Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Annamária Tóthová: Odpad bude treba upravovať pred skládkovaním. Lisovanie a drvenie nestačí

Novela zákona o odpadoch zavádza aj povinnosť mechanicko-biologickej predúpravy odpadu.

Annamária Tóthová

Annamária Tóthová | Foto: Odpady-portal.sk

Jednou z najdôležitejších zmien v novele zákona o odpadoch je aj nová povinnosť upravovať odpad pred jeho umiestnením na skládke. Povinnosť vyplýva z európskej smernice o skládkach z roku 1999.

Predpis hovorí, ako sa má skládkovať, ako má skládka, ale aj odpad sem smerujúci vyzerať. Cieľom má byť znižovanie množstva skládkovaného odpadu, uľahčenie manipulácie, rozširovanie jeho zhodnocovania a recyklácie.

„Teda robiť všetko preto, aby odpadu prichádzajúceho na skládku bolo čo najmenej a mal čo najmenej vlastností ohrozujúcich zdravie a životné prostredie,” objasňovala dôvody staronovej povinnosti Annamária Tóthová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland na nedávnej konferencii Deň odpadového hospodárstva 2019.

Všeobecná smernica

Smernica hovorí, že na skládku možno ukladať iba taký odpad, ktorý bol upravený. Podrobnejšie sa týmto predpis nezaoberá. Uvádza výnimky pre inertný odpad a taký odpad, ktorý aj bez úpravy nezmení vlastnosti (objem, negatívne vlastnosti).

„Smernica definuje úpravu skôr všeobecne ako fyzikálny, biologický alebo chemický proces vrátane triedenia, ktorý zmení vlastnosti takéhoto odpadu, zmenší objem alebo zníži nebezpečné vlastnosti, uľahčí manipuláciu a zlepší možnosť zhodnotenia," objasňuje A. Tóthová.

Členské štáty sa teda môžu rozhodnúť, ako s predpisom naložia. Napríklad môžu stanoviť potrebný spôsob úpravy pre daný prúd odpadu.

Európska rada vydala v roku 2003 rozhodnutie, ktoré určuje kritériá a postupy prijímania odpadu na skládku. Uvádza najmä technické náležitosti, no rieši napríklad aj to, že skládka by mala dostať informáciu popisujúcu postup úpravy odpadu pred príchodom na skládku.

Annamária TóthováAnnamária Tóthová | Foto: Odpady-portal.sk

„Alebo uviesť dôvod, prečo sa úprava nevykonala. Opakovane sa konštatuje, že nemôžu byť prijaté odpady na skládku bez predchádzajúcej úpravy.”

Nemecká prísnosť

A ako si poradili so smernicou niektoré krajiny? Existujú dve protikladné uplatňovania v národnej legislatíve, ktoré museli vyriešiť až judikáty Súdneho dvora EÚ. Úrady v Nemecku zaviedli také prísne predpisy a v tak krátkom čase, že prevádzkovatelia skládok sa oficiálne sťažovali.

Súdny dvor však potvrdil, že prísnejšie kritériá sú v poriadku. Základný cieľ smernice bol totiž dodržaný.

Predúprava odpadu v Nemecku je založená na dvoch možnostiach. Ak je možná mechanicko-biologická úprava (triedenie, drvenie, kompostovanie, fermentovanie), musí takýmto spracovaním prejsť. Ak odpad nie je vhodný pre MBÚ, upravuje sa tepelným spracovaním s cieľom zníženia nebezpečných vlastností.

Talianska benevolentnosť

Opačný problém riešili v Taliansku, kde Európska komisia začala konanie z dôvodu, že odpady ukladané na skládky predtým neprechádzali podľa jej názoru dostatočnou úpravou. Taliansko uvádzalo rôzne dôvody, napríklad nedostatok kapacít pre MBÚ a že sa predpisy postupne prijímajú. Napriek tomu súdny dvor v roku 2014 rozhodol, že Taliansko svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice nesplnilo.

„Môžeme byť radi, že EK nazačala konanie proti Slovensku, keďže táto téma sa u nás otvorila o niekoľko rokov neskôr,” dodáva A. Tóthová. Tento judikát je podľa nej dôležitý pre výklad smernice o skládkach, výklad slovenských právnych predpisov a rozhodovanie ako nastaviť systém na Slovensku.

Zlisovanie a podrvenie nie je úprava

„Na Slovensku sa veľmi často táto predúprava rieši zlisovaním a podrvením odpadu. Takýto spôsob sa nepovažuje za dostatočnú predúpravu, pretože negatívne vlastnosti materiálu sa nemenia. Iba z fyzikálneho hľadiska sa veľké kusy zmenili na menšie a stlačené. Malo by sa voliť najvhodnejšie spracovanie, vrátane stabilizácie organickej frakcie,” upozorňuje.

Prípadné argumenty o nedostatku vhodných kapacít na spracovanie pred EK podľa nej neobstoja, čo vidieť aj na príklade Talianska. “Treba počítať aj s tým, že pokiaľ na Slovensku tieto kapacity nie sú, bude sa s tým treba popasovať. Nemožno vylúčiť, že ak sa to v dohľadnej dobe nestihne, EK to bude sankcionovať.”

Zákaz skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou, bude stanovovať už nový zákon o odpadoch. Dve výnimky budú rovnaké ako v smernici.

„Nová definícia MBÚ bude rovnaká ako v smernici, no oveľa dôležitejšie bude, ako sa v praxi naplní,” uzatvára A. Tóthová z Eversheds Sutherland. Podrobnosti úpravy odpadov by mala obsahovať vyhláška o skládkovaní odpadov, nadväzujúca na novelu zákona.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Mechanický zber plastov z vodných plôch je podľa vedcov neefektívny. Treba obmedziť zdroje odpadu

Výskumníci tvrdia, že odstraňovanie plastového odpadu z vodného prostredia pomocou rôznych technológií rieši problém znečistenia iba minimálne.

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Odpadové firmy súhlasia s Tarabovým riešením. Ako bude vyzerať úprava odpadov?

Profesijné združenia očakávajú, že väčšina firiem sa stihne budúci rok technologicky pripraviť. Popísali ako bude o rok vyzerať proces prípravy odpadu pre skládkovaním.

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Chcú postaviť najväčšie ZEVO na Slovensku. Slovnaft ukázal projekt novej spaľovne

Zariadenie má zhodnocovať komunálny aj priemyselný odpad.