Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Stanovisko spoločnosti KOSIT a.s. k článku uverejnenom na portáli www.odpady-portal.sk dňa 14. februára 2017 pod názvom „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“

Spoločnosť KOSIT a.s. nás požiadala o uverejnenie odpovede.

Stanovisko spoločnosti KOSIT a.s. k článku uverejnenom na portáli www.odpady-portal.sk dňa 14. februára 2017 pod názvom „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“

Stanovisko spoločnosti KOSIT a.s. k článku uverejnenom na portáli www.odpady-portal.sk dňa 14. februára 2017 pod názvom „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dôrazne dištancuje od tvrdení v texte „Prešov chce obmedziť súťaž o odpady opäť len na jednu ponuku“ (https://www.odpady-portal.sk/Dokument/103402/presov-chce-obmedzit-sutaz-o-odpady-opat-len-na-jednu-ponuku.aspx), ktoré sa zakladajú výlučne na subjektívnych názoroch komunálneho poslanca Richarda Drutarovského. Predstaviteľov spoločnosti autor textu a šéfredaktor portálu www.odpady-portal.sk v jednej osobe, Radovan Kazda, nekontaktoval. V odpadovom hospodárstve bezúhonne podnikáme 15 rokov, preto spomínaný text považujeme za poškodzujúci a zasahujúci do názvu a povesti našej spoločnosti.

Nie je v poriadku, ak sa názor jedného politika stane jediným zdrojom článku uverejnenom na spravodajskom portáli a redakcia neosloví ďalšie zainteresované strany, ktorých sa obvinenia týkajú. Formulácie typu „súťaž s podozrivými podmienkami, z ktorých by mal profitovať košický Kosit“ považujeme za tendenčné a vysoko zavádzajúce.

Prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré pán poslanec Drutarovský kritizuje, je výsostnou vecou mesta Prešov, a pán poslanec mal možnosť s ním v hlasovaní nesúhlasiť, sám sa však zdržal hlasovania. Za uznesenie hlasovalo 17 poslancov, 5 sa zdržali a žiaden nebol proti. Ide o základnú informáciu, ktorá v texte nezaznela. Skutočnosti týkajúce sa obsahu uznesenia a spôsobu jeho schválenia, sú pre spoločnosť KOSIT faktami, ktoré mohla len zobrať na vedomie, na rozdiel od pána poslanca. Zároveň však autor článku poukázal na stranícku príslušnosť poslancov: „Za uznesenie hlasovalo 17 poslancov, pričom väčšinu z nich tvorili poslanci za klub „SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS“, tiež traja poslanci za Lepší Prešov a dvaja za pravicový klub.“ Vzniká tým domnienka, že KOSIT je spriaznený s konkrétnymi mestskými poslancami, čo strikne popierame.

Informáciu v znení „V porovnaní so skládkovaním ide o výrazne vyššiu sumu. Obyvatelia by tak museli platiť viac a bez výberu konkurenčných ponúk. V dostupnej vzdialenosti a s kapacitou primeranou Prešovu má totiž vyhovujúce zariadenie iba košická spaľovňa.“ nemožno považovať za objektívnu, dokonca v čase, keď nedošlo ani k vyhláseniu súťaže za špekulatívnu, pohybujúcu sa na hranici zákonnosti.

Portál venujúci sa odpadovému hospodárstvu na odbornom základe by mal v rámci objektivity uviesťaj s , že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky koncom januára avizovalo prípravu legislatívy týkajúcej sa úprav poplatku za uloženie odpadov s cieľom zvýšiť poplatky za skládkovanie, a tým znížiť počet odpadu končiaceho na skládkach na 50 % úroveň do roku 2020. Slovenská republika sa taktiež zaviazala znížiť počet skládok do roku 2030 tak, aby na nich končilo iba 10 % odpadu. V januári podali europoslanci návrh nového zákona, ktorý tento pomer ešte sprísnil a znížil ho na 5 %.

Samozrejme, je vecou prístupu novinára, ak napadne Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov za schválenie uznesenia, ktoré vytvára základ pre vyhlásenie súťaže na likvidáciu odpadov zhodnocovaním spôsobom R1 na obdobie z neho vyplývajúce, avšak poukazovať v tejto súvislosti na spoločnosť KOSIT a.s., ktorá z kontextu vychádza ako manipulátor mestského zastupiteľstva, je hrubým porušením novinárskej etiky.

Text považujeme za tendenčný a nevyvážený z vyššie uvedených dôvodov. Za povšimnutie však stojí „zhoda náhod“, že pán poslanec Drutarovský v súvislosti s témou súťaže na likvidáciu odpadov navrhol na Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov vypočuť zástupcu spoločnosti Marius Pedersen, teda tej spoločnosti, ktorá, prichádza do úvahy ako jeden zo záujemcov o získanie spomínanej „megazákazky“, a na portáli www.odpady-portal.sk má dlhodobo umiestnenú reklamu na hlavnej stránke, čiže je s portálom v úzkom inzertnom vzťahu, a teda aj v konflikte záujmov.

KOSIT a. s., dňa 15. februára 2017


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Je možné ušetriť za likvidáciu odpadu? Pozrite si príklad

Je možné ušetriť za likvidáciu odpadu? Pozrite si príklad

Slovenské domácnosti dostávajú z roka na rok vyšší výmer poplatkov za odpady, ktoré rastú kvôli zdražovaniu samotného skládkovania.

Mikroplasty boli prvýkrát objavené v potravinovom reťazci v Antarktíde

Mikroplasty boli prvýkrát objavené v potravinovom reťazci v Antarktíde

Vedci našli kúsky polystyrénu vo vnútornostiach malých organizmov žijúcich v pôde v Antarktíde, čo vyvoláva obavy, že znečistenie mikroplastmi už preniklo hlboko do najvzdialenejších suchozemských potravinových reťazcov na svete.

Výrobcovia energie z odpadu a skládkového plynu vlani zinkasovali na podpore 2,5 milióna eur

Výrobcovia energie z odpadu a skládkového plynu vlani zinkasovali na podpore 2,5 milióna eur

Najväčší objem energie z komunálneho odpadu vyprodukovalo zariadenie na energetické využitie odpadov spoločnosti KOSIT v Košiciach.