Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2018 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2018

[20. apríla 2018 - Aktualizovaný program konferencie] Spoločnosti Ekos Plus a Poradca Podnikateľa Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu zo série e+ ODPADY 2018, ktorá sa uskutoční 26. a 27. apríla 2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2018

Foto: Odpady-portal.sk

Dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín.

Súčasťou konferencie bude aj predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k zákonu o odpadoch z dielne pracovníkov MŽP SR a SIŽP.


Hlavné tematické okruhy

Legislatíva a aplikačná prax

 • “waste package” a obehová ekonomika,
 • aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravovaná novela zákona,
 • aktuálny stav odpadového hospodárstva,
 • novela zákona o poplatkoch – skládkovací poplatok,
 • Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),
 • aktuálne výzvy OPKŽP a EF pre oblasť odpadového hospodárstva,
 • program predchádzania vzniku odpadu 2019 – 2025.

Inovatívne technológie

 • informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ,
 • zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov,
 • vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania,
 • využitie energie z odpadov vo vzťahu ku kritériám obehovej ekonomiky,
 • komunálne odpady – projekty progresívnych riešení mestských systémov OH.

Druhotné palivá

 • palivá z odpadu vs druhotné palivá – legislatívny rámec,
 • druhotné palivá a požiadavky REACH,
 • praktické skúsenosti z výroby a uplatňovania druhotných palív.

Program

Štvrtok 26.4.2018

 • 9:00 – 9:20 Otvorenie konferencie

BLOK 1 OBEHOVÁ EKONOMIKA A ENERGIA Z ODPADU

 • 9:20 – 10:00 „Waste package“ a obehová ekonomika – vývoj európskej legislatívy v oblasti OH,
  Ing. Viera Špalková PhD., Odbor OH MŽP SR
 • 10:00 – 10:20 Úvodné slovo k obehovej ekonomike v Holandsku,
  Martijn Lambarts, zástupca veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR
 • 10:20 – 11:00 Obehová ekonomika a využitie energie z odpadu – úloha energetického zhodnocovania v systéme obehovej ekonomiky,
  Sietse A. Agema, Amsterdam Waste Environmental Consultancy and Technology (AWECT), Holandsko
 • 11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

BLOK 2 TECHNOLÓGIE ZHODNOCOVANIA ODPADOV

 • 11:20 – 11:50 Energetické zhodnocovanie odpadu
  Ing. Marián Christenko, predseda predstavenstva Kosit, a.s.
 • 11:50 – 12:30 Technológie energetického zhodnocovania komunálneho odpadu – spaľovne vs splyňovače,
  Nobuhiro Tanigaki, Steinmueller Babcock Environment GmbH, Japonsko
 • 12:30 – 12:50 Technológie materiálového zhodnocovania odpadov a prax,
  Peter Benko, INECS
 • 12:50 – 14:00 Obed

BLOK 3 LEGISLATÍVA A APLIKAČNÁ PRAX I.

 • 14:00 – 14:40 Aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravované zmeny zákona v roku 2018
  JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR
 • 14:40 – 15:30 Novela zákona o poplatkoch vo vzťahu k zvyšovaniu poplatkov za skládkovanie odpadu po MPK
  Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
 • 15:30 – 16:10 ISOH – informácia o stave prípravy elektronického systému evidencie odpadov
  Mgr. Eleonóra Šuplatová, Ing. Ivan Kapitáň, Odbor ISOH, MŽP SR
 • 16:00 – 16:30 Prestávka na kávu
 • 16:30 – 17:00 Program predchádzania vzniku odpadov 2019-2025 – informácia o stave prípravy aktualizovaného programu,
  Mgr. Oľga Trcková, Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR
 • 17:00 – 17:30 Terradron – Využitie technológie dronov pri zameriavaní skládok odpadov a ďalších priemyselných aktivitách

18:00 – 19:30 Večera

19:45 Premietanie dokumentárneho filmu Bez odpadu! spojené s diskusiou a čašou vína, Priatelia Zeme SPZ

Piatok 27.4.2018

BLOK 1 LEGISLATÍVA A APLIKAČNÁ PRAX II.

 • 9:00 – 9:40 Aktuálne možnosti čerpania podpory projektov OH z verejných zdrojov – OPKŽP, Envirofond,
  JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR
 • 9:40 – 10:20 Novela zákona o poplatkoch vo vzťahu k zvyšovaniu poplatkov za skládkovanie odpadu po MPK,
  Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
 • 11:20 – 11:00 Úloha SIŽP v systéme odpadového hospodárstva,
  Ing. Jarmila Ďurďovičová, hlavná inšpektorka pre odpady, SIŽP
 • 11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

BLOK 2 PALIVÁ Z ODPADU A DRUHOTNÉ PALIVÁ

 • 11:20 – 11:50 Legislatívne požiadavky na kvalitu druhotných palív,
  Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
 • 11:50 – 12:30 Druhotné palivá a REACH
  Ing. Ján Čepček, riaditeľ CCHLP, MH SR
 • 12:30 Záver konferencie + obed

Termín konania

 • 26. a 27. apríl 2018

Miesto konania

 • Hotel Dixon **** je situovaný v širšom centre, nachádza sa v oddychovej zóne starobylého mesta Banská Bystrica, pri letnom kúpalisku a športovo-rekreačnom areáli.
 • http://hoteldixon.sk/

KontaktDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Prvý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.