Zberný dvor v Starej Turej. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor sa nachádza na Holubyho ulici za tehelňou smerom na Súš.

Zberný dvor v Starej Turej

Zberný dvor v Starej Turej | Foto: Odpady-portal.sk

Bližšie informácie

Pre aktuálne informácie odporúčame navštíviť internetovú stránku prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ: Technické služby mesta Stará Turá

Adresa

  • Technické služby majú zriadený zberný dvor na Holubyho ulici v areáli bývalej tehelne | MAPA
  • Odpad môže občan doviesť na spomínaný zberný dvor počas pracovných dní od  7:00 do 13:30, a v stredu od 7:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 12:00, kde od neho odpad prijme a zodpovedný pracovník zaeviduje a určí, kde odpad uložiť.

Zberný dvor je k dispozícii obyvateľom mesta  (nie pre organizácie a podnikateľov), bývajúcich v rodinných domoch, bytových domoch.

MIM / ESONA

Obyvateľ mesta môže do zberného dvora v prevádzkovej dobe (nie pred zatvorenú bránu) uložiť bezplatne sklo,  plasty, papier, nápojové kartónové obaly (tetrapak), kovy, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, ak sú v kompletnom stave (nesmú chýbať časti, ktoré sú súčasťou dodávky, napr. práčka bez elektromotora a iné.), batérie a akumulátory, žiarovky, žiarivky, pneumatiky, oleje, bioodpad.


Zberný dvor Stará TuráZberný dvor Stará Turá | Foto: Odpady-portal.sk


Otváracie hodiny

Prevádzkové hodiny zberného dvora:

  • Pondelok: 07:00 hod. – 13:30 hod.
  • Utorok: 07:00 hod. – 13:30 hod.
  • Streda: 07:00 hod. – 17:00 hod.
  • Štvrtok: 07:00 hod. – 13:30 hod.
  • Piatok: 07:00 hod. – 13:30 hod.
  • Sobota: 08:00 hod. – 12:00 hod.
  • Nedeľa: Zatvorené

Zberný dvor Stará TuráZberný dvor Stará Turá | Foto: Odpady-portal.sk


Každý občan Starej Turej má nárok v rámci poplatku za komunálny odpad 1 x ročne odovzdať zdarma 200 kg na osobu veľkorozmerného odpadu  (nábytok, koberce, a iné.) alebo odpad z drobných stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných občanom s trvalým pobytom v Starej Turej (nie podnikateľským subjektom).

Ak občan mesta nemá možnosť vykonať odvoz odpadu vlastným dopravným prostriedkom, môže využiť služby našej spoločnosti.

Takýto odpad vyloží občan pri kontajnerové státie alebo pred svoj dom počas víkendu, najneskôr pondelok do 6:00 hod. Odvoz odpadu si musia občania objednať na telefónnom čísle 776 32 15. Táto služba je spoplatnená podľa príslušného cenníka , ktorý je uverejnený na www.tsst.sk.

Odpad, ktorý nenahlásite alebo vyložíte v iný deň, Technické služby neodvezú a jeho pôvodcu bude pokutovať mestská polícia. Našim cieľom je predchádzať  vytváraniu neporiadku a k správnemu nakladaniu so stavebným a veľkorozmerným odpadom, čo vedie k ochrane životného prostredia. Preto ešte raz prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali dni odvozu nahlásenia odpadu a zbytočne nevytvárali neporiadok okolo kontajnerových státi. (Zdroj: Technické služby Stará Turá)


Zberný dvor v Starej Turej


Technické služby Stará Turá

Technické služby Stará Turá sú mestskou príspevkovou organizáciou mesta, ktorá v rámci svojej právnej subjektivity môže podnikať.

Firma realizuje pre mesto nielen služby v odpadovom hospodárstve, ale aj pri údržbe zelene, verejného osvetlenia a miestnych komunikácií.

Vznikla v roku 2007 odčlenením služieb od mestskej eseročky TECHNOTUR, ktorá má na starosti tepelné hospodárstvo, správu a údržbu bytových domov, výrobu a dodávku vody a ďalšie služby v oblasti infraštruktúry.

Práve od toho roku vedie príspevkovú organizáciu Ing. Jana Vráblová, ktorá predtým pracovala v pôvodnom zlúčenom podniku. 

Technické služby poskytujú od roku 2010 vývoz odpadu aj pre ďalšie obce na okolí (Bzince pod Javorinou, Moravské Lieskové a Dolné Sŕnie), k čomu postupne pribúdajú ďalšie činnosti, keďže obce majú i separovaný zber a objednávajú si už aj odvoz bioodpadu. (Zdroj: Odpady-portal.sk)

Značky
Stará Turá

Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.