrozariadení možnosť preberať odpad priamo od distribútora, teda z predajne. Stanovuje tiež, že zakladateľom nového kolektívneho systému musí byť i spracovateľ. Výrobcovia dlhodobo poukazujú na riziká rastu cien, ku ktorému môže viesť tento prístup ministerstva. „Kolektívny systém nemôže zakladať spracovateľ alebo zberová organizácia. V takom prípade hrozí konflikt záujmov. Navyše, k ustanoveniam absolútne chýbajú dôležité vykonávacie predpisy“, konštatuje Oliver Čelko, generálny manažér združenia EKOLAMP. Vykonateľnosť niektorých opatrení si nevie predstaviť ani tajomník združenia ITAS (IT Asociácia Slovenska) Gustáv Budinský.

Peter Valent považuje vzťah medzi zodpovednosťou výrobcov za plnenie cieľov a ich reálnymi právomocami rozhodovať o tom, kto bude odpad spracovávať, za veľmi nevyvážený. „Nevidíme v tom žiadny pokrok“, sumarizuje ustanovenia návrhu.

Príliš mnoho povinností na pleciach výrobcov bez adekvátnych práv kritizuje aj Jaroslav Leško, service manager popredného výrobcu elektrozariadení Sony Europe Limited, organizačnej zložky Slovensko.

Oprávnené náklady určí ten, kto sa za oprávneného považuje

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.