DTE 2021
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Poznámka. Zelený líder prešľapuje?

Zopár čísel z nemeckej štatistiky o odpadoch komentuje odborník v oblasti odpadov Marek Hrabčák.

skládkovanie v mníchove

Skládkovanie pri Mníchove | Foto: Odpady-portal.sk

Na základe údajov zverejnených nemeckým štatistickým úradom (Destatis, 2019) si môžeme vytvoriť obraz o spôsobe nakladania s odpadmi v tejto najväčšej a zrejme aj najprogresívnejšej krajine EÚ 28.

Niektoré údaje však asi budú pre viacerých čitateľov prekvapením. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia ani v Nemecku nerastú žiadne stromy do neba a často vychvaľovaná "environmentálna vyspelosť" Západu sa akosi rozplýva ako jesenná hmla nad vodou.

INISOFT

Pozrime sa na niektoré základné ukazovatele nakladania s odpadmi v Nemecku, keďže trh s odpadmi v tejto krajine je oveľa diferencovanejší ako na Slovensku: predovšetkým skládkovanie, spaľovanie, triedenie ako aj niektoré spôsoby zhodnocovania odpadov.

Ako základ pre sledovanie časového trendu vezmime rok 2009, kedy podľa viacerých štatistík vrcholila ekonomická kríza, a rok - 2017, ako posledný rok s dostupnými údajmi, kedy sa zdá, že končí obdobie výrazného ekonomického rastu po poslednej kríze.

Odpady v Mníchove

Produkcia odpadov vs decoupling

Kauzalita produkcie odpadov a hospodárskeho rastu krajiny je všeobecne známa (téme sme sa venovali vo viacerých textoch aj v denníku Odpady-portal.sk – pozn. red.).

Keď sa ekonomike darí, rastie bohatstvo spoločnosti, t.j. zvyšuje sa spoločenská spotreba, rastie aj produkcia odpadov ako výsledok tzv. hospodárskeho metabolizmu. Dokonca aj jeden z cieľov Európskej komisie znel "Decoupling waste generation from economic growth", teda de facto znižovať tvorbu odpadov bez závislosti od hospodárskeho rastu.

Graf: Produkcia komunálneho odpadu a hrubý domáci produkt (HDP) na osobu | Zdroj: Eurostat

Fakty však ukazujú, že zámer nevyšiel.

Vyprodukované množstvo odpadov v Nemecku za rok 2009 bolo 366 miliónov ton a za rok 2017 bolo až 417 miliónov ton. Podobne došlo za sledované obdobie k nárastu produkcie komunálnych odpadov z 48,47 na 52,34 milióna ton.

Ak porovnáme údaje o hospodárskom raste (GDP) a o celkovej produkcii odpadov v Nemecku, zistíme vysokú koreláciu r = 0,95, dokonca medzi GDP a produkciou komunálneho odpadu (Hausműll) až r = 0,96.

Z podrobnejšieho porovnania dát nám vychádza, že nárast GDP za sledované obdobie bol 33,2 %, pričom došlo k nárastu celkovej produkcie odpadov o 14,2 % t.j. v priemere 1,8 % ročne a k nárastu produkcie komunálneho odpadu o 8 %.

A zdôvodňovať nárast produkcie komunálneho odpadu napríklad prírastkom obyvateľstva v Nemecku po roku 2015 by bolo "lacnou kávou".

Detailnejšia analýza údajov po rokoch jasne ukázala, že vysoká štatistická korelácia nie je len nejaké vymyslené číslo, ale reálne odzrkadľuje správanie trhu (viď napríklad analýzu vzťahu medzi prepravou odpadov a HDP z roku 2012).

Hneď po kríze sa v Nemecku ekonomicky úspešné roky 2010-2011, kedy medziročne rástlo GDP +4,8 až 4,9 %, prejavili aj výrazným medziročným rastom celkovej produkcie odpadov (+3,6 až 3,8 %). Podobne tomu bolo aj pri komunálnom odpade: nárast bol +1,6 až 2,0 %.

Odpady v Mníchove

Len čo sa ekonomický rast v rokoch 2012-2013 spomalil medziročne na cca 2-2,5 %, prejavilo sa to aj zastavením rastu produkcie odpadov (-1,5 až +1,3 %). Nový nárast GDP v roku 2014 (+4,0%) znamenal opäť aj nárast odpadov o +3,9 % a komunálu o +3,1%.

A opäť spomaľovanie ekonomického rastu v období rokov 2015-2018 (z 3,8 na 3,3 %) znamená aj spomalenie medziročného rastu produkcie odpadov na cca 1,2 %.

Takže žiadny "decoupling" sa ani v environmentálne vzorovom Nemecku nekoná. Napriek proklamáciám politikov či stanoveným kvótam a cieľom v podaní EK, čísla sú jasné.

Globálna „metabolická zákonitosť“ podľa J. Browna platí nielen v živočíšnom svete, ale aj v sociálnych štruktúrach ľudstva. A na základe už známeho údaju o HDP za rok 2018 môžeme teda predpokladať, že celková produkcia odpadov v Nemecku za rok 2018 sa bude pohybovať okolo 427 milónov ton.

Rast HDP (modrá krivka) a produkcie domového odpadu (zelená krivka) v Nemecku.

Výnimky potvrdzujú pravidlo

Samozrejme, že existujú aj lokálne výnimky, kedy ekonomický rast ešte nemusí automatický prinášať aj zvýšenú hmotnostnú produkciu odpadov.

Regióny, či malé krajiny, v ktorých je HDP majoritne tvorené jedným druhom ekonomickej činnosti (napríklad bankovníctvom, či turistikou), môžu z tohto globálneho pravidla vyčnievať. Sú to však skôr ojedinelé prípady.

Ale na celom svete je len jedno Švajčiarsko, v celej EÚ je len jedno Luxembursko a v Amerike len jeden Las Vegas.

Preto aj pravidelné štatistické porovnávanie odpadového hospodárstva v krajinách EU zverejňované Eurostatom pripomína miešanie hrušiek s jablkami.

A siahodlhé komentáre politikov a rôznych aktivistov o "zaostávaní" a "napredovaní" svedčia len o nezvládnutí práce s dátami a nedostatočnom pochopení týchto zákonitosti.

Závislosť produkcie odpadov od rastu HDP v Nemecku (2009-2017)

Niet sa potom čomu čudovať, že aj líder prešľapuje na mieste. Ako poukážeme v pokračovaní, paradoxne vo väčšine sektorov odpadového hospodárstva Nemecka v posledných rokoch dochádza k stagnácií či dokonca k poklesu produkcie oproti krízovému roku 2009.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Obchodníci sa môžu rozhodnúť tiež pre nové zberné automaty výlučne na PET flaše a plechovky, pričom spätný odber sklenených fliaš naďalej zabezpečia klasické „fľaškomaty.“

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.