Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Komentár. Úprava odpadov je narýchlo, chybu ministerstva nezmaže

Po rokoch obchádzania kaše v štýle „ani mú, ani bú“ ministerstvo zatlačilo: bude MBÚ.

Komentár. Úprava odpadov je narýchlo, chybu ministerstva nezmaže

MŽP sa v nedávno schválenej novele zákona o odpadoch rozhodlo doplniť niektoré povinnosti vyplývajúce z európskej smernice. Jednou z nich je, že sa na Slovensku zakazuje skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou.

Potiaľto je všetko v poriadku.

Problém je v tom, že zákaz má začať platiť už od 1. januára 2021. Čiže o 12 mesiacov.

Dotknutí prevádzkovatelia skládok tvrdia, že v tomto termíne je vylúčené, aby stihli prejsť stavebným a územným konaním, ako aj procesom EIA, ktorý samotný trvá podľa ich skúseností najmenej 18 mesiacov až tri roky. Podaktorí budú navyše musieť zariadenia nakupovať verejný obstarávaním a následné stavebné úpravy môžu zabrať ďalšie mesiace.

Nehovoriac o tom, že naďalej nie je jasné, čo má byť výstupom z úpravy odpadov. Ministerstvo sa zmohlo na konštatovanie, že to má byť predovšetkým mechanicko-biologická úprava (MBÚ), „prinajmenšom triedenie odpadu a stabilizácia organickej frakcie najmä potravinového odpadu“.

Hoci smernica z roku 1999 prikazovala členským štátom uviesť opatrenie do platnosti už do roku 2001, ministerstvo s transpozíciou opatrenia prokrastinovalo. A to aj napriek tomu, že už v roku 2014 Komisia rozhodla v tejto veci proti podobným zaháľačom, konkrétne Taliansku.

Ministerstvo životného prostredia sa rozhýbalo až teraz a návrh podnikateľov z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve presunúť ho aspoň o ďalší rok zamietlo bez vysvetlenia.

Navyše v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie úradníci nevedeli ani vyčísliť náklady na podnikateľov. Poskytli len čudnú odpoveď, že ministerstvo nevie koľkí prevádzkovatelia skládok budú musieť tieto opatrenia prijať. Tento údaj sa však dá ľahko dedukovať z databázy povolení od okresných úradov.

Nespravilo sa to samo

Za meškanie v transpozícii opatrenia môže jednoznačne slovenské ministerstvo životného prostredia. To, že envirorezort teraz naháňa podnikateľov pre vlastné pochybenie, nie je vôbec fér.

Koaliční poslanci toto opatrenie schválili a odmietli aj pozmeňovací návrh od Anny Zemanovej (SaS), ktorým mohli začiatok platnosti jeho zavedenia oddialiť.

A to je škoda. Lebo úradníci na MŽP presadzujú aj dobré opatrenia. Lenže často aj úplne nerozumné. A nerozumne ich nasledujú aj mnohí poslanci. Ako teraz.

Radovan Kazda
Autor je šéfredaktor denníka Odpady-portal.sk


Viac poznámok a komentárov k environmentálnej politike: Radovan Kazda na Facebooku a LinkedIn.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Obchodníci sa môžu rozhodnúť tiež pre nové zberné automaty výlučne na PET flaše a plechovky, pričom spätný odber sklenených fliaš naďalej zabezpečia klasické „fľaškomaty.“

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.