Inšpektori odpadového hospodárstva uložili v roku 2013 pokuty za vyše 76 tisíc eur | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

SIŽP v odpadoch v roku 2013: Inšpektori udelili pokuty za viac ako 76 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 369 kontrol. Porušenie právnych predpisov inšpektori zistili pri 94 kontrolách, za ktoré uložili 94 pokút v celkovej výške 76 250 eur.

Inšpektori odpadového hospodárstva uložili pokuty za vyše 76 tisíc eur

Flickr

Najvyššiu pokutu – 7 900 eur dostala spoločnosť EUR-BAU v Štúrove, prevádzka Tonkovce, ktorá si neplnila niektoré povinnosti súvisiace s evidenciou kovového odpadu preberaného od fyzických osôb. V tejto evidencii neviedli rodné čísla osôb, zber tohto odpadu vykonávali bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy a neohlasovali ustanovené údaje z evidencie.

Kontroly inšpektorov odpadového hospodárstva boli zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach a ďalších našich právnych noriem, ale aj nariadení Európskej únie. Z hľadiska zákona o odpadoch išlo najmä o kontroly pôvodcov a držiteľov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, obcí pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, kontroly nakladania so starými vozidlami, elektrozariadeniami a elektroodpadom, kontroly cezhraničnej prepravy odpadu a iné.

Najviac kontrol, 103, vykonali u pôvodcov a držiteľov odpadu, pričom porušenie zákona zistili pri 22 z nich. Z vykonaných 27 kontrol v obciach sa s porušením zákona skončilo až 18 kontrol. Zákon o obaloch porušilo zo 16 kontrolovaných subjektov 6.

Obec Veľké Úľany ako držiteľ odpadu neodstránila nelegálne umiestnený odpad a opätovne ukladala odpad na nepovolené miesto, za čo dostala pokutu 7 500 eur. Firma AZ - TRION v Detve si neplnila základné povinnosti držiteľa odpadu, za čo dostala pokutu 4 100 eur. Zvolenská firma RS LEASE ponechala v areáli bývalého Zeloproduktu v Ivanke pri Nitre nebezpečný odpad a neumožnila obhliadku všetkých svojich nehnuteľností, za čo jej inšpektori uložili pokutu 3 000 eur.

Inšpektori prijali v prvom polroku 115 podnetov občanov a inštitúcií, ktoré poukazovali na porušenie právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Zároveň prešetrovali aj 21 podnetov z minulého roka. Z celkového počtu 136 podnetov ich vybavili v prvých šiestich mesiacoch roka 101. Na základe podnetov vykonali 68 kontrol, pričom porušenie zákona zistili pri 19 z nich.

Všetky uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Značky
inšpekciaSIŽP

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

Slovensko potrebuje urýchliť sanáciu envirozáťaží. Inšpirovať sa môžeme Českom

V súčasnosti na Slovensku sanujeme v priemere osem lokalít ročne. Ak by štát pokračoval takýmto tempom, sanácia všetkých envirozáťaží by trvala viac ako sto rokov.

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Odmietli centrum na zhodnocovanie odpadu pod Tatrami

Zámer spoločností SPP a Brantner na vybudovanie zariadenia na spracovanie bioodpadu narazil na odpor obyvateľov.

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Pozreli sa do hnedých nádob a zanalyzovali kuchynský odpad z domácností

Väčšinu obsahu hnedých nádob tvoril kuchynský odpad. Našiel sa však i odpad zo záhrad, kompostovateľné vrecká a v menšej miere aj nerozložiteľné znečistenie.