NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2018 (anketa)

V koncoročnej ankete nám odpovedali šiesti profesionáli pôsobiaci v odpadovom hospodárstve.

Najlepšia a najhoršia udalosť roku 2018 (anketa)

Foto: Fotolia

Otázky

V barometri denníka Odpady-portal.sk sme tentoraz položili dve otázky:

1. Čo považujete za najlepšiu udalosť v odpadovom hospodárstve v roku 2018?

2. Čo považujete za najhoršiu udalosť v odpadovom hospodárstve v roku 2018?

Odpovede

Zuzana Balková, EKO-IN

1. Dostupnosť pracovníkov na MŽP SR a ochota komunikácie, dokonca diskusia o dopadoch zákona na bežný život.

Web MŽP SR, ktorý už prináša aj aktuálne informácie a praktické pomôcky – tlačivá, letáky, pravidelne aktualizovaný zoznam zákonov.

2. Rýchlosť prijímania zmien, neprehľadnosť zmien zákona a súvisiacich predpisov a ďalšie avizované zmeny. Správa o plánovanom zálohovaní PET fliaš a plechoviek.

Elena Bodíková, riaditeľka, SLOVMAS

1. Pozitívnym signálom v odpadovom hospodárstve je začiatok efektívneho boja za vyčistenie trhu. K tomuto konštatovaniu ma vedú dve udalosti: konanie orgánov v kauze hlohoveckej skládky a firmy Vassal EKO, ako aj konanie orgánov pri vyšetrovaní korupcie na okresnom úrade v Bratislave.

Dúfam, že to neboli iba ojedinelé prípady, ale konečne sa začnú vytvárať podmienky pre poctivé podnikanie v odpadovom hospodárstve.

2. Jednoznačne štyri novely zákona o odpadoch v roku 2018. Pri tak častých zmenách legislatívnych podmienok nie je možné efektívne a v dlhodobom horizonte pracovať, plánovať ani investovať.

Bernhard Hager, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

1. Za jednu z najlepších udalostí považujeme schválenie zvýšených poplatkov za skládkovanie, keďže naozaj veríme, že tento krok významne prispeje k zvýšeniu triedenia, recyklácie a priblíženiu sa k cieľom, ktoré máme splniť. Taktiež za pozitívne hodnotíme circular waste economy a veríme, že uplatňovanie princípov tejto ekonomiky prinesie čoskoro výsledky.

2. Za negatívne udalosti minulého roka by dali označiť opakované kontroly v OZV pre obaly za (ne-)splnenie povinností starých niekoľko rokov, pričom sám zákon bol v mnohých ohľadoch nejasný.

Marián Christenko, generálny riaditeľ, KOSIT

1. Začiatok zmien vnímania problematiky nakladania s odpadom štátnymi orgánmi, ale aj verejnosťou. Okrem ekonomického začína byť dôležité aj environmentálne hľadisko - navýšenie poplatkov za skládkovanie atď.

2. Všetky kauzy spojené s nezákonným nakladaním s odpadom, ktoré znižujú dôveryhodnosť odpadárskeho priemyslu.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, ENVI-PAK

1. Rok 2018 potvrdil prínos zavedenia RZV, keďže množstvo vytriedeného odpadu rastie.

Prvé ucelené celoročné výsledky od zavedenia RZV potvrdzujú, že množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje. Z  údajov zverejnených MŽP SR vyplýva, že v roku 2017 bolo na trh uvedené približne rovnaké množstvo obalov a neobalových výrobkov ako v predchádzajúcom roku.

Nárast triedeného zberu v obciach medziročne vzrástol až o 17,1 %. Rovnakú skúsenosť má i OZV ENVI - PAK. S obcami, s ktorými máme uzavretú zmluvu, kontinuálne pracujeme, obyvateľov vzdelávame, čo potvrdzuje aj množstvo vyzbieraného vytriedeného odpadu, ktoré sa zvyšuje.

V roku 2017 občania v obciach, kde triedený zber financuje OZV ENVI - PAK, vytriedili v priemere 38,6 kg na obyvateľa, čo je o 6,5 kg viac voči predchádzajúcemu roku t. j. 20,2 % nárast.

2. Najväčším negatívom je často sa meniaca legislatíva. Potreba riešiť v komplikovanom odpadovom zákone vzniknuté aplikačné problémy je pochopiteľná, avšak príliš časté zmeny spôsobujú problémy v praxi.

Michal Sebíň, riaditeľ, NATUR-PACK

1. Schválenie zákona o skládkových poplatkoch, ktorý konečne zvyšuje poplatky za ukladania odpadov na skládky. Mal tu byť už dávno. Dúfam však, že to nie je koniec, ale iba prvé zo súboru opatrení na podporu alternatívnych foriem nakladania s odpadom.

2. To, že niektoré OZV stále nepochopili o čom je rozšírená zodpovednosť výrobcov a nezodpovedne používajú neštandardné a nekalosúťažné praktiky (https://www.naturpack.sk/novinky/reakcia-na-aktualne-konanie-inych-ozv/). To následne vedie iba k ďalším reguláciám a k podfinancovaniu systému triedeného zberu. Menovať nebudem. Oni už budú vedieť o kom hovorím.


Radovan Kazda, šéfredaktor Odpady-portal.sk

1. Solídny proces prípravy a následné presadenie zákona o skládkových poplatkoch, ktoré neprinesú zásadnú záťaž pre pôvodcu odpadov a zároveň ním MŽP vykazuje aspoň základný záujem splniť odpadové záväzky voči EÚ.

2. Kandidátov na najhoršiu je viacero: neplnenie veľkej časti programu odpadového hospodárstva, mizivý posun v odkláňaní bioodpadu od skládok, nečinnosť, ktorá viedla Európsku komisiu k zásadným varovaniam pre Slovensko, či taktické netrestanie výrobcov, ktorí nesplnili svoje odpadové povinnosti a liknavosť v konaní voči OZV, ktoré flagrantne porušili pravidlá, kde MŽP ukázalo, ako vie napísať pravidlá, ktorých dodržiavanie nevie/nechce vymáhať.

Nad všetkými však vyčnieva tretí pokus MŽP zaviesť zálohovanie nápojových obalov. Ide o v súčasnosti celkom zbytočné, populistické, drahé opatrenie, ktoré je mimo cieľov EÚ a upriamuje pozornosť na bezvýznamené objemy odpadov.


Prečítajte si výber predchádzajúcich barometrov

01.10.2018 | Odpadové návrhy Komisie pre Slovensko. Ako ich vnímajú odborníci?

24.09.2018 | Rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

23.06.2018 | Poplatok za energetické zhodnocovanie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
AnketaBarometer

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Zákazom spaľovacích motorov to nekončí. Výrobcovia áut budú povinní používať recykláty

Európske automobilky v regulácii vidia úskalia.