Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Plastový trh má problémy. Vnímajú to aj zberové spoločnosti

Trh s plastovým odpadom v Európe je v kríze. Nedarí sa umiestniť najmä mnohé menej bonitné vytriedené komodity z plastu.

Plastový trh má problémy

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Krízu plastového odpadu zosilnila aktivita Číny, ktorá začiatkom leta rozhodla o obmedzovaní importu niektorých druhov odpadu. Argumentovala pritom vysokou mierou kontaminácie dovážaného pevného odpadu.

S nelichotivou situáciou na trhu sa stretávajú aj slovenské zberové spoločnosti. Pociťujú ju aj v spoločnosti Marius Pedersen, ktorá je jednou z najväčších firiem v odpadovom hospodárstve na Slovensku.

Líder v nakladaní s komunálnym odpadom spustil začiatkom jesene do prevádzky novú optickú linku na triedenie odpadov vo Zvolene, svoju druhú na Slovensku.

V zberovej spoločnosti však očakávajú, situácia na trhu s plastmi sa bude meniť, nakoľko trh sa bude musieť prispôsobiť sprísňujúcim sa environmentálnym reguláciám v tomto segmente.

Nedostatok spracovateľov

Najväčším problémom je v súčasnosti nedostatok dopytu po niektorých vytriedených plastových materiáloch a spracovateľských závodoch na tieto komodity. Viacero vytriedených materiálov totiž nemá v súčasnosti odbyt. Problémom je tiež cena, ktorá v niektorých plastových komoditách klesla až o 30 percent.

Komplikovanú situáciu sťažili už spomenuté opatrenia Číny, ktorá začala obmedzovať dovoz viacerých odpadových komodít do krajiny. Trh v Európe je tak v súčasnosti preplnený plastovým odpadom nízkej kvality.

Dny teplárenství a energetiky

K nim patria najmä fólie, ktoré nemajú v súčasnosti v Európe odberateľa. „V súčasnosti preto nie je rentabilné nakladať s nimi a odberať ich,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Šujan v rozhovore pre Odpady-portal.sk počas slávnostnej kolaudácie optickej linky začiatkom októbra.

Zabrať budú musieť výrobcovia

Od roku 2015 platí na Slovensku nový zákon o odpadoch, ktorý preniesol finančnú zodpovednosť za zber a zhodnotenie triedených zložiek komunálneho odpadu na výrobcov. Práve oni prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) môžu pomôcť preklenúť nepriaznivé obdobie na trhu s plastovým odpadom.

Oliver Šujan hodnotí doterajšiu spoluprácu s OZV pozitívne. „Na strane OZV sú partneri, ktorí vychádzajú v ústrety aj limitom, ktoré Slovensko musí splniť. S nimi sa nám spolupracuje veľmi dobre. Práve od nich očakávame, že budú kompenzovať tie výpadky, ktoré vznikajú na svetovom trhu pri obchodovaní s plastmi,“ objasňuje.

Podobná situácia vznikla na trhu už viackrát, v roku 2009 sa s ňou potýkala česká autorizovaná spoločnosť pre obaly EKO-KOM (česká obdoba organizácie rozšírenej zodpovednosti výrobcu – pozn. red.). EKO-KOM preto musel pristúpiť k vytvoreniu rezervného fondu pre vyrovnávanie cenových výkyvov.

Slovensko čaká na nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku, ktorý mal byť predložený už v auguste tohto roku, ministerstvo však s jeho prípravou mešká. Viacerí spracovatelia si od zvýšenia poplatkov sľubujú aj lepšiu kvalitu a ekonomickú rentabilitu triedenia odpadu.

Oliver Šujan vníma zvyšovanie poplatkov najmä ako jeden z prostriedkov ako motivovať ľudí, aby sa triedený zber skvalitnil. Pre ich zberovú spoločnosť, ktorá nakladá s odpadmi komplexne, je dôležité najmä dobré nastavenie ďalších krokov v prechode na obehové hospodárstvo.

„Treba sa zamyslieť aj nad tým, aké sú v súčasnosti alternatívy pre odkláňanie odpadu od skládok, či už ide o materiálové alebo energetické zhodnocovanie odpadu. Treba nájsť spôsob, ako vykompenzovať zvýšenie nákladov, ktoré občania pri zvýšení poplatku pocítia,“ uzatvára O. Šujan.

Nová optická linka vo Zvolene


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Daisy je robot, ktorý recykluje zariadenia iPhone

Daisy je robot, ktorý recykluje zariadenia iPhone

Apple razí politiku šetrnosti k životnému prostrediu, čoho dôkazom je nový robot, ktorý dokáže rozobrať dvesto zariadení iPhone za hodinu. Hlavným cieľom spoločnosti je opätovne získať a použiť kovy, ktoré sa v smartfónoch nachádzajú.

Elektroodpad z Európy sa tajne vyváža do Nigérie

Elektroodpad z Európy sa tajne vyváža do Nigérie

V africkej krajine končí ročne vyše 16-tisíc ton nefunkčnej elektroniky. Televízory, monitory, kopírky a chladničky pochádzajú väčšinou z európskych prístavov.

Nezaregistrovali ste sa v Registri výrobcov? Veľké riziko vám nehrozí

Nezaregistrovali ste sa v Registri výrobcov? Veľké riziko vám nehrozí

Inšpektori životného prostredia skontrolovali za dva roky 37 subjektov.