Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Ako funguje triedenie odpadov v Južnej Austrálii

Južnú Austráliu s rozlohou 1 milión km2 nazýva domovom 1,7 mil. obyvateľov. Z toho 1,3 mil. žije v hlavnom meste Adelaide a to na 1 827 km2. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2017/10.

Ako funguje triedenie odpadov v Južnej Austrálii

  • Publicistika
  • 03.12.2017
  • RNDr. Ľubica Vargová | NATUR-PACK, a.s.

Obyvateľkou je aj Michalle F., dievča krátko po dvadsiatke, študentka kresby na Adelaidskej vysokej škole. Svoje rozprávanie o triedení odpadov v Južnej Austrálii doplnila fotkami košov.

Informácie sme čerpali aj z národných programov a plánov, ktorých zoznam s odkazmi nájdete na konci článku.

Triedenie

Hovorí Michalle: „Na strednej škole v Adelaide sme nemali špeciálny predmet zameraný na triedenie odpadov alebo recyklovanie. O dôležitosti recyklovania sme sa učili cez zbery, ktoré organizovala škola každý týždeň. V škole boli odpadové koše len na plastové fľaše a zmesový odpad. Nemali sme ani špeciálny predmet venovaný environmentálnej výchove. Tematicky najbližší bol „Society and Environment? venovaný histórii, vláde a globálnemu otepľovaniu. Okresná rada pripravovala a rozdávala letáky, čo do ktorého kontajnera patr, a ako správne triediť. Univerzita sa snaží viac. K dispozícii máme koše na triedenie papiera, obalov, polystyrénu a netriediteľného odpadu.“

Obr.: Triedený zber na jednej z univerzít v Južnej Austrálii.

V Adelaide sa odpad triedi do troch kontajnerov. V roku 2008 boli upravené objemy nádob a intenzita vývozu z dvoj- na týždňový. Na triedený odpad sú nádoby výrazne väčšie.

Používajú sa kontajnery:

  • červený – zmiešaný odpad, 140-litrový,
  • žltý – recyklovateľný odpad, papier, kartóny, nápojové kartóny, plasty, sklenené a kovové obaly, 240 litrov
  • zelený – bioodpad, 240 litrov

„Plechovky, plastové, hliníkové a sklenené fľaše môžeme nosiť do recyklačných centier, kde ich vykupujú za 10 centov. Je to možné len v Južnej Austrálii a Victorii, v ostatných častiach Austrálie ich vykupujú len za 5 centov/kus,“ uvádza Michalle.

Obr. Informačný leták o správnom triedení odpadov v Adelaide.

Výsledky triedenia

Množstvo skládkovaných odpadov dosahovalo v rokoch 2009/10 úroveň 58 %. Triedených zložiek sa vyzbieralo 27 %, bioodpadu 6 % a kartónovej lepenky z priemyslu 9 %. Cieľ je recyklovať 60 % odpadu do roku 2020.

Obr.: Graf nakladania s odpadom v Južnej Austrálii (Program odpadového hospodárstva Adelaide na roky 2011 až 2015).

Poplatky

„Odpad z domácností je meraný v litroch. Naša štvorčlenná rodina platí za odvoz 150 AU$ ročne (zhruba 103 €),“ hovorí Michalle.

Suma je za oba kontajnery, teda aj za triedený odpad z domácností.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)

RZV je systém, ktorý zabezpečuje financovanie triedeného zberu výrobcami a dovozcami. V Austrálii sa vzťahuje na použité oleje, spotrebiteľské obaly, obaly od nápojov, noviny, pneumatiky, elektroodpad a odpadové žiarovky.

Zero Waste

Aj napriek tomu, že Južná Austrália vypracovala Stratégiu nulového odpadu na roky 2015 až 2020, Michalle uvádza, že pozná len jednu osobu, ktorá sa snaží žiť v súlade so Zero waste. „Vo všeobecnosti tento životný štýl nie je veľmi populárny,“ dopĺňa.

Obr. Smetný kôš na ulici v Adelaide s motivačným nápisom: Odhoď to do koša. No poď, budeš skórovať.

Zaujímavosti o odpade v Austrálii

Elektronický odpad, predovšetkým odpad tvorený televízormi, počítačmi, tlačiarňami a počítačovými produktmi, narastá v Austrálii 3-krát rýchlejšie ako ostatný odpad. Preto vytvorila austrálska vláda dokument s názvom Národná schéma recyklácie televízorov a počítačov. Schéma posilnila úroveň recyklácie z pôvodných 17 % v roku 2010 na 30 % v rokoch 2012/13. Cieľ na rok 2021/22 je dosiahnuť 80-percentnú mieru recyklácie elektroodpadu.

Zákaz predaja ľahkých plastových nákupných tašiek určených na jedno použitie zaviedla Južná Austrália v roku 2009.

Odpadové hospodárstvo v Južnej Austrálii ročne vykazuje obrat jednu miliardu (109) austrálskych dolárov (porovnateľné s odvetvím rybolovu a akvakultúry v AU).

Zamestnáva 4 800 ľudí – 10-tisíc ton triedeného odpadu vytvorí 9,2 pracovných miest, zatiaľ čo 10-tisíc ton skládkovaného odpadu len 2,8 pracovného miesta.

Vďaka recyklácii sa v rokoch 2013/14 odklonilo od skládkovania viac ako 3,59 milióna ton odpadu, na skládku bolo uložených 910-tisíc ton odpadu.

To radí Južnú Austráliu medzi najlepšie recyklujúce miesta na Zemi.

Do roku 2020 má za cieľ odkloniť od skládkovania 80 % priemyselného odpadu, 70 % tuhého komunálneho odpadu, 90 % stavebného odpadu a zredukovať množstvo odpadu o 5 % na osobu v porovnaní s rokom 2015.

Údajez roku 2014

Južná Austrália

Slovensko

Množstvo odpadu uloženého na skládku, počítané zo všetkých odpadov

910 000 ton

3 800 000 ton

535 kg na osobu

700 kg na osobu

Množstvo odkloneného odpadu od skládkovania

3 590 000 ton

628 880 ton

2 112 kg na osobu

116 kg na osobu

z toho 35 kg/os.

materiálovo zhodnotenie


O zriadení spaľovne odpadu na výrobu elektrickej energie v Adelaide sa začína hovoriť až v roku 2017. Pôjde o prvú v Austrálii. Na Slovensku máme dve. V Bratislave a v Košiciach.

Hierarchia odpadového hospodárstva v Austrálii (preklad zospodu smerom hore – najmenej preferované – skládkovať, upraviť, zhodnotiť, recyklovať, znovupoužiť, redukovať, vyhnúť sa – najviac preferované).

Zdroje

RNDr. Ľubica Vargová | NATUR-PACK, a.s.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

Vplyv aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky – 2. časť

V predchádzajúcom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo sme vám predstavili zmeny vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov1 a zmeny vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch2. V tomto vydaní vám zhrnieme zmeny účinné od 1. 1. 2018 v posledných troch vyhláškach.

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Recyklácia je vraj druhý najvýnosnejší biznis v odpadoch

Brent Bell z americkej spoločnosti Waste Management upozorňuje, že ak nebude existovať dopyt po recyklovaných produktoch, skončíme tam, kde sme dnes.

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

M. Christenko: Kľúčom k cieľom EÚ je zvýšenie príjmov sektora, riešenie plastov a bioodpadu

Generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko v rozhovore pre Tablet.tv hovoril o tom, ako by sa malo Slovensko posunúť k splneniu cieľov EÚ.