Zelený líder prešľapuje? | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Poznámka. Zelený líder prešľapuje?

Zopár čísel z nemeckej štatistiky o odpadoch komentuje odborník v oblasti odpadov Marek Hrabčák.

skládkovanie v mníchove

Skládkovanie pri Mníchove | Foto: Odpady-portal.sk

Na základe údajov zverejnených nemeckým štatistickým úradom (Destatis, 2019) si môžeme vytvoriť obraz o spôsobe nakladania s odpadmi v tejto najväčšej a zrejme aj najprogresívnejšej krajine EÚ 28.

Niektoré údaje však asi budú pre viacerých čitateľov prekvapením. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia ani v Nemecku nerastú žiadne stromy do neba a často vychvaľovaná "environmentálna vyspelosť" Západu sa akosi rozplýva ako jesenná hmla nad vodou.

INISOFT

Pozrime sa na niektoré základné ukazovatele nakladania s odpadmi v Nemecku, keďže trh s odpadmi v tejto krajine je oveľa diferencovanejší ako na Slovensku: predovšetkým skládkovanie, spaľovanie, triedenie ako aj niektoré spôsoby zhodnocovania odpadov.

Ako základ pre sledovanie časového trendu vezmime rok 2009, kedy podľa viacerých štatistík vrcholila ekonomická kríza, a rok - 2017, ako posledný rok s dostupnými údajmi, kedy sa zdá, že končí obdobie výrazného ekonomického rastu po poslednej kríze.

Odpady v Mníchove

Produkcia odpadov vs decoupling

Kauzalita produkcie odpadov a hospodárskeho rastu krajiny je všeobecne známa (téme sme sa venovali vo viacerých textoch aj v denníku Odpady-portal.sk – pozn. red.).

Keď sa ekonomike darí, rastie bohatstvo spoločnosti, t.j. zvyšuje sa spoločenská spotreba, rastie aj produkcia odpadov ako výsledok tzv. hospodárskeho metabolizmu. Dokonca aj jeden z cieľov Európskej komisie znel "Decoupling waste generation from economic growth", teda de facto znižovať tvorbu odpadov bez závislosti od hospodárskeho rastu.

Graf: Produkcia komunálneho odpadu a hrubý domáci produkt (HDP) na osobu | Zdroj: Eurostat

Fakty však ukazujú, že zámer nevyšiel.

Vyprodukované množstvo odpadov v Nemecku za rok 2009 bolo 366 miliónov ton a za rok 2017 bolo až 417 miliónov ton. Podobne došlo za sledované obdobie k nárastu produkcie komunálnych odpadov z 48,47 na 52,34 milióna ton.

Ak porovnáme údaje o hospodárskom raste (GDP) a o celkovej produkcii odpadov v Nemecku, zistíme vysokú koreláciu r = 0,95, dokonca medzi GDP a produkciou komunálneho odpadu (Hausműll) až r = 0,96.

Z podrobnejšieho porovnania dát nám vychádza, že nárast GDP za sledované obdobie bol 33,2 %, pričom došlo k nárastu celkovej produkcie odpadov o 14,2 % t.j. v priemere 1,8 % ročne a k nárastu produkcie komunálneho odpadu o 8 %.

A zdôvodňovať nárast produkcie komunálneho odpadu napríklad prírastkom obyvateľstva v Nemecku po roku 2015 by bolo "lacnou kávou".

Detailnejšia analýza údajov po rokoch jasne ukázala, že vysoká štatistická korelácia nie je len nejaké vymyslené číslo, ale reálne odzrkadľuje správanie trhu (viď napríklad analýzu vzťahu medzi prepravou odpadov a HDP z roku 2012).

Hneď po kríze sa v Nemecku ekonomicky úspešné roky 2010-2011, kedy medziročne rástlo GDP +4,8 až 4,9 %, prejavili aj výrazným medziročným rastom celkovej produkcie odpadov (+3,6 až 3,8 %). Podobne tomu bolo aj pri komunálnom odpade: nárast bol +1,6 až 2,0 %.

Odpady v Mníchove

Len čo sa ekonomický rast v rokoch 2012-2013 spomalil medziročne na cca 2-2,5 %, prejavilo sa to aj zastavením rastu produkcie odpadov (-1,5 až +1,3 %). Nový nárast GDP v roku 2014 (+4,0%) znamenal opäť aj nárast odpadov o +3,9 % a komunálu o +3,1%.

A opäť spomaľovanie ekonomického rastu v období rokov 2015-2018 (z 3,8 na 3,3 %) znamená aj spomalenie medziročného rastu produkcie odpadov na cca 1,2 %.

Takže žiadny "decoupling" sa ani v environmentálne vzorovom Nemecku nekoná. Napriek proklamáciám politikov či stanoveným kvótam a cieľom v podaní EK, čísla sú jasné.

Globálna „metabolická zákonitosť“ podľa J. Browna platí nielen v živočíšnom svete, ale aj v sociálnych štruktúrach ľudstva. A na základe už známeho údaju o HDP za rok 2018 môžeme teda predpokladať, že celková produkcia odpadov v Nemecku za rok 2018 sa bude pohybovať okolo 427 milónov ton.

Rast HDP (modrá krivka) a produkcie domového odpadu (zelená krivka) v Nemecku.

Výnimky potvrdzujú pravidlo

Samozrejme, že existujú aj lokálne výnimky, kedy ekonomický rast ešte nemusí automatický prinášať aj zvýšenú hmotnostnú produkciu odpadov.

Regióny, či malé krajiny, v ktorých je HDP majoritne tvorené jedným druhom ekonomickej činnosti (napríklad bankovníctvom, či turistikou), môžu z tohto globálneho pravidla vyčnievať. Sú to však skôr ojedinelé prípady.

Ale na celom svete je len jedno Švajčiarsko, v celej EÚ je len jedno Luxembursko a v Amerike len jeden Las Vegas.

Preto aj pravidelné štatistické porovnávanie odpadového hospodárstva v krajinách EU zverejňované Eurostatom pripomína miešanie hrušiek s jablkami.

A siahodlhé komentáre politikov a rôznych aktivistov o "zaostávaní" a "napredovaní" svedčia len o nezvládnutí práce s dátami a nedostatočnom pochopení týchto zákonitosti.

Závislosť produkcie odpadov od rastu HDP v Nemecku (2009-2017)

Niet sa potom čomu čudovať, že aj líder prešľapuje na mieste. Ako poukážeme v pokračovaní, paradoxne vo väčšine sektorov odpadového hospodárstva Nemecka v posledných rokoch dochádza k stagnácií či dokonca k poklesu produkcie oproti krízovému roku 2009.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Z palív nepalivá a z odpadov neodpady?

Z palív nepalivá a z odpadov neodpady?

V ostatnom čase v médiách veľmi významne rezonuje diskusia o palivách vyrábaných z odpadu, tzv. druhotných palivách, a o zavedení ich zákazu. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/08.

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Skládok pri Senci je viacero, analýza zápachu je nekorektná (píše Peter Krasnec)

Prinášame reakciu generálneho riaditeľa spoločnosti AVE SK na článok „Záhada neznámeho zápachu v Senci je objasnená. Zdrojom má byť skládka odpadov.“

Zuzana Balková: Byrokracie v odpadoch pribúda. Firmy už majú v povinnostiach chaos

Zuzana Balková: Byrokracie v odpadoch pribúda. Firmy už majú v povinnostiach chaos

Keď si otvoríte zákon o odpadoch, nadobudnete pocit, že celý ISOH funguje, ale prax je iná, hovorí konzultantka a poradkyňa firiem v oblasti odpadov vo veľkom rozhovore pre Odpady-portal.sk.