Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 22. 10. 2017

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 16. - 22. 10. 2017

Foto: Fotolia

Predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk dostávajú monitoring odpadového hospodárstva denne v pracovných dňoch.

MONITORING | 19.10.2017

Verejná správa

LP/2017/742 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2017/743 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2017/744 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti | Medzirezortné pripomienkové konanie

LP/2017/741 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov | Medzirezortné pripomienkové konanie

Médiá

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2017 | Odpady-portal.sk | Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve v októbri 2017, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Ohlásené investície

Oznámenie/Zámer | Venimex Slovakia s. r. o., Bratislava | Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu - Drahovce | Predmetom posudzovania je navrhovaná nová činnosť zhodnocovania komunálneho odpadu, ktorá zahŕňa vybudovanie haly, inštaláciu technológie na separáciu a úpravu tuhého komunálneho odpadu a jej spustenie do prevádzky.

MONITORING | 18.10.2017

Verejná správa

MŽP SR
Parlament schválil lepšie nakladanie s odpadmi

Médiá

Názor. Paradoxy plastových tašiek | Odpady-portal.sk | Čo robiť, keď zákon o odpadoch a vyhláška o evidencii si rozporujú.

Parlament schválil veľkú novelu zákona o odpadoch | Odpady-portal.sk | Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili novelu zákona o odpadoch. Za hlasovalo 88 zo 139 poslancov.

V Bratislave pribudli ďalšie polopodzemné kontajnery | Odpady-portal.sk | V poradí už druhé stanovište polopodzemných kontajnerov v Bratislave otvoril v stredu Ivo Nesrovnal, spolu so starostom mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Martinom Kurucom a riaditeľom závodu Odvoz odpadu spoločnosti OLO Milanom Pilátom.

Obrovská čierna skládka, alebo iba zberný dvor v Podunajských Biskupiciach? | Odpady-portal.sk | Spoločnosť Ančeta chce skladovať stavebný a výkopový odpad v objeme 264-tisíc m3. Skutočná kapacita pozemkov je podľa úradov niekoľko miliónov kubíkov.

Stavebný odpad by sa mal využívať lepšie. Čo si o tom myslí Komisia? | Odpady-portal.sk | Do roku 2020 by malo Slovensko recyklovať 70 % stavebného odpadu a odpadu z demolácie. Európska komisia predstavila návrhy opatrení, ako to dosiahnuť.

Ohlásené investície

Oznámenie/Zámer | Tomáš Machara – SCRAP – MARKET, Pobedim | Zariadenie na zber odpadov – SCRAP – MARKET, v areáli Savencia Fromage&Dairy SK, a.s., Nové Mesto nad Váhom (bývalý Milex) | Zriadenie zriadenia na zber, zhromažďovanie, triedenie a skladovanie odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré budú po výkupe dočasne skladované v kontajneroch. Po naplnení kapacity kontajnerov budú odpady odovzdané oprávneným zmluvným subjektom a autorizovaným spracovateľom odpadov. Činnosť sa bude vykonávať v prenajatých priestoroch v areáli Savencia Fromage&Dairy SK, a.s., Nové Mesto nad Váhom (bývalý Milex) v meste Nové Mesto nad Váhom.

Oznámenie/Zámer | Obec Heľpa | Zberný dvor Heľpa | Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu sú odpady: papier a lepenka, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad - kategórie ostatný odpad, elektroodpad z domácností a použité batérie a akumulátory. Predmetom zberu budú aj odpady: kovy, kompozitné obaly a jedlé oleje a tuky,drobný stavebný odpad.

MONITORING | 17.10.2017

Verejná správa

Zákon zo 14. septembra 2017 č.248/2017 z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Médiá

Pozvánka: Československá ENVIROnmentálna konferencia | Odpady-portal.sk | (17. 10. 2017 - Aktualizovaný program konferencie) Druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017 sa uskutoční 25. – 27. 10. 2017 v Hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne.

Coca-Cola testuje opakovane použiteľné fľaše s micročipom | Odpady-portal.sk | Korporácia, ktorá predáva viacero značiek nealkoholických nápojov po celom svete, chce redukovať obalový odpad. Medzi študentmi v anglickom Readingu testujú inovatívne riešenie.

Potravinári požadujú stiahnuť novelu zákona o odpade | Odpady-portal.sk | Slovenskí potravinári žiadajú, aby NR SR vrátila práve prejednávanú aplikačnú novelu zákona o odpadoch na dopracovanie ministerstvu životného prostredia.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok